Göteborgs universitet
Bild
Två studenter upptäcker marina organismer på fartyg
Foto: Majk Zanqrelle
Länkstig

Utbildning

Tjärnö marina laboratorium är en nationell och internationell resurs för universitetsutbildning inom en rad marina discipliner. Här finns utmärkta möjligheter för utbildning i fält och på labb.

Universitetskurser

Det är främst Göteborgs universitet och Stockholms universitet som på Tjärnölaboratoriet ger kurser på grundutbildnings-, masters- och forskarutbildningsnivå, till exempel inom marinbiologi eller evolution. Dessutom kommer lärosäten från flera europeiska länder till stationen för kurser och kursmoment.  

Student? Kontakta studievägledare

Vill du som universitetsstuderande gå en kurs på Tjärnölaboratoriet skall du kontakta respektive studievägledare på ditt universitet, t ex i Göteborg eller Stockholm.

Universitetslärare? Kontakta bokningen

Vill du som universitetslärare förlägga en kurs till Tjärnölaboratoriet skall du kontakta Bokningen.

Inom Kosterhavets nationalpark gäller särskilt regelverk.

Övriga kurser

Det finns också möjlighet för skolor, företag och andra grupper att förlägga eller få utbildning i marina vetenskaper vid Tjärnölaboratoriet. Kontakta Bokningen för förfrågningar.

Studiebesök

Det finns också möjlighet för skolor, företag och andra grupper att göra studiebesök vid Tjärnölaboratoriet. Kontakta Bokningen för förfrågningar.

Skrivarkurser för forskare

Forskare vid Göteborgs universitet kan ansöka om finansiering från Centrum för hav och samhälle för att täcka kostnader för tvärvetenskapliga skrivarstugor. Till exempel kan havsforskare skriva transdisciplinära ansökningar till t.ex. BONUS eller Formas. Centrum för hav och samhälle står för faktiska kostnader för boende och mat.

Läs mer om skrivarstugor här.

Video: Introduktion för studerande

Navigate to video: Introduktion för studerande på Tjärnö marina laboratorium
Video (11:46)
Introduktion för studerande på Tjärnö marina laboratorium