Bild
M Falkenberg
Länkstig

Maria Falkenberg invald i den europeiska organisationen för molekylärbiologi

Publicerad

Maria Falkenberg, professor i biomedicinsk laboratorievetenskap, har valts in som medlem i EMBO. Det är en internationell organisation som arbetar för excellens inom life science.

Maria Falkenberg är den fjärde forskningsledaren på Göteborgs universitet som väljs in som medlem i EMBO:

Det är alltid roligt att internationella kollegor värdesätter vårt arbete, så självklart blev jag väldigt glad!

EMBO vill stödja begåvade forskare på alla nivåer, stimulera utbyte av vetenskaplig information och hjälpa till att bygga optimala förutsättningar för forskning. Genom medlemskapet i EMBO kommer Maria Falkenberg kunna påverka detta arbete.

Cellens kraftverk 

Maria Falkenbergs grupp bedriver grundforskning inom arvsmassa, alltså DNA. Det mesta av arvsmassan finns inuti cellkärnan i kromosomerna, men det finns också ytterligare lite arvsmassa utanför kromosomerna i de så kallade mitokondrierna, som fungerar som cellens kraftverk. 

Vi studerar hur arvsmassa kopieras i mitokondrierna och hur det är kopplat till mutationer, det vill säga när något går fel vid kopieringen så att sjukdomar uppstår. Det handlar helt enkelt om att förstå hur och varför mutationerna uppstår och om de går att undvika, säger Maria Falkenberg. 

Bild
MF

Behandling på gång 

Just nu utvecklar hennes forskargrupp en behandling mot vissa mitokondriella sjukdomar. Det är ett samarbetsprojekt med ett amerikanskt-svenskt bioteknikföretag som pågått i flera år. 

 

Det är fascinerande att se hur en idé från ett grundvetenskapligt laboratorium utvecklas till en möjlig behandling. Även om vi inte är i mål ännu, har vi gjort stora framsteg, och jag har nu börjat presentera våra data på olika vetenskapliga konferenser, säger Maria Falkenberg. 

 

EMBO (European Molecular Biology Organization) firar i år 60 år som vetenskaplig organisation. Sedan tidigare är tre forskningsledare vid Göteborgs universitet invalda som medlemmar i EMBO, samtliga vid Institutionen för biomedicin: Claes Gustafsson, Thomas Nyström och Ruth Palmer. Det totala antalet invalda medlemmar i EMBO är 1800. 

 

Facebook: https://www.facebook.com/EMBO.excellence.in.life.sciences  

X: https://x.com/EMBO 

LinkedIn: https://de.linkedin.com/company/european-molecular-biology-organization  
Maria Falkenberg LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/maria-falkenberg-76217323/