Bild
Paiman Karimi
Foto: Monica Havström
Länkstig

Paiman Karimi: Relaxing Normativity Essays on Relaxed Approaches to Realism about Normativity

Kultur & språk

Avhandling för filosofie doktorsexamen i ämnet praktisk filosofi vid Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. Disputationen äger rum på Humanisten.

Disputation
Datum
19 jan 2024
Tid
13:15 - 18:00
Plats
Renströmsgatan 6, Sal J222

Avhandlingens titel:
Relaxing Normativity Essays on Relaxed Approaches to Realism about Normativity

Betygsnämnd:
Professor Christine Tiefensee, Frankfurt School of Finance & Management
Reader in Philosophy/docent Jussi Suikkanen, University of Birmingham Professor
Caj Strandberg, University of Oslo

Ersättare vid förfall för ledamot i betygsnämnden:
Docent Ylwa Sjölin Wirling, Göteborgs universitet

Opponent:
Professor Bart Streumer, University of Groningen

Ordförande:
Lektor/docent Frans Svensson, Göteborgs universitet

Sammanfattning

Denna avhandling handlar om en avslappnad form av normativ realism. Avslappnade realister accepterar existensen av medvetandeoberoende normativa sanningar, egenskaper och fakta, men hävdar att normativa sanningar inte har några sanningsgörare och att normativa egenskaper och fakta inte är metafysiskt robusta. Avhandlingen utvecklar avslappnad realism genom att svara på olika invändningar och utmaningar.

Den första artikeln, ”Is Relaxed Realism a Genuinely Novel View?,” argumenterar för att avslappnade realister kan svara på frågor om normativt språk utan att deras teori kollapsar till en av de bekanta teorierna i litteraturen eller blir orimlig. Mer specifikt, i motsats till Ridge (2019), hävdar den att avslappnade realister kan anamma en inferentialistisk redogörelse för normativa termer utan att deras teori kollapsar till naturalism eller kvasirealism.

Den andra artikeln, ”Relaxed Realism and Normative Belief: A Functionalist Account,” ger en redogörelse för normativ tro speciellt utformad för avslappnade realister. Den argumenterar att avslappnade realister kan förklara normativ tro genom en funktionalistisk teori om det mentala. Detta förslag ger inte bara avslappnade realister en explicit förklaring av normativ tro utan skiljer den också från relaterade teorier, i synnerhet kvasirealistiska teorier. Genom att göra det tar den itu med ett tidigare olöst dilemma som Ridge (2019) och Böddeling (2020) tar upp angående avslappnade realisters syn på normativ tro.

Den tredje artikeln, ”Relaxed Realism, Robust Realism, and The Truthmaker Challenge,” förtydligar och försvarar avslappnad realism. Den rättfärdigar påståendet att normativa sanningar inte har sanningsgörare genom att argumentera för att dessa sanningar inte är sanna på grund av existensen av sanningsgörarentiteter utan helt enkelt på grund av hur saker och ting är normativt.

Den fjärde artikeln, ”Relaxed Realism, The Truthmaker Challenge, and a Domain-Centered View,” undersöker den typ av avslappnad realistisk teori som Scanlon (2014) försvarar inom en ”domäncentrerad syn” på existens och sanning. Artikeln belyser hur denna syn gör avslappnad realism mer genomförbar genom att försvara den mot invändningar baserade på substantiella domänoberoende idéer, såsom idén att alla (syntetiska) sanningar måste ha sanningsgörare. Dessutom presenterar den ett distinkt argument, som skiljer sig från det som presenterades i den tredje artikeln, för att rättfärdiga påståendet att normativa sanningar inte har några sanningsgörare.