Bild
Direktör Assar Gabrielsson, till höger, var en av AB Volvos grundare. Gabrielsson avled efter en lång tids sjukdom. I hans minne upprättades en fond för klinisk forskning med huvudfokus på cancersjukdomar.
Länkstig

Sara Bjursten och Anna Wenger får Assar Gabrielssons pris 2024

Publicerad

Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond har utsett Anna Wenger till pristagare i kategorin basvetenskaplig forskning och Sara Bjursten till pristagare i kategorin klinisk forskning. Pristagarna belönas med 100 000 kronor vardera som extra forskningsanslag vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Sara Bjursten får priset i kategorin klinisk forskning för kliniskt viktig och väl genomförd forskning rörande immunterapi av cancerpatienter. Studierna ger ny kunskap om biverkningar i centrala nervsystemet, speciellt vad gäller T-celler och biomarkörer i blodet.

Bild
Anna Wenger doktorerade 2022 vid Institutionen för biomedicin.

Anna Wenger tilldelas priset i kategorin basvetenskaplig forskning för sin avhandling om elakartade gliom hos barn och vuxna. Studierna ger ny kunskap om epigenetiska skillnader och cancerstamceller i olika typer av gliom.

– Sara Bjurstens resultat kan leda till nya strategier för att tidigt upptäcka biverkningar hos patienter som fått immunterapi, medan resultaten från Anna Wengers avhandling kan vara till stor nytta för utveckling av bättre diagnostik och val av behandling för patienter med gliom, säger Eva Forssell-Aronsson, professor vid Göteborgs universitet och verkställande ledamot i Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond. 

Tydlig nytta för patienterna 

Sedan disputationen 2023 har Sara Bjursten fortsatt studera svåra biverkningar av immunterapi ur ett immunologiskt perspektiv. Tillsammans med sin tidigare handledare Max Levin driver hon BioMe-studien, med planen att omsätta upptäckterna i en klinisk studie. 

– Jag känner att min forskning har en tydlig nytta för patienterna vilket förstås är målet och drivkraften i all cancerforskning. I mötet med en patient med hjärninflammation, som är en mycket allvarlig biverkan, upptäckte vi kunskapsluckor både gällande diagnostik, behandling och vad som händer i immunförsvaret. Vi har kunnat föra tillbaka ny kunskap till andra patienter som drabbats av samma svåra biverkan, kommenterar Sara Bjursten. 

Sara Bjursten doktorerade 2023 vid Institutionen för kliniska vetenskaper.

Viktig klinisk koppling 

Anna Wenger studerade i sin avhandling cancerstamceller samt hur metyleringsmönstret skiljer sig åt inom hjärntumörer och hur det påverkar diagnos. Avhandlingen omfattar fem delarbeten med stor bredd, från cellodling och djurförsök till analys av metyleringsdata. 

– Det viktigaste för mig är att avhandlingen har en klinisk koppling, och att den förhoppningsvis kan bidra till förbättrad diagnostik och behandling av barn och vuxna med hjärntumörer, säger Anna Wenger. 

Anna Wenger är just nu Wenner-Gren postdoc fellow på Wellcome Sanger Institute i England där hon använder nya sekvenseringsmetoder för att studera DNA i tumörer och närliggande frisk vävnad för att förstå hur cancer bildas hos barn.  

Priset delas ut vid en ceremoni i Patologens föreläsningssal på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tisdagen den 4 juni 12.00-15.00. 

Text: Elin Lindström och Stiftelsen Assar Gabrielssons fond