Göteborgs universitet
Bild
Vill du bli filosofilärare? Läs hos oss.
Vill du bli filosofilärare? Läs hos oss.
Foto: Jessica Oscarsson

Lärarutbildning i filosofi

För dig som vill bli gymnasielärare i filosofi finns det tre vägar att välja: • ämneslärarprogrammet • kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och • utökad behörighet i filosofi för dig som redan är lärare i andra ämnen.

Ämneslärarprogrammet

Omfattning: fem år
Du blir lärare i två ämnen i gymnasieskolan. Du läser 90 hp filosofi inom programmet.
Läs mer på sidan om ämneslärarprogrammet Där finns också kontaktuppgifter till studievägledning för Ämneslärarprogrammet.

Kompletterande pedagogisk utbildning

Omfattning: 3,5 år
Du har läst grundkurserna i praktisk filosofi (30 hp) och teoretisk filosofi (30 hp) och ytterligare 60 hp i teoretisk eller praktisk filosofi.
Därefter läser du Kompletterande pedagogisk utbildning (90 hp).
Du blir lärare i filosofi i gymnasieskolan.
Läs mer om KPU.

Utökad behörighet i filosofi

Omfattning: 1,5 år
Du läser först grundkurserna i praktisk filosofi (30 hp) och teoretisk filosofi (30 hp) och därefter ytterligare 30 hp i teoretisk eller praktisk filosofi. Vi rekommenderar följande fristående kurser när det gäller avslutande 30 hp:

SPFI10, Språkfilosofi, 7,5 hp (bygger på FT1100)

LC1510, Logik: Formella språk, 7,5 hp

LGFI62, Filosofi 6 för gymnasielärare, 15 hp, samläses med filosofilärarstudenter i Ämneslärarprogrammet. OBS: Ges bara vårterminer.

Läs mer om lärarutbildning vid Göteborgs universitet

Studievägledning

För frågor om filosofilärarkurserna
och ämnet filosofi
kontakta Peter Johnsen, 
peter.johnsen@gu.se
Tel: 031-786 52 13

Video (2:02)
Vill du bli lärare?