Bild
Ylwa Sjölin Wirling
Ylwa Sjölin Wirling
Foto: Monica Havström
Länkstig

Filosof får bidrag för tre års forskning i Storbritannien

Ylwa Sjölin Wirling, som nyligen lade fram sin avhandling i teoretisk filosofi vid Göteborgs universitet, får bidrag från Vetenskapsrådet för att göra en internationell postdok vid University of Manchester i Storbritannien.

– Jag ser fram emot att att få vistas ett tag i en miljö bland framstående och duktiga forskare på en institution där det händer mycket. Det känns också som något av en indikation på att de forskningsidéer man har är värda att utforska, vilket är upplyftande inför framtiden, säger Ylwa Sjölin Wirling.

Hon får ett bidrag på drygt tre miljoner för tre års studier då hon ska jobba med sitt projekt Ren epistemisk pluralism. I vårens utlysning av bidrag till internationell postdok beviljade Vetenskapsrådet 41 av 206 inkomna ansökningar, och Ylwa är en av fem som fick pengar vid Göteborgs universitet.

Vad innebär ren epistemisk pluralism?

– Det är en än så länge relativt outforskad position inom epistemologi. Epistemologi är den filosofiska termen för vårt teoretiserande kring kunskap och rättfärdigande. Mer specifikt så menar den rena epistemiska pluralismen att det finns mer än ett mål, eller mer än ett värde, som styr människors epistemiska strävanden och intellektuella aktiviteter.

Ylwa förklarar vidare att positionen kanske bäst kan förstås i kontrast till den dominerande positionen sanningsmonism, enligt vilken alla våra epistemiska strävanden ska förstås i relation till ett enda mål, nämligen målet att nå sanningen.

Granskar teoretiska problem

I hennes forskningsprojekt kommer hon att utforska den rena epistemiska pluralismen för att se om det finns några hållbara, trovärdiga versioner av den typen av filosofisk position med avseende på epistemiskt värde.

– Jag ska till exempel titta på vilka argument som finns för ren epistemisk pluralism, huruvida det är bra argument, vad dessa argument stödjer, vilka teoretiska problem som en ren epistemisk pluralist måste lösa, och hur man skulle kunna lösa dem.

Rättfärdigande av påståenden

Till viss del bygger hon vidare på sin doktorsavhandling som handlar om modalitetens epistemologi, det vill säga kunskap om och rättfärdigande av påståenden som rör möjligheter och nödvändigheter.

- Alltså sådant som hade kunnat vara fallet även om det inte faktiskt är det, och sådant som inte bara är fallet utan dessutom måste vara fallet. I ett kapitel i avhandlingen argumenterar jag för att man kan förstå en viss pluralistisk position med avseende på rättfärdigande av modala påståenden – så-kallad icke-uniformism – som en viss version av ren epistemisk pluralism. Den lösningen är förstås bara attraktiv om ren epistemisk pluralism i sig är en hållbar och fruktbar position mer allmänt – och det är det jag ska undersöka i det här projektet, säger Ylwa Sjölin Wirling.

Vad kan dina forskningsresultat användas till?

– En motivering bakom att utforska ren epistemisk pluralism är att ett antal djupgående filosofiska problem verkar kunna lösas, och vissa epistemologiska frågor besvaras, på ett nytt och oväntat sätt om man antar ren epistemisk pluralism. Tanken är alltså att ren epistemisk pluralism är filosofiskt användbar, om den är försvarbar.

Det finns även en bredare, om än indirekt, samhällelig relevans.

– Om det finns mer än ett mål som är epistemiskt värdefullt har det rimligen betydelse för hur vi ska tänka på frågor kring utbildning, forskning, argumentation, evidens och liknande. Idag när begrepp som ”post-truth” och ”fake news” ständigt är i svang, och vi som värnar sanning och evidens ofta ifrågasätts, kan det tyckas missriktat med ett forskningsprojekt som undersöker om det finns några andra värden utöver sanning som ibland styr vissa typer av epistemisk verksamhet. Jag tror tvärtom att det är välbehövligt med en analytisk, noggrann undersökning av saken för att nyansera bilden, och det behöver alls inte hota sanningssökandets ställning som viktigt, eller till och med viktigast, säger hon och fortsätter:

– Naturligtvis kan inte vad som helst räknas som ett epistemiskt värde – men just därför är det intressant, och viktigt, att undersöka och reflektera över frågan.

Men först ska Ylwa Sjölin Wirling göra en postdok i Stockholm, på institutionen för filosofi och historia vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Därför skjuter hon lite på starten för projektet i Manchester.

Kontaktinformation:

ylwa.sjolin.wirling@gu.se

Titeln på Ylwas avhandling är Modal Empiricism Made Difficult: An Essay in the Meta-Epistemology of Modality.

Foto: Monica Havström