Bild
Kirurger i operationsrum
Foto: Getty images.
Länkstig

Kirurger behöver fler kroppar att träna på

Publicerad

Brist på donerade kroppar begränsar möjligheterna för kirurger att träna sina färdigheter vid Göteborgs universitet. Särskilt inom traumakirurgi och nya avancerade operationstekniker räcker inte kropparna till de kurser som det finns behov av.

Många svenskar är positivt inställda till att donera sina organ, men få känner till att de också kan donera hela sin kropp för att bidra till bättre medicinsk utbildning, forskning och sjukvård.

Vid kroppsdonation ingår du ett avtal med ett lärosäte om att det ska få använda din kropp när du avlidit, för undervisning av läkarstudenter och färdighetsträning för kirurger.

Alla som bor i Syd- eller Västsverige kan ingå ett avtal om kroppsdonation med Göteborgs universitet.

Stort behov av kroppar

Bild
porträtt Magnus Braide
Magnus Braide
Foto: Elin Lindström

– Under senare år har donationerna av kroppar ökat, vilket vi är mycket tacksamma för, men vi har fortsatt ett enormt behov av kroppar. Vi hade gärna sett att dubbelt så många ingick avtal om kroppsdonation med oss. Det skulle ge oss möjlighet att erbjuda färdighetsträning för betydligt fler kirurger, säger Magnus Braide, professor i anatomi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och föreståndare för Kirurgisk anatomiskt träningscentrum, KAT, som drivs genom ett samarbete mellan universitetet och sjukvården.

Vid Göteborgs universitet används kropparna främst för att ge studenter på läkarprogrammet en fördjupad förståelse för anatomiska strukturer. När det gäller färdighetsträning för kirurger prioriteras de som är verksamma på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som också står som arrangör för en stor del av dessa kurser.

Trauma- och teknikträning

Om det är möjligt används kroppar också i kurser som ges av medicintekniska företag. Där kan kirurger få möjlighet att lära sig arbeta med moderna operationstekniker, bland annat med stöd av robotar och datortomografi (CT).

Ett område där tillgången på donerade kroppar idag inte räcker till är trauma.

– Det är en kirurgisk specialitet som hanterar konsekvenserna av yttre våld, som fallskador, trafikolyckor, knivskador och skjutningar. Skadorna är mycket varierande, och patienterna förhållandevis få. Det innebär att det kan vara svårt för traumakirurger att upprätthålla sin skicklighet, säger Magnus Braide.

Vissa andra operationer kan vara tekniskt svåra och här finns också ett stort behov av träning i form av kurser.

Fakta kroppsdonationer:
  • Cirka 600 personer har avtal med Göteborgs universitet om kroppsdonation.
  • I nuläget når ett 20-tal kroppar universitetet varje år. Behovet är det dubbla.
  • Alla kan välja att ingå avtal. Donationen kan genomföras oavsett dödsorsak.
  • Vid organdonation, eller behov av rättsmedicinsk undersökning, går det före.
  • Göteborgs universitet tar emot kroppar från Halland, Skåne, Västra Götaland.
  • Mer info: https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin/om-oss/kroppsdonation
  • Andra mottagare: Karolinska Institutet, Umeå universitet, Uppsala universitet.