Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Prislista

Detta är en lista på priser av de vanligaste tjänsterna vid vistelse på Tjärnö marina laboratorium, giltig från 2021-01-01. Priserna anges i svenska kronor, exkl moms och vanligtvis per dygn. Specifikationer finns längst ner på sidan.

Forskare, doktorander och övrig personal
  Bänkplatsavgift Måltider Logi (enkel/dubbel) R/V Nereus (per h)
Alla kategorier 400 228 300/200 1000

 

Studenter: kurser, examensarbete och verksamhetsförlagt projekt
  Bänkplatsavgift Måltider Logi (enkel/dubbel) R/V Nereus (per h)
Göteborgs universitet 0 175 0 1000
Andra svenska och utländska universitet 350 228 300/200 1000

 

Grund-, gymnasie- och folkhögskolor, samt praktik
  Bänkplatsavgift Måltider Logi (enkel/dubbel) R/V Nereus (per h) Marinbiolog / guide (per h)
Alla kategorier 300 228 300/200 1000 600

 

Myndigheter, företag och föreningar
  Bänkplatsavgift Måltider Logi (enkel/dubbel) R/V Nereus (per h) Marinbiolog / guide (per h)
Alla kategorier 700 228 550/450 4000 1000

 

Bänkplatsavgift: inkluderar laboratorie-/skrivplats, kopiering, tillgång till mötesrum, videokonferens, labbutrustning samt småbåtar. Kostnader för bränsle vid användning av småbåtar tillkommer. För grupper som endast använder konferensfaciliteter är priset 350 kr/person och dag. Grupper som gör kortare studiebesök, liksom enstaka elever/studenter som gör prao, praktik eller projektarbete, betalar ingen bänkplatsavgift.

Måltider: helpension inklusive frukost (buffé), lunch och lättare middag. För prisuppgift på fika samt våra olika middagsalternativ vid konferenser och workshops, kontakta bokningen.

Logi: logi i enkel- eller dubbelrum med tillgång till allmänrum och bastu. Hyra av lakan och handdukar tillkommer med 100 kr/set, liksom en avgift för städning à 200 kr/rum. Studenter och elever från skolor har med egna lakan och handduk och städar sina rum före avfärd.
Kandidat och masterstudenter vid Göteborgs universitet har ett antal övernattningar fritt enligt följande:

  • 15 hp: 9 veckor eller 63 övernattningar
  • 30 hp: 18 veckor eller 126 övernattningar
  • 45 hp: 21 veckor eller 147 övernattningar
  • 50 hp: 25 veckor eller 175 övernattningar

Fartyg: hyra av R/V Nereus inklusive besättning samt bränsle. Minimitid för hyra av fartyget är 2 timmar, inklusive förberedelsetid.

ROV inkl ROV-pilot: hyra av fjärrstyrd undervattensfarkost.
V8 Sii eller SUB-fighter 7500 DC: 1200 kr/h för universitet, gymnasie- och folkhögskolor; 2000 kr/h för myndigheter, företag och föreningar.
BlueROV: 500 kr/h för universitet, gymnasie- och folkhögskolor; 1000 kr/h för myndigheter, företag och föreningar.

Tekniker, verkstad och labb: 650 kr/h. Subvention för universitetsanställda.

Alla priser avser normal arbetstid, kl. 07-18. För prisuppgift gällande bokningar kvällar och helger, kontakta bokningen.