Göteborgs universitet
Bild
Forskare i labbrock
Pipettering i RNA-labb
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Labb och labbutrustning

Dessa sidor beskriver våra laboratorier och utrustning på fältstationerna. Om du ska jobba på labb, oavsett vilket, ska du få en introduktion. För att få detta, kontakta labbansvarig.

Om du ska arbeta med kemikalier, ska du alltid göra en riskbedömning och denna görs i KLARA. För riskbedömning, kontakta labbansvarig. Labbrockar och övrig skyddsutrustning finns att låna.

För arbete med ryggradsdjur samt bläckfisk krävs djurförsöksetiskt tillstånd.

P.g.a. säkerhetsskäl är det generellt sett inte tillåtet att jobba ensam i laboratoriet, före kl 06.30, efter kl 22.00 och under helg. Innan laboratoriearbete utanför kontorstid utförs, ska labbansvarig rådfrågas.

Allt förbrukningsmaterial som finns på laboratorierna tillhör någon. Vi har en labbshop där man kan köpa det nödvändigaste.

Allt ditt material, dina backar, dina akvarier m.m. bör märkas med namn och datum. Om du är osäker på var du ska kasta skräp eller ställa disk, kontakta labbansvarig.

Avjoniserat vatten finns på de flesta labb och det finns möjlighet att beställa flytande kväve, kolsyreis och gas. Kontakta labbansvarig för detta.