Bild
Jasmine Elliot
Länkstig

Jasmine Elliott: ”A social engineer or a parasite on society” The moral responsibility of enabling (un)ethical business conduct

Kultur & språk

Avhandling för filosofie doktorsexamen i ämnet praktisk filosofi vid Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. Disputationen hålls på engelska och äger rum på Humanisten. Den kan även följas online.

Disputation
Datum
27 mar 2024
Tid
13:00 - 18:00
Plats
Renströmsgatan 6, sal J222
Ytterligare information
Länk till webbinarium på
zoom

Arrangör
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Avhandlingens titel:
”A social engineer or a parasite on society”
The moral responsibility of enabling (un)ethical business conduct

Betygsnämnd:
Professor Erik Angner, Stockholms universitet
Professor Lena Halldenius, Lunds universitet
Professor Lina Eriksson, Göteborgs universitet

Ersättare vid förfall för ledamot i betygsnämnden:
Docen Olle Blomberg, Göteborgs universitet

Opponent:
Professor Steven Vaughan, University College London

Ordförande:
Docent Ragnar Francén, Göteborgs universitet

Sammanfattning

Jag reflekterar över professionella tjänsteleverantörers roll, med fokus på bolagsjurister och företagsbanker, och vad de bör göra när de ger råd till företag om affärstransaktioner som kan vara skadliga eller moraliskt felaktiga. Jag diskuterar särskilt skador relaterade till korruption, mänskliga rättigheter och klimatförändringar.

Genom att reflektera över villkoren för indirekt ansvar strävar jag efter att förstå på vilka sätt en rådgivare eller facilitator kan betraktas som (eller till och med hållas) moraliskt ansvarig för effekterna av företags handlingar och på vilka sätt företagsprofessionen, genom sina tillsynsorgan, kan betraktas som (eller till och med hållas) kollektivt ansvarig för att inte ta itu med spänningen mellan företagsintressen och advokaters etiska skyldigheter.

Detta ansvar kan ibland ses som potentiellt i konflikt med deras yrkesmässiga skyldigheter, som att agera i sina klienters intresse kontra att tjäna allmänintresset, och jag är särskilt intresserad av situationer där advokaten kan spela en viktig möjliggörande roll och kan ses som delaktig i de skador som deras klienter orsakar. Dessutom är jag intresserad av hur dessa leverantörer offentligt svarar på dessa påståenden om ansvar mot dem. Slutligen, med tanke på att de frågor som diskuteras i denna avhandling är komplexa, systemiska och multijurisdiktionella till sin natur, ser jag på professionella rådgivare som en annan aktör som bör involveras i initiativ för kollektivt handlande.