Göteborgs universitet
Bild
En vik med ett mindre pensionat i en slänt med tallar runt omkring
Furuhöjds pensionat omkring 1940. Här grundades fältstationen 1963.
Foto: NN

Historik

Efter att fältstationen grundats 1963, expanderade den med fler byggnader och utbildning och forskning året runt från ungefär 1975. Föreståndare Lars Afzelius och Kerstin Johannesson var viktiga krafter för denna utveckling.

De stora studentkullarna på 1960-talet kombinerat med ett stort intresse för havsmiljön medförde att kursverksamheten vid Göteborgs universitet behövde finna nya lokaler och faciliteter för sin verksamhet. Beslut togs att etablera ett laboratorium för universitetsutbildning, på Tjärnö vid Kosterfjorden.

Tjärnö marinzoologiska station grundades 1963. Stockholms universitet använde stationen för sin marina kursverksamhet från 1965. Under 1970-talet bytte stationen namn till Tjärnö marinbiologiska laboratorium, ungefär samtidigt som det blev åretruntverksamhet och även forskning. Stationen växte med byggnader och anställda främst under 1980-, 1990- och 2000-talen.

Åren 2008-2016 var stationen en del av Sven Lovén centrum för marina vetenskaper, och 2016-2017 en del av Sven Lovén centrum för marin infrastruktur.

Sedan 2018 ingår stationen i Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet, och namnet är sedan 2019 Tjärnö marina laboratorium.

Tjärnö gör avtryck! Femtio år med havet i centrum, 1963-2013

bildrik utställning (PDF)
Foto av Furuhöjds pensionat där verksamheten startade 1963