Göteborgs universitet
Bild
Tre universitetsstuderande som går i vattnet med torrdräkter och vattenkikare
Foto: Martin Larsvik

Prislista

Detta är en lista på priser av de vanligaste tjänsterna vid vistelse på Tjärnö marina laboratorium, giltig från 2024-01-01. Priserna anges i svenska kronor, exkl moms och vanligtvis per dygn. Förtydliganden och ytterligare priser finns längre ner på sidan.

Forskare, doktorander samt övrig personal
  Bänkplatsavgift Måltider Logi (enkel/dubbel) R/V Nereus (per h)
         
Göteborgs universitet besökande, liksom andra svenska och utländska universitet 400 312 450/350 2000
Studenter: kurser, examensarbete och verksamhetsförlagt projekt
  Bänkplatsavgift Måltider Logi (enkel/dubbel) R/V Nereus (per h)
Göteborgs universitet 0 235 0 2000
Andra svenska och utländska universitet 400 312 450/350 2000
Grund-, gymnasie-, folkhögskolor samt praktik
  Bänkplatsavgift Måltider Logi (enkel/dubbel) R/V Nereus (per h) Marinbiolog / guide (per h)
Alla kategorier 350 312 450/350 2000 800

 

Myndigheter, företag, föreningar och privata grupper
  Bänkplatsavgift Måltider Logi (enkel/dubbel) R/V Nereus (per h) Marinbiolog / guide (per h)
Alla kategorier 700 312 750/650 4500

1500 *

* 800 kr för föreningar och privata grupper

Bänkplatsavgift

Inkluderar laboratorie-/skrivplats, kopiering, tillgång till mötesrum, videokonferens, labbutrustning samt småbåtar. Kostnader för bränsle vid användning av småbåtar tillkommer. För grupper som endast använder konferensfaciliteter är priset 400 kr/person och dag. Grupper som gör kortare studiebesök, liksom enstaka elever/studenter som gör prao, praktik eller projektarbete, betalar ingen bänkplatsavgift.

Måltider

Helpension inklusive frukost (buffé), lunch och lättare middag. För prisuppgift på fika samt våra olika middagsalternativ vid konferenser och workshops, kontakta bokningen.

Logi

Logi i enkel- eller dubbelrum med tillgång till allmänrum och bastu. Hyra av lakan och handdukar tillkommer med 100 kr/set. Avgift för städning tillkommer à 200 kr/rum vid vistelse t o m 2 nätter, 400 kr/rum vid vistelse fr o m 3 nätter. Studenter och elever från skolor har med egna lakan och handduk och städar sina rum före avfärd.
Kandidat- och masterstudenter vid Göteborgs universitet har ett antal övernattningar fritt enligt följande:

  • 15 hp: 9 veckor eller 63 övernattningar
  • 30 hp: 18 veckor eller 126 övernattningar
  • 45 hp: 21 veckor eller 147 övernattningar
  • 50–60 hp: 25 veckor eller 175 övernattningar

Studenter på grundnivå och avancerad nivå, dvs de som inte betalar boendet själva, lämnar Tjärnölaboratoriet då kursmomentet på Tjärnölaboratoriet avslutas. Undantag gäller för studenter på examenskurs för kandidat- eller masterexamen, vilka kan få stanna längre i mån av plats och om handledaren eller studenten själv betalar för boende.

Fartyg

Hyra av R/V Nereus inklusive besättning samt bränsle. Minimitid för hyra av fartyget är 1,5 timmar.

ROV inkl ROV-pilot

Hyra av fjärrstyrd undervattensfarkost.
V8 M500 eller V8 Sii: 1500 kr/h för universitet; 2500 kr/h för myndigheter, företag, föreningar och privata grupper.
BlueROV: 500 kr/h för universitet; 1000 kr/h för myndigheter, företag, föreningar och privata grupper.
Under 2024 betalar gymnasie- och folkhögskolor inte hyra.

Tekniker, verkstad och labb

650 kr/h. Subvention för universitetsanställda.

Marinbiolog/Guide

Det finns möjlighet att boka marinbiolog/guide på Tjärnö för externa grupper och besök. För priser, se tabeller ovan.

 

Priser för R/V Nereus, ROV och marinbiolog/guide avser ordinarie arbetstid. För priser gällande bokningar övriga tider, kontakta bokningen.