Länkstig

Vladislav Maraev: Who is laughing now? Laughter-infused dialogue systems

Kultur & språk

Avhandling för filosofie doktorsexamen i ämnet datalingvistik vid Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori.

Disputation
Datum
29 aug 2022
Tid
15:00 - 19:00
Plats
Humanisten, Rum J439, Renströmsgatan 6 och online
Ytterligare information
Länk till
zoom

Arrangör
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Ämne: Datalingvistik

Avhandlingens titel: Who is laughing now? Laughter-infused dialogue systems

Betygsnämnd:
Professor Gabriel Skantze, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm Doktor Magdalena Rychlowska, Queen’s University, Belfast
Professor Alexandra Weilenmann, Göteborgs universitet

Ersättare vid förfall för ledamot i betygsnämnden: Professor emeritus Torbjörn Lager, Göteborgs universitet

Opponent: Professor Matthew Stone, Rutgers School of Arts and Sciences 
Ordförande:
Doktor Ellen Breitholtz, Göteborgs universitet