Göteborgs universitet
Bild
Forskning i praktisk filosofi
Foto: Monica Havström

Forskning inom praktisk filosofi

Praktisk filosofi behandlar filosofiska frågor med anknytning till mänskliga handlingar, praktiker, institutioner och värderingar; där moral och politik ofta står i centrum för studierna.

Vår aktuella forskning rör sig huvudsakligen inom områdena moralfilosofi, politisk filosofi, rättsfilosofi och handlingsteori. Ofta har forskningen olika tillämpningar, till exempel affärsetik, bioetik, miljöetik, tekniketik och psykiatri. Forskningen berör också filosofiska grundfrågor inom meta-etik och normativ etik, samt centrala begrepp som förnuftigt beslutsfattande, lycka, moraliskt ansvar och mänskligt handlande.

Många av våra forskare har samarbeten med andra forskningsområden som medicin, vårdvetenskap och hälsa, ekonomi, statsvetenskap, miljövetenskap, biologi, juridik, psykologi, idéhistoria med flera.

Uppdrag och etablerade samarbeten med institutioner involverar bland andra Etikprövningsnämnden, Gentekniknämnden, Kriminalvården, Naturvårdsverket, Rättsmedicinalverket, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Socialstyrelsen, Strama, Svenska läkarsällskapet och Västra Götalandsregionen.

Medverkan i tvärvetenskapliga centrumbildningar

Centrum för antibiotikaresistensforskning, CARe

Centrum för studier av kollektivt handlande, CeCAR

Centrum  för etik, juridik och mental hälsa, CELAM

Stora forskningsprogram

Lund Gothenburg Responsibility Project, LGRP
Finacial Ethics

Medarbetare

Forskarna och doktoranderna i praktisk filosofi har även många mindre projekt och verksamheter som beskrivs på respektive forskares personliga webbsida.
Se vår kontaktsida och listan över alla medarbetare med länkar till respektive persons webbsida och publikationer.