Göteborgs universitet
Bild
En grupp studenter står framför Nereus.
Foto: Fabienne Mannherz

Bokning

Välkommen att fylla i din ansökan om plats på Tjärnölaboratoriet. Ju mer noggrant du fyller i formuläret, desto bättre kan vi ge de resurser du önskar. Rutor med asterisk (*) är obligatoriska att fylla i.

Riskbedömning för fältarbete

För att skydda medarbetare och gäster som arbetar i fält så har Tjärnö marina laboratorium beslutat att införa en obligatorisk riskbedömning under vissa delar av året, men även hela året om man arbetar ensam eller utanför ett angivet geografiskt område.

Riskbedömning är obligatorisk om man arbetar i fält under perioden 20 oktober till 31 maj. Anledningen till att vi valt denna tidsperiod är att temperaturen i vattnet då ofta understiger 12 grader.

Verksamhet i Kosterhavets nationalpark

Naturvårdsverket har beslutat om föreskrifter för Kosterhavets nationalpark.

En av föreskrifterna lyder:

"Inom nationalparken är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar eller samla in rödlistade marina arter."

För all verksamhet i Kosterhavets nationalpark, som utgår från Tjärnö marina laboratorium, har Länsstyrelsen gett tillstånd, med vissa villkor. Det nuvarande gäller för perioden 2024-02-14 – 2027-02-28.

Tillstånd Kosterhavets nationalpark

Se också kartan nedan över geografiska platser för begränsningar i undersökningsmetoder, rödmarkerat och grönmarkerat.

Karta över geografiska platser för vilka begränsningar i undersökningsmetoder gäller
Karta över geografiska platser för vilka begränsningar i undersökningsmetoder gäller.