Göteborgs universitet

Försöksdjur

För att arbeta med ryggradsdjur eller bläckfiskar i forskningssyfte krävs ett djurförsöksetiskt tillstånd. Det utfärdas av Jordbruksverket.

Försök som görs vid Tjärnö marina laboratorium handläggs i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd där möten hålls ungefär en gång i månaden, dock inte i juli. Ansökan skall först godkännas av veterinär och ansvarig för djuretiska tillstånd på Tjärnölaboratoriet. När ansökan är färdigreviderad skall forskaren skicka ansökan elektroniskt till nämnden.

Ansökan för arbete måste vara inne till Tjärnölaboratoriet minst en månad innan du planerar att starta ditt experiment. Handläggningstiden är sedan ca 4 veckor.