Bild
Adam Ek
Foto: Monica Havström
Länkstig

Adam Ek: Studies in Language Structure using Deep Learning

Kultur & språk

Avhandling för filosofie doktorsexamen i ämnet Datalingvistik vid Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. Disputationen äger rum på Humanisten men kan också följas på zoom.

Disputation
Datum
8 sep 2023
Tid
10:15 - 14:00
Plats
Sal J222, Renströmsgatan 6, Humanisten

Arrangör
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Avhandlingens titel:

Studies in Language Structure using Deep Learning

Betygsnämnd:

Professor, Stephen Clark, chef för avdelningen Artificial Intelligence, Quantinuum
Docent Sara Stymne, Uppsala universitet
Associate Professor Johannes Bjerva, Aalborg universitet

Ersättare vid förfall för ledamot i betygsnämnden är:
Professor Eleni Gregoromichelaki, Göteborgs universitet

Opponent: Assistant Professor Lasha Abzianidze, Utrecht University

Ordförande: Associate Professor Asad Basheer Sayeed, Göteborgs universitet