Göteborgs universitet

IT-resurser

På Tjärnö marina laboratorium finns trådlösa nätverk, datorer för studerande, skrivare liksom videokonferensutrustning och andra system för resfria möten.

Regler och support

Göteborgs universitets IT-resurser ägs av universitetet. De är avsedda att användas i och för universitetets verksamhet: forskning, undervisning och samverkan. Resurserna får inte tas i anspråk för ändamål genom vilka universitetets namn, anseende och goda rykte kan skadas.

Med IT-resurser avses datorer, mobiltelefoner, surfplattor, programvaror, programvarulicenser, kommunikationsnät och all annan kringutrustning som nyttjas i samband med kommunikation och hantering av information i digital form.

Regler för användning av Göteborgs universitets IT-resurser (pdf)

Support och felanmälan, IT

Trådlöst nät

Det finns två trådlösa nätverk vid Göteborgs universitet: eduroam och GoteborgsUniversitet

Eduroam

Det krypterade nätverket eduroam (EDUcation ROAMing) är ett globalt samarbete där universitet och högskolor ger varandra tillgång till sina trådlösa nätverk.

För att kunna ansluta till eduroam behöver man ett användarkonto från en medlemsorganisation, till exempel universitet. Datorn måste också konfigureras med en klient och få rätt inställningar. Detaljerna i konfigurationen ser olika ut beroende på den utrustning som används av användarens ”hemuniversitet”. Kontakta därför ditt universitets lokala IT-support för frågor om och hjälp med konfigurationen.

GoteborgsUniversitet

Det okrypterade nätverket GoteborgsUniversitet är tänkt för tillfälliga gäster och besökare vid Göteborgs universitet som inte har tillgång till eduroam. Man kan få ett tidsbegränsat gästkonto i receptionen.

Datorsalar

Det finns en datorsal med åtta Internetanslutna datorer, som studenter är välkomna att använda. Den finns på mellanvåningen i kursbyggnaden.

Skrivare

För studenter, forskare och andra anställda vid Göteborgs universitet

Utskrifts- och kopieringstjänsten GUprint, som är kopplat till GU-kortet, används av studenter och av forskare och andra anställda.

För gäster som inte kommer från Göteborgs universitet

Det går att få ett gäst-login i Receptionen, för att skriva ut från de stationära datorerna i datorsalen.

Det går inte att nå skrivaren från en egen bärbar dator. Istället kopierar man dokumentet som skall skrivas ut på ett USB-minnet, pluggar in USB-minnet i skrivaren, knappar in gäst-login och skriver ut.

Skrivarvärd

Gunilla Johansson
Tel: 0766-22 96 37

Digitala möten

Videokonferensutrustning för Stora hörsalen bokas i receptionen.

Mer information om olika system för resfria möten vid Göteborgs universitet och specifikt vid Institutionen för marina vetenskaper (intern sida endast för anställda vid Göteborgs universitet).