Göteborgs universitet
Bild
Fartyget Nereus i full fart genom vattnet
Forskningsfartyget Nereus används flitigt vid Tjärnölaboratoriet
Foto: Martin Larsvik

Fartyg

På Tjärnölaboratoriet finns det 16 meter långa forskningsfartyget Nereus. Därutöver finns det 8,5 meter långa Doris och fem småbåtar med utombordsmotorer.

R/V Nereus

Forskningsfartyget Nereus är 16 meter långt och utrustat för marin utbildning och forskning under dagsturer i kustnära vatten. Besättningen är väl förtrogen med handhavande av vetenskaplig utrustning och med lokala förhållanden. På expeditioner inomskärs kan Nereus ta 48 personer, och utomskärs 23 personer.

Nereus är utrustad med AIS (Automatic Identification System). Fartyget sänder regelbundet information om sin position, kurs, hastighet, m.m. Man kan följa Nereus färd via MarineTraffic.

Doris

Fartyget Doris är 9 meter långt och utrustat för marin utbildning och forskning under dagsturer i kustnära vatten. Personer med sjöbefälsexamen klass 8 och med visad förtrogenhet med fartyget får själva köra Doris.

Fartyget Doris gör fart genom vattnet
Fartyget Doris har A-ram i aktern och med hydraulisk vinsch, för skrapning och hydrografi.
Foto: Martin Larsvik

Fartygen har tillgång till ett stort utbud av mätinstrument och provtagningsutrustning både för öppet vatten och sediment, inkluderat planktonnät, skrapor, CTD, rosettprovtagare, fjärrstyrda undervattensfarkoster (ROV) med mera.

Vi har också fältutrustning som används på grunt vatten och från land, liksom från småbåt.

Småbåtar

Två st 5–6 meter långa öppna båtar med utombordare får anställda och gästforskare med tillstånd och behörighet motsvarande förarintyg använda.

Tre st 4,5 meter långa öppna båtar med utombordare får studenter, anställda och gästforskare med tillstånd använda i närområdet.

Tre st 4 meter långa roddbåtar får studenter, anställda och gästforskare använda efter genomgång, i närområdet. Varje roddbåt rymmer tre personer.

Allt fältarbete under perioden 20 oktober - 31 maj och/eller utanför närområdet och/eller ensam kräver en godkänd riskbedömning.

Pioneer småbåt med ramp framtill
En av de två 5–6 meter långa båtarna har en nedfällbar ramp framtill.
Foto: Joel White

Kontakt, småbåtar

Joel White

031–786 96 03

Kran

I Tjärnölaboratoriets hamn finns en kran för båtar, tunga bojar med mera. Den lyfter 5 ton och manövreras av vår verkstadspersonal som gått en särskild utbildning.

Kran som lyfter båt med utombordsmotor upp ur vattnet
Joel White och Henrik Johansson lyfter upp båten Kallianassa ur vattnet för vinterförvaring.
Foto: Martin Larsvik