Bild
Vladislav Maraev portrait
Foto: Monica Havström
Länkstig

Vladislav Maraev: Who is laughing now? Laughter-infused dialogue systems

Kultur & språk

Avhandling för filosofie doktorsexamen i ämnet datalingvistik vid Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori.

Disputation
Datum
29 aug 2022
Tid
15:15 - 19:00
Plats
Humanisten, Rum J439, Renströmsgatan 6 och online
Ytterligare information
Länk till
zoom

Arrangör
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Ämne: Datalingvistik

Avhandlingens titel: Who is laughing now? Laughter-infused dialogue systems

Betygsnämnd:
Professor Gabriel Skantze, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm Doktor Magdalena Rychlowska, Queen’s University, Belfast
Professor Alexandra Weilenmann, Göteborgs universitet

Ersättare vid förfall för ledamot i betygsnämnden: Professor emeritus Torbjörn Lager, Göteborgs universitet

Opponent: Professor Matthew Stone, Rutgers School of Arts and Sciences 
Ordförande:
Doktor Ellen Breitholtz, Göteborgs universitet

Sammanfattning

Denna avhandling banar väg för att inkludera skratt i dialogsystem på ett domänoberoende och språkvetenskapligt giltigt sätt, med hjälp av verktyg och metoder från datalingvistiken. Avhandlingen behandlar tre huvudsakliga områden. Det första området rör placeringen av skratt i relation till tal och andra beteenden. Vi visar att neurala nätverk kan förutsäga skratt från transkriberad dialog, medan människor är sämre på detta. Sådana modeller gör det möjligt för dialogsystem att förutsäga mänskligt skratt och, vid behov, placera skratt från systemet på lämpliga ställen. Vi undersöker också placeringen av skratt i förhållande till ögonrörelser och visar att skrattets funktion är relaterad till olika ögonrörelsemönster. Dessa resultat har viktiga följder för konversationella agenter och sociala robotar med avseende på generering och samordning av multimodalt beteende.

Det andra området rör interaktionen mellan skratt, den kommunikativa avsikten hos användare och system, och den kontext i vilken avsikten realiseras. Vi lägger grunden till den centrala komponenten i ett dialogsystem genom att implementera en teoretiskt motiverad dialoghanterare baserad på linjär logik. Vår dialoghanterare utvidgas sedan till att hantera skratt som utgör eller ackompanjerar återkoppling, och skratt som utgör svar på ja/nej-frågor. Därtill undersöker vi hur skratt kan modifiera eller forma en dialoghandling, samt hur skratt kan förbättra neurala modeller för igenkänning av dialoghandlingar.

Det tredje området är humor. Även om humor inte är en förutsättning för skratt så är de nära sammankopplade. Vi undersöker hur humor är relaterad till resonerande om sociala konventioner och andra inlärda och implicita antaganden. Vi visar hur dessa kan modelleras informellt och påvisar därigenom ett sätt på vilket situationsbunden kreativitet i samtal kan realiseras i konversationella agenter.