Göteborgs universitet
Bild
Vasaparken väggdetalj
Foto: Pixabay

Forskningsseminarier vid FLoV

Under terminen arrangerar institutionen flera seminarieserier som främst vänder sig till forskare och doktorander men intresserade är välkomna att delta. Mer information om seminarieprogrammen samlar vi på den engelska sidversionen. Se även institutionens kalendarium för information om fler öppna föreläsningar.

Se även den engelska sidversionen för mer information.
 

Citizen Science

 • Göteborgs universitets webbinar om Citizen Science
  Seminarium med fokus på Medborgarforskning, Citizen Science.
  Seminarieserien belyser forskningsområdet i vidare bemärkelse inom såväl natur- och samhällsvetenskap som humaniora. Bidrag välkomnas. Kontakt: dick.kasperowski@gu.se and niclas.hagen@gu.se

 

Lingvistik

 

 • Lingvistikseminariet hålls vissa tisdagar kl 13.15 – 15.00.
  Seminarieansvariga: Eleni Gregoromichelaki och Ellen Breitholtz
 • Centrum för språkteori och sannolikhetsstudier, CLASP, arrangerar regelbundet CLASP-seminarier, workshoppar och konferenser. Se kalendariet på CLASPs webbsida.

Logik

 • Logikseminariet hålls vissa fredag kl 10.15–12.00. Seminarieansvarig: Graham Leigh. Skriv upp dig på sändlistan via denna länk (extern sida) om du vill ha löpande information.
 • Nordic Online Logic Seminar hålls en gång i månaden, på måndagar kl 16.00 – 17.30
  Alla logikintresserade är välkomna. Kontakta Graham Leigh.

Praktisk filosofi

 • Seminariet i praktisk filosofi och politisk teori hålls på onsdagar kl 13.15-15.00. Det är ett samarbete mellan forskargruppen i praktisk filosofi vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori respektive forskargruppen i politisk teori vid statsvetenskapliga institutionen. Seminarieansvarig: Frans Svensson
 • Näckrosen Seminar – Research Seminar in Practical Philosophy. Detta seminarium vänder sig till doktorander, post docs och inbjudna forskare.  Varannan fredag kl 13.30 – 14.30, avslutas med fika. Kontaktperson: M. Hadi Fazeli.
 • Lund Gothenburg Responsibility Project ,LGRP, arrangerar seminarier, workshoppar och konferenser. Se den engelska webbplatsen vid Lunds universitet.

Språkteknologi

 • Centrum för språkteori och sannolikhetsstudier, CLASP, arrangerar regelbundet CLASP-seminarier, workshoppar och konferenser. Se kalendariet på CLASPs webbsida.

Teoretisk filosofi

 • Seminariet i teoretisk filosofi ges normalt onsdagar klockan 10.00–12.00. Vissa onsdagar 15–17. Seminarieansvarig: Anna-Sofia Maurin

Vetenskapsteori

 • Det högre seminariet i vetenskapsteori STS är ett samarbete med avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier, på institutionen för sociologi och arbetsvetenskap och Chalmers. Seminariet hålls vissa fredagar kl 13.15-15.00. När seminariet inte är online hålls det varannan gång på FLoV på plan 5, Renströmsgatan 6. På SOCAV är lokalen F417, Sprängkullsgatan 25. Kontaktperson på FLoV är Allan Lidström. 
 • Forskningsseminariet i vetenskapsteori  håller fyra föreläsningar under terminen. Måndagar kl 13.15–14.30. Kontaktpersoner: Annika Linell, Jakob Lundgrenoch  Ingemar Bohlin.
 • Politisk-teoretiska seminariet är ett forum för fördjupande, kunskapsteoretisk reflektion som inte är knuten till någon disciplingräns, men med bäring på allmänfilosofiska, sociologiska och historiska frågeställningar.  Pausat för tillfället. Kontakperson: Johan Söderberg.
 • Medborgarforskning, Citizen Science – se information om seminariet under rubriken Citizen Science på denna sida.