Länkstig

Johan Söderberg

Universitetslektor

Avdelningen för lingvistik och
vetenskapsteori
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J506
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Professor

Institutionen för filosofi, lingvistik och
vetenskapsteori
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Johan Söderberg

Johan Söderberg är docent i Vetenskapsteori och undervisar i modern och klassisk vetenskapsteori. I sin forskning tittar han på hur motstridiga kunskapsanspråk och värdeomdömen krockar i sammanhang utanför den institutionaliserade vetenskapen.