Bild
Bild på staplar med häften
Foto: Mostphotos/Yuro Asotov
Länkstig

Två nya forskare på listan över världens mest citerade

Publicerad

I år ses två nykomlingar från Göteborgs universitet på Clarivate Analytics lista över världens mest citerade forskare: Nicholas Ashton och Deliang Chen. Totalt tillhör nu 14 av våra forskare topprocenten av dem som citerats mest flitigt av andra forskare.

Nicholas Ashton är forskare på Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, och verksam inom klinisk neurokemi. Han tycker det känns fantastiskt att som relativt ung forskare bli uppmärksammad på en lista med världens forskarelit.

Bild
Porträtt på Nicholas Ashton.
Nicholas Ashton.

– Forskning handlar om samarbete, och en stor del av mitt arbete skulle inte vara möjligt eller framgångsrikt utan engagemanget från kollegor och studenter vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs universitet och från medarbetare från Sverige och runt om i världen, säger Nicholas Ashton.

Känsliga alzheimertester

I sin forskning utvecklar han mycket känsliga och exakta tester för Alzheimers sjukdom, baserade på blod- och ryggvätskeprover. Han har bland annat bidragit till metoden där patologin som orsakar Alzheimers sjukdom nu kan identifieras omkring 15 år innan symtomen visar sig, baserat på analyser av fosforylerat tau-protein i blod.

– Framgången med dessa blodtester för Alzheimers sjukdom har gett oss fart och förtroende för att vi snabbt kan utveckla blodprover för andra demenssjukdomar, som exempelvis vaskulär demens, Lewykroppsdemens och frontallobsdemens – detta är vårt fokus nu.

Han nämner flera betydelsefulla publiceringar som medfört de citeringar som nu fört upp hans namn på listan över världens mest citerade, där han och hans kollegor bland annat fört fram nya bevis på att ett blodprov för alzheimer är möjligt. Han har också varit aktiv i arbeten som undersökt hjärnskada efter covid-19, som också citerats mycket.

Klimatforskare med FN-status

Den andra nykomlingen på topplistan från Göteborgs universitet är Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi på Institutionen för geovetenskaper.

Bild
Porträtt på Deliang Chen
Deliang Chen.
Foto: Malin Arnesson

Deliang är en av de samordnande huvudförfattarna för FN:s klimatpanels, IPCCs, rapporter om klimatförändringarna. Ett av hans fokusområden rör klimatförändringar på den tibetanska högplatån som också kallas den tredje polen, eftersom det är det största lagret av fruset vatten på jorden efter de båda polarområdena. Förändringar i nederbörd och avsmältning vid den tredje polen påverkar över två miljarder människor som får sitt vatten därifrån.

Deliang tror att hans engagemang i klimatforskningen på regional och global nivå har berett honom en plats på listan över världens mest citerade forskare.

– Jag är med i flera omfattande internationella och interdisciplinära samarbeten som rör viktiga vetenskapliga frågeställningar som är mycket relevanta för global hållbarhet. Platsen på listan bekräftar att vår klimatforskning är bland de bästa i världen.

Han nämner särskilt en vetenskaplig studie som blev flitigt citerad.

– Jag och en annan forskare gjorde en kartläggning av ändringar i klimatzonerna från 1901 till 2010 som visar rumsliga klimatförändringar globalt. Det var många andra forskare som använde vårt resultat i deras forskning eller tillämpningar.

Vad betyder det för dig personligen att komma med på topplistan?

– Det gjorde mig gladare i en timme, säger Deliang Chen.

Fotnot: Totalt omfattar listan Highly Cited Researchers 7 125 namn på forskare världen över. Alla dessa är författare till flera vetenskapliga artiklar som tillhör den topprocenten citerade artiklar inom området under det senaste decenniet. Utöver citeringar gör Clarivate Analytrics experter också en analys av arbetenas kvalitet som vägs in i bedömningen.

Här kan du se hela listan Highly Cited Researchers 2023: https://clarivate.com/highly-cited-researchers/

De 14 forskarna från Göteborgs universitet på listan

De 14 forskarna vid Göteborgs universitet som inkluderas på Clarivate Analytics lista över världens mest citerade forskare 2023 är:

 • Ulf Andreasson (Neuroscience and Behavior)
 • Alexandre Antonelli (Cross-Field)
 • Nicholas J. Ashton (Cross-Field)
 • Fredrik Bäckhed (Microbiology, samt Molecular Biology and Genetics)
 • Johan Bengtsson-Palme (Cross-Field)
 • Kaj Blennow (Neuroscience and Behavior)
 • Deliang Chen (Cross-Field)
 • Gunnar C Hansson (Cross-Field)
 • Malin E.V. Johansson (Cross-Field)
 • Petia Kovatcheva-Datchary (Cross-Field)
 • Joakim Larsson (Cross-Field)
 • Henrik R. Nilsson (Cross-Field)
 • Michael Schöll (Neuroscience and Behavior)
 • Valentina Tremaroli (Cross-Field)