Göteborgs universitet

Prislista

Detta är en lista på priser av de vanligaste tjänsterna vid vistelse på Tjärnö marina laboratorium, giltig från 2023-01-01. Priserna anges i svenska kronor, exkl moms och vanligtvis per dygn. Specifikationer finns längst ner på sidan.

Forskare, doktorander och övrig personal
  Bänkplatsavgift Måltider Logi (enkel/dubbel) R/V Nereus (per h)
Alla kategorier 400 286 350/250 1500

 

Studenter: kurser, examensarbete och verksamhetsförlagt projekt
  Bänkplatsavgift Måltider Logi (enkel/dubbel) R/V Nereus (per h)
Göteborgs universitet 0 220 0 1500
Andra svenska och utländska universitet 400 286 350/250 1500

 

Grund-, gymnasie- och folkhögskolor, samt praktik liksom föreningar och privata grupper
  Bänkplatsavgift Måltider Logi (enkel/dubbel) R/V Nereus (per h) Marinbiolog / guide (per h)
Alla kategorier 350 286 350/250 1500 800

 

Myndigheter och företag
  Bänkplatsavgift Måltider Logi (enkel/dubbel) R/V Nereus (per h) Marinbiolog / guide (per h)
Alla kategorier 700 286 650/550 4000 1500

 

Bänkplatsavgift: inkluderar laboratorie-/skrivplats, kopiering, tillgång till mötesrum, videokonferens, labbutrustning samt småbåtar. Kostnader för bränsle vid användning av småbåtar tillkommer. För grupper som endast använder konferensfaciliteter är priset 400 kr/person och dag. Grupper som gör kortare studiebesök, liksom enstaka elever/studenter som gör prao, praktik eller projektarbete, betalar ingen bänkplatsavgift.

Måltider: helpension inklusive frukost (buffé), lunch och lättare middag. För prisuppgift på fika samt våra olika middagsalternativ vid konferenser och workshops, kontakta bokningen.

Logi: logi i enkel- eller dubbelrum med tillgång till allmänrum och bastu. Hyra av lakan och handdukar tillkommer med 100 kr/set. Avgift för städning tillkommer à 200 kr/rum vid vistelse t o m 2 nätter, 400 kr/rum vid vistelse fr o m 3 nätter. Studenter och elever från skolor har med egna lakan och handduk och städar sina rum före avfärd.
Kandidat- och masterstudenter vid Göteborgs universitet har ett antal övernattningar fritt enligt följande:

  • 15 hp: 9 veckor eller 63 övernattningar
  • 30 hp: 18 veckor eller 126 övernattningar
  • 45 hp: 21 veckor eller 147 övernattningar
  • 50–60 hp: 25 veckor eller 175 övernattningar

Studenter på grundnivå och avancerad nivå, dvs de som inte betalar boendet själva, lämnar Tjärnölaboratoriet då kursmomentet på Tjärnölaboratoriet avslutas. Undantag gäller för studenter på examenskurs för kandidat- eller masterexamen, vilka kan få stanna längre i mån av plats och om handledaren eller studenten själv betalar för boende.

Fartyg: hyra av R/V Nereus inklusive besättning samt bränsle. Minimitid för hyra av fartyget är 1,5 timmar.

ROV inkl ROV-pilot: hyra av fjärrstyrd undervattensfarkost.
V8 M500 eller V8 Sii: 1200 kr/h för universitet, gymnasie- och folkhögskolor; 2000 kr/h för myndigheter, företag och föreningar.
BlueROV: 500 kr/h för universitet, gymnasie- och folkhögskolor; 1000 kr/h för myndigheter, företag och föreningar.

Tekniker, verkstad och labb: 650 kr/h. Subvention för universitetsanställda.

Alla priser avser normal arbetstid, kl. 07-18. För prisuppgift gällande bokningar kvällar och helger, kontakta bokningen.