Göteborgs universitet
Bild
En grupp studenter står framför Nereus.
Foto: Fabienne Mannherz

Bokning

Välkommen att fylla i din ansökan om plats på Tjärnölaboratoriet. Ju mer noggrant du fyller i formuläret, desto bättre kan vi ge de resurser du önskar. Rutor med asterisk (*) är obligatoriska att fylla i.

Prislista

Här finns lista på priser av de vanligaste tjänsterna vid vistelse på Tjärnö marina laboratorium, giltig från 2023-01-01. Priserna anges i svenska kronor, exkl moms och vanligtvis per dygn.

Till prislistan.

Riskbedöming för fältarbete

För att skydda medarbetare och gäster som arbetar i fält så har Tjärnö marina laboratorium beslutat att införa en obligatorisk riskbedömning under vissa delar av året, men även hela året om man arbetar ensam eller utanför ett angivet geografiskt område.

Riskbedömning är obligatorisk om man arbetar i fält under perioden 20 oktober till 31 maj. Anledningen till att vi valt denna tidsperiod är att temperaturen i vattnet då ofta understiger 12 grader.

Verksamhet i Kosterhavets nationalpark

Naturvårdsverket har beslutat om föreskrifter för Kosterhavets nationalpark.

En av föreskrifterna lyder:

"Inom nationalparken är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar eller samla in rödlistade marina arter."

För all verksamhet i Kosterhavets nationalpark, som utgår från Tjärnö marina laboratorium, har Länsstyrelsen gett tillstånd, med vissa villkor. Det nuvarande gäller för perioden 2021-03-17 - 2024-02-29.

Tillstånd Kosterhavets nationalpark

Se också kartan nedan över geografiska platser för begränsningar i undersökningsmetoder, rödmarkerat och grönmarkerat.

För fullständigt tillstånd, kontakta Martin Larsvik.

De viktigaste delarna i tillståndet är:

A. Följande arter får man inte rikta insamling mot eller utföra experiment med som innebär att individer dör i fält eller på laboratorium:

B. Geografiska begränsningar gäller för nedanstående företeelser;

  • Släpande redskap som kommer i kontakt med botten (t.ex. skrapor, slädar, bomtrål, trål, huggare, boxcorers, lod, ”sugar” och liknande).
  • Fysiska installationer som påtagligt påverkar den kemiska eller den fysikaliska miljön.
  • Manipulation genom borttagande eller tillsättande av organismer.
  • Utsläpp av toxiska eller radioaktiva ämnen.
  • Fiskeredskap som riskerar lämna bestående fysiska spår på platsen (dvs. tunga burar/kupor, bottenstående garn m m).
  • Skadliga akustiska/seismiska metoder för annat än navigation. Användning av t.ex. flerstråleekolod för bottenkartläggning är tillåten.
  • Sprängning/borrning.

C. De geografiska platserna för vilka begränsningar i undersökningsmetoderna gäller är följande;

  • De åtta områden som är rödmarkerade på översiktskarta i bilaga 2 med koordinaterna i bilaga 3.
  • På hårdbotten djupare än 60 m, undantaget de två grönmarkerade områden i bilaga 2 och med koordinater i bilaga 3.
Karta över geografiska platser för vilka begränsningar i undersökningsmetoder gäller
Karta över geografiska platser för vilka begränsningar i undersökningsmetoder gäller.