Göteborgs universitet
Bild
Humanisten J-huset
Administrationens kontor finns på plan 5 i denna byggnad.
Foto: Monica Havström

Administration

Avdelningen för verksamhetsstöd har hand om institutionens administration. Arbetet leds av administrativ chef, som ingår i institutionens ledningsgrupp. Kontaktuppgifter om vår personalhandläggare finns på sidan om institutionsledningen.

Mer information om oss finns på våra personsidor i universitetets personalkatalog.
Hitta länkar i listan avdelningen för verksamhetsstöd.

 

Martin Jacobsson

Administrativ chef
martin.jacobsson@gu.se
Tel: 031-786 1179

Robert Adesam

Systemingenjör
IT-beredare, licensansvarig
robert.adesam@gu.se
Tel: 031-786 5915

Hanna Edblom

Administratör (vikarie för Susanna Myyry)
CLASP, Centrum för språkteori och sannolikhetsstudier

hanna.edblom@gu.se
Tel: 031-786 4938

Pia Gårdmo

Ekonom
pia.gardmo@ling.gu.se
Tel: 031-786 1174

Monica Havström

Kommunikatör
monica.havstrom@gu.se
Tel: 031-786 3042, 0766-18 30 42

Peter Johnsen

Utbildningssamordnare
för praktisk filosofi, teoretisk filosofi,
H2LOG Logik, masterprogram samt ämneslärarutbildning i filosofi
Studievägledare – filosofi
peter.johnsen@gu.se
Tel: 031-786 5213

Hektor Löfgren

Utbildningsadministratör
Lingvistik – fristående kurser,
H1LIB Liberal Arts, kandidatprogram

H2AMP Antik och medeltida filosofi och klassisk filologi, masterprogram, 
H2KTR Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning
Forskarutbildningsadministratör

hektor.lofgren@gu.se
Tel: 031-786 1927

Madelaine Miller

Utbildningssamordnare
för Lingvistik, H2MLT Språkteknologi, masterprogram, 
H2KTR Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning
madelaine.miller@class.gu.se
Tel: 031-786 5086

Susanna Myyry

Administratör
CLASP, Centrum för språkteori och sannolikhetsstudier
susanna.myyry@gu.se
Tel: 031-786 4938

Peter Olsson

Utbildningsadministratör
Filosofi – fristående kurser i praktisk och teoretisk filosofi samt ämneslärarkurser i filosofi
H2LOG Logik, masterprogram

peter.olsson.2@gu.se
Tel: 031-786 5912

Andreas Ott

Utbildningssamordnare
för vetenskapsteori, H1LIB Liberal Arts, kandidatprogram,
H2EVI Evidensbasering: praktik, teori, kontext, magister/masterprogram och

H2AMP Antik och medeltida filosofi och klassisk filologi
Studievägledare – lingvistik och vetenskapsteori
andreas.ott@gu.se
Telefon: 031 - 786 6553

Jennifer Stråle

Personaladministratör
jennifer.strale@gu.se
Tel: 031-786 4570

Iines Turunen

Utbildningsadministratör
Vetenskapsteori – fristående kurser,
H2MLT Språkteknologi, masterprogram, 
H2EVI Evidensbasering: praktik, teori, kontext, magister/masterprogram
iines.turunen@gu.se
Tel: 031-786 1944

Hans Vappula

Administratör (sjukskriven)
hans.vappula@ling.gu.se
Tel: 031-786 5690

Paula Wäne

Ekonomiadministratör
paula.wane@gu.se
Tel: 031-786 2714