Göteborgs universitet
Bild
Vill du bli filosofilärare? Läs hos oss.
Vill du bli filosofilärare? Läs hos oss.
Foto: Jessica Oscarsson

Lärarutbildning i filosofi

För dig som vill bli gymnasielärare i filosofi finns det tre vägar att välja: • ämneslärarprogrammet • kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och • utökad behörighet i filosofi för dig som redan är lärare i andra ämnen.

Ämneslärarprogrammet

Omfattning: fem år
Du blir lärare i två ämnen i gymnasieskolan. Du läser 90 hp filosofi inom programmet.
Läs mer på sidan om ämneslärarprogrammet Där finns också kontaktuppgifter till studievägledning för Ämneslärarprogrammet.

Kompletterande pedagogisk utbildning

Omfattning: 3,5 år
Du har läst grundkurserna i praktisk filosofi (30 hp) och teoretisk filosofi (30 hp) och ytterligare 60 hp i teoretisk eller praktisk filosofi.
Därefter läser du Kompletterande pedagogisk utbildning (90 hp).
Du blir lärare i filosofi i gymnasieskolan.
Läs mer om KPU.

Utökad behörighet i filosofi

Omfattning: 1,5 år
Du läser först grundkurserna i praktisk filosofi (30 hp) och teoretisk filosofi (30 hp) och därefter ytterligare 30 hp i teoretisk eller praktisk filosofi. Vi rekommenderar följande fristående kurser när det gäller avslutande 30 hp:

FIL030, Fortsättningskurs för filosofilärare, 30 hp – ges på vårterminer

FIL040, Fortsättningskurs 2 för filosofilärare, 30 hp – ges på höstterminer

SPFI10, Språkfilosofi, 7,5 hp – ges höst och vår

LC1510, Logik: Formella språk, 7,5 hp – ges höst och vår

LGFI63, Filosofi 6 för gymnasielärare, 15 hp – ges bara på vårterminer

Flera av dessa kurser samläses med filosofilärarstudenter i Ämneslärarprogrammet.

Läs mer om lärarutbildning vid Göteborgs universitet

Filosofiämnets dag i november

Foto: Gunnar Jönsson

Varje år i november välkomnar vi filosofilärare i Göteborgsregionen till Humanisten och Ämnets dag.

I fjol fick besökarna träffa några av våra forskare som berättade om normativ etik på gymnasiet, om individuellt och kollektivt moraliskt ansvar samt om vad analytisk filosofi kan säga om livets mening.