Göteborgs universitet

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är allt som påverkar dig på jobbet, hur du trivs och presterar. Målet för arbetsmiljöarbetet är att skapa friska arbetsplatser där ingen blir sjuk av eller skadad på jobbet.

Arbetsmiljöansvarig

Om du vill påtala bristfällig fysisk eller psykosocial arbetsmiljö skall du i första hand kontakta arbetsmiljöansvarig, som är arbetsgivarens representant:

Marina Panova, 031–786 96 23 

Arbetsmiljöombud

I andra hand, eller om du själv så önskar, kan du kontakta något av våra arbetsmiljöombud, som är de anställdas representanter:

Olga Ortega-Martinez, 031–786 91 11 och Teresia Martinsson, 031–786 96 38