Göteborgs universitet
Bild
Sal med 99 stoppade stolar i gradäng
Den stora hörsalen med 99 platser.
Foto: Karin Björk
Länkstig

Lektionssalar och mötesrum

Vid Tjärnölaboratoriet finns en större hörsal. Därutöver finns flera mindre salar och mötesrum.

Hörsalen

Hörsalen har 99 platser, AV-utrustning av god kvalitet (bl.a. HD videoprojektor), 5,0 meter bred projektorduk och hörslinga. Det finns också teknik för deltagande på distans, liksom inspelning och direktsändning (streaming).

Övre föreläsningssalen

Övre föreläsningssalen har plats för 24-30 personer.

Konferensrummet

Konferensrummet rymmer 14-16 personer.

Två mötesrum: Öddö och Daftö

I anslutning till Biblioteket finns två mötesrum med teknik för deltagande på distans. I rummet Öddö finns plats för 7 personer och i Daftö för 5 personer.

Mer information om digitala möten

Mer information om olika system för möten på distans vid Göteborgs universitet och specifikt vid Institutionen för marina vetenskaper (intern sida endast för anställda vid Göteborgs universitet).

Sju personer sitter runt ett bord.
Konferensrummet.
Foto: Susanne Liljenström