Göteborgs universitet
Bild
studenter i samtal
Foto: Gunnar Jönsson

Mentorsverksamhet vid institutionen

Mentorsverksamheten vid FLoV vill bidra till att skapa en god studiesocial miljö och att underlätta för dig som student att få kontakter över kursgränserna.

Mentorsverksamhetens syfte är tvåfaldigt. Den ämnar både att skapa en god studiesocial miljö vid institutionerna och att bidra till möten över kursgränserna. Mentorsverksamheten är inte egentligen en läxhjälpsstuga utan ett komplement till den ordinarie undervisningen. Erfarna studenter agerar mentorer åt nyare kollegor i sina respektive ämnen.

Oftast är det grundkursstudenter som agerar adepter, men verksamheten pågår även på vissa fortsättningskurser. Arbetet sker i mindre grupper – vanligtvis med två mentorer och fem till tio adepter per grupp . Vi träffas enligt egen överenskommelse ungefär en gång i veckan.

De nyare studenterna får då möjlighet att ställa frågor och ytterligare diskutera material som gåtts igenom på föreläsningar och seminarier. På så sätt kan kunskaperna fördjupas. Mentorerna bidrar här med kunskap och erfarenhet: de leder samtalen och svarar på frågor efter förmåga. Samtidigt som de hjälper adepterna med utbildningen så får mentorerna också själva möjlighet att repetera och således förstärka sina kunskaper. Förhoppningen är dock att alla inblandade ska kunna bidra med egna erfarenheter och kunskaper.

Kontakta samordnarna om du vill veta mer.

Mentorsverksamheten på Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori startade 2009. Hösten 2011 spreds den till fler institutioner vid Humanistiska fakulteten.

Kontaktinformation

Mentorskoordinatorer på Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori är
Jonathan Engstad och Joel Bogestad.
Mejl: mentor@flov.gu.se