Göteborgs universitet
Navigate to video: Läs en master
Video (1:26)
Läs en master
Bild
Steinunn from Iceland tells you about one of our master programmes and what it is like to study in Gothenburg.

Studera hos oss

Hos oss kan du studera några av de mest ursprungliga och grundläggande frågorna kring tänkande, kommunikation och forskning. Vi ger träning i grundläggande kritiskt tänkande som går att tillämpa inom varje annat område.

Teoretisk filosofi inriktar sig på hur vi kan veta och uttrycka något om hur världen är beskaffad med kunskap, sanning, mening och medvetande som centrala begrepp. Praktisk filosofi behandlar hur världen bör vara, alltså frågor om normer, värderingar och ideologier. Logik studerar bland annat formella språk, sambandet mellan språk och strukturer samt korrekta slutledningar. Filosofihistoria vid institutionen analyserar filosofins utveckling med tyngdpunkt på antika och medeltida källor på originalspråk. Därför är klassisk filologi (latin och antik grekiska) också ett av institutionens kompetensområden. Vetenskapsteori är ett metaämne som empiriskt och teoretiskt studerar andra forskningsområdens kunskapsbildning. Lingvistik behandlar den mänskliga språkförmågan, mänskliga språk och språklig kommunikation, samt olika aspekter på talat språk som talproduktion, talperception och talakustik. Språkteknologi och datalingvistik handlar om hur man kan använda datorer för att hantera mänskligt språk.

Läs om våra ämnen – utbildning på tre nivåer

  • Praktisk filosofi
  • Teoretisk filosofi 
  • Logik 
  • Klassisk filologi (latin och antik grekiska) på Liberal Arts-programmet
  • Lingvistik
  • Språkteknologi och datalingvistik
  • Vetenskapsteori, medborgarforskning och evidensbasering
  • Lärarutbildning i filosofi, vetenskapsteorikurs för lärare
Foto: Jessica Oscarsson