Göteborgs universitet
Bild
Logik vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteoi
Foto: Jessica Oscarsson

Forskning inom logik

Logikämnet med tvärvetenskaplig karaktär har en bred forskningsprofil hos oss på FLoV med kopplingar till filosofi, lingvistik, matematik, språkteknologi och vetenskapsteori.

För närvarande är de huvudsakliga intresseområdena modeller till elementär talteori, aritmetiserad metamatematik, experimentell logik, matematisk realism och formella beskrivningsspråk för webbinnehåll.

Några av dessa områden behandlas inom aktuella avhandlingsprojekt; matematisk begreppsbildning och (hypotetisk) realism samt experimentell logik och dess tillämpning inom vetenskapsfilosofin.

Dessutom finns vid institutionen personer inom teoretisk filosofi som intresserar sig för exempelvis formell språkteori, även här med avhandlingsprojekt på gränsen mellan filosofi och logik.

Det regelbundet återkommande logikseminariet är aktivt och välbesökt av såväl logiker som filosofer, men också av intresserade från andra institutioner och fakulteter. Här varvas presentation och diskussion av institutionens aktuella forskning med föreläsningar av inbjudna svenska och internationella gäster.

Se de engelska logiksidorna för mer information.