Göteborgs universitet

Prislista

Detta är en lista på priser av de vanligaste tjänsterna vid vistelse på Tjärnö marina laboratorium, giltig från 2022-01-01. Priserna anges i svenska kronor, exkl moms och vanligtvis per dygn. Specifikationer finns längst ner på sidan.

Forskare, doktorander och övrig personal
  Bänkplatsavgift Måltider Logi (enkel/dubbel) R/V Nereus (per h)
Alla kategorier 400 250 300/200 1000

 

Studenter: kurser, examensarbete och verksamhetsförlagt projekt
  Bänkplatsavgift Måltider Logi (enkel/dubbel) R/V Nereus (per h)
Göteborgs universitet 0 190 0 1000
Andra svenska och utländska universitet 350 250 300/200 1000

 

Grund-, gymnasie- och folkhögskolor, samt praktik
  Bänkplatsavgift Måltider Logi (enkel/dubbel) R/V Nereus (per h) Marinbiolog / guide (per h)
Alla kategorier 300 250 300/200 1000 600

 

Myndigheter, företag och föreningar
  Bänkplatsavgift Måltider Logi (enkel/dubbel) R/V Nereus (per h) Marinbiolog / guide (per h)
Alla kategorier 700 250 550/450 4000 1000

 

Bänkplatsavgift: inkluderar laboratorie-/skrivplats, kopiering, tillgång till mötesrum, videokonferens, labbutrustning samt småbåtar. Kostnader för bränsle vid användning av småbåtar tillkommer. För grupper som endast använder konferensfaciliteter är priset 350 kr/person och dag. Grupper som gör kortare studiebesök, liksom enstaka elever/studenter som gör prao, praktik eller projektarbete, betalar ingen bänkplatsavgift.

Måltider: helpension inklusive frukost (buffé), lunch och lättare middag. För prisuppgift på fika samt våra olika middagsalternativ vid konferenser och workshops, kontakta bokningen.

Logi: logi i enkel- eller dubbelrum med tillgång till allmänrum och bastu. Hyra av lakan och handdukar tillkommer med 100 kr/set, liksom en avgift för städning à 200 kr/rum. Studenter och elever från skolor har med egna lakan och handduk och städar sina rum före avfärd.
Kandidat- och masterstudenter vid Göteborgs universitet har ett antal övernattningar fritt enligt följande:

  • 15 hp: 9 veckor eller 63 övernattningar
  • 30 hp: 18 veckor eller 126 övernattningar
  • 45 hp: 21 veckor eller 147 övernattningar
  • 50 hp: 25 veckor eller 175 övernattningar

Studenter på grundnivå och avancerad nivå, dvs de som inte betalar boendet själva, lämnar Tjärnölaboratoriet då kursmomentet på Tjärnölaboratoriet avslutas. Undantag gäller för studenter på examenskurs för kandidat- eller masterexamen, vilka kan få stanna längre i mån av plats och om handledaren eller studenten själv betalar för boende.

Fartyg: hyra av R/V Nereus inklusive besättning samt bränsle. Minimitid för hyra av fartyget är 2 timmar, inklusive förberedelsetid.

ROV inkl ROV-pilot: hyra av fjärrstyrd undervattensfarkost.
V8 Sii eller SUB-fighter 7500 DC: 1200 kr/h för universitet, gymnasie- och folkhögskolor; 2000 kr/h för myndigheter, företag och föreningar.
BlueROV: 500 kr/h för universitet, gymnasie- och folkhögskolor; 1000 kr/h för myndigheter, företag och föreningar.

Tekniker, verkstad och labb: 650 kr/h. Subvention för universitetsanställda.

Alla priser avser normal arbetstid, kl. 07-18. För prisuppgift gällande bokningar kvällar och helger, kontakta bokningen.