Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Många små burkar med vatten och alger
Experiment pågår
Foto: Johan Wingborg

Gula labbet

 • Djup- och ytvatten
 • 4 ”torra” labbänkar à 2 m2
 • 5 våtbänkar
 • Inverterat mikroskop (Olympus IX 71)
 • Stereomikroskop (Olympus SZX 12)
 • Kamera som passar båda mikroskopen

Här är tanken att man ska arbeta utan toxiska kemikalier.

Kontakt och bokning

Anna-Karin Ring

031-786 96 15

Ekotronen

Bryggdäck med plats för 3 kar (5,7 meter långa, 1,2 meter breda och 0,5 meter djupa) och 10 kar (1,0 meter långa, 1,0 meter breda och 1,0 meter djupa), utrustat med genomströmmande djup- och ytvatten (s.k. mesokosmer). Karens vattendjup är justerbart. Med organismer i karen, kan man utföra experiment i seminaturlig miljö. Fördelen med Ekotronen är att man kan manipulera omvärldsfaktorer i en förhållandevis ekologiskt realistisk miljö jämfört med laboratoriemiljöer.

Inne i Gula labbet och utomhus på Ekotronen sker experiment
Gula labbet till vänster och Ekotronen med Alghuset till höger.
Foto: NN

Kontakt och bokning

Anna-Karin Ring

031-786 96 15

Baltotronen

Mesokosm-akvariesystem för studier av t ex arter från Östersjön. 6 kar med av varandra oberoende vattensystem, som är delade i mitten med 860 liter volym i vardera halva. Karen har tillopp för djup- och ytvatten samt kommunalt kranvatten. Baltotronen kan användas antingen med återcirkulation eller genomflöde, med kontroll över salthalt och temperatur. Det går även att dela upp flödet för att utöka replikering. Under karen finns dräneringssystem som går att koppla mot antingen havet eller kommunalt avloppsreningsverk, beroende på vilka organismer som studeras. Baltotronen är godkänd av Jordbruksverket för arbete med fisk, och kan också användas för studier av främmande arter eller populationer.

Baltotron
Baltotronen består av 6 kar med av varandra oberoende havsvattensystem.
Foto: NN

Kontakt och bokning

Anna-Karin Ring

031-786 96 15

Alghuset

Yta: 60 m2

Används till forskning kring odling av makroalger, för utveckling av blå bioteknik.
Ett 30-tal odlingstankar, av 400 liter och 100 liter volym.
Djup- och ytvatten, varav det ena går att temperera. Inkommande vatten partikelfiltreras till 5 µm och UV-behandlas.
Reglering av lufttemperatur, bl.a. genom styrd ventilation.
Tidsinställd lampreglering och automatiserad inställning av skuggningsväv.
Alghuset disponeras för närvarande helt av forskningsgruppen för vattenbruk på Tjärnö.

Till forskningsgruppen för vattenbruk på Tjärnö finns också arbetsflotten Algot 1 . Den är 8 meter lång, 4 meter bred, har en generator som ger 360/220 V AC och en kran som lyfter 500 kg, 2 meter från flotte.

Alghuset
Alghuset med ett trettiotal tankar, för forskning kring odling av makroalger.
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Kontakt Alghuset

Annelous Oerbekke

031-786 96 04

Utrustningen är tillgänglig endast efter överenskommelse med Göran Nylund eller Gunilla Toth.

Kontakt Algot 1

Gunnar Cervin

031-786 96 89

Algot 1 är tillgänglig efter överenskommelse med Gunnar.

FLUM/Hydrodynamiska laboratoriet

Beskriven utrustning tillhör verksamhetsgruppen för marin kemisk ekologi och biohydrodynamik vid Institutionen för marina vetenskaper.

Större strömakvarium med associerade instrument: Flödeskanalen är 6,5 meter lång, 0,5 meter bred och 0,3 meter djup. Vattnet (1200 liter) återcirkuleras genom ett rör beläget under kanalen. Flödeshastigheten kan regleras upp till ca 1 meter/sek och hastigheten kan mätas med en ADV (Acoustic Doppler Velocimeter, Nortek AS) i 3 dimensioner vid max 25 Hz. Flödeskanalens väggar är transparenta och vattnet i strömakvariet kan kylas till önskad temperatur. Ett laserbaserat PIV/LIF system (LaVision med DaVis programvara) är monterat vid strömakvariet. PIV- (Particle Image Velocimetry) systemet mäter flödets storlek och riktning i ett 2-dimensionellt plan med hög spatiell och temporal (max 15 Hz) upplösning. Med LIF- (Laser Induced Fluorescence) systemet studeras transport och spridning av kemiska ämnen i vattnet och spatiell fördelning av ämnet i ett plan kan mätas vid max 15 Hz.

Mindre strömakvarium: Flödeskanalen är 2 meter lång, 0,2 meter bred och 0,1 meter djup och det återcirkulerande strömakvariet rymmer 65 liter. Maximal strömhastighet 0,2 meter/sek.

Strömkanal med genomflödande vatten: Flödeskanalen är 1,7 meter lång, 0,3 meter bred och 0,15 meter djup. Vattnet flödar kontinuerligt genom kanalen och utströmningsöppningen är avsmalnande med reglerbar vidd. Maximal strömhastighet ca 0.05 meter/sek.

ADCP för strömmätning i fält: ADCP:n (Acoustic Doppler Current Profiler, 1 MHz, Nortek AS) mäter strömhastigheten i 3 dimensioner och i flera nivåer i vattenpelaren. Vidden av de mätande lagren kan varieras mellan 0,3-4 meter och maxhastighet som kan registreras är 10 meter/sek. Profilerns räckvidd är ca 10-20 meter beroende på vattnets egenskaper. Monteringsutrustning finns för mätning från botten och uppåt eller för mätning ner mot botten. 

Kontakt

Ann Larsson

031-786 96 13

Per Jonsson

031-786 96 27

Utrustningen är tillgänglig efter överenskommelse med Ann eller Per.

Topplabb

Yta: 36 m2. Nr 310A.

 • 6 platser
 • Spolbord med djupvatten
 • Dragskåp
 • Punktutsug
 • Partikelräknare Coulter Counter (Beckman). Ansvarig för utrustningen är Henrik Pavia och Per Jonsson. Utrustningen är f.n. i Göteborg och behöver bokas minst en vecka i förväg.
 • Kyl och frys

Kontakt och bokning

Anna-Karin Ring

031-786 96 15

Marin kemisk ekologi-labb

Utrustat för främst arbete inom naturproduktkemi, dvs. extrahering och separering av sekundära metaboliter. Beskriven utrustning tillhör verksamhetsgruppen för marin kemisk ekologi vid Institutionen för marina vetenskaper.

 • GC/MS (Agilents 8690 med MS 5973inert, och 100-positions autosampler)
 • LC-MS-QTOF (Agilents 6540) med specialisering mot metabolomik
 • HPLC med RI-, DAD- och Fl-detektor (Hitachi LaChrom från 2000)

Kontakt

Gunnar Cervin

031-786 96 89

Utrustningen är tillgänglig efter överenskommelse med Gunnar.

RNA-labb

Yta 28 m(nr 105):

 • Dragskåp för RNA-isolering
 • SteponePlus real-time PCR (Applied biosystems)
 • Kyl och frys

Kontakt och bokning

Anna-Karin Ring

031-786 96 15

Molekylärbiologilabb

DNA-labb, yta 42 m2 (nr 104):
Här preparerar man vävnad och utför DNA-extraktioner. Det finns 9 arbetsplatser.

 • Dragskåp
 • Tempererad centrifug för 96-hålsplattor (Beckman Coulter, Allegra)
 • Centrifug för microrör/8-strips (Eppendorf)
 • Minicentrifuger
 • Qubit Flourometer (Invitrogen)
 • Nanodrop ND-1000
 • 3 värmeblock
 • Värmeplatta
 • Bullet mixer-mill (Retsch)
 • Våg
 • Rotator SB3 (Stuart)
 • Manuella och elektroniska micropipetter
 • Tempererad skakinkubator
 • Ultra sonic cleaner
 • Tempererat vattenbad
 • Vortex
 • Kyl och frys
 • Ultrafrys (-86 °C)
   

PCR-labb (nr 107):

 • Gel-elektrofores-utrustning (2 tankar)
 • 4 PCR-maskiner med temperaturvariabelt block (Veriti, Applied biosystems)
 • 2 PCRer (Eppendorf)
 • Kapillär elektrofores Beckman Coulter CEQ8000
 • Dragskåp
 • Kyl och frys
 • Separat arbetsplats (i dragskåp) för RNA-isolering

Kontakt och bokning

Anna-Karin Ring

031-786 96 15

Beskriven utrustning tillhör Institutionen för marina vetenskaper. Utrustningen är tillgänglig efter överenskommelse med Anna-Karin.

Mikrobiologilabb/renrum

Yta: 21 m2. Nr 108 & 109.

 • 2 labbänkar
 • Säkerhetsbänk, klass 2 – Thermo Scientific MSC-advantage
 • Dragskåp
 • Skakinkubatorer 
 • Värmeskåp
   

Histologilabb

Yta 21 m2. Nr 106.

 • Mikrotom och värmeskåp
 • Dragskåp
 • Djup- och ytvatten

Mikroskoprum/vågrum

Yta 12 m2. Nr 112.

Detta rum kan mörkläggas.

 • Olympus BX51
 • Flourescensmikroskop med kamera
 • Flertalet stereomikroskop och ljusmikroskop 
 • Femdecimalvåg

Stora kurslabb

Yta 110 m2. Nr 204.

 • Plats för 32 studenter
 • 24 stereomikroskop och 4 ljusmikroskop
 • Dragskåp
 • 2 rännor för förvaring av levande organismer, djupvatten
 • Inverterat mikroskop
 • 42 tums skärm, att ansluta till dator eller mikroskopkamera
 • Spolbord med tillgång till djup- och ytvatten
 • Kyl och frys
 • Tillgång till glasförråd, ismaskin, destillerat vatten, vågar, filtreringsutrustning, centrifug, spektrofotometer, pH-meter

Lilla kurslabb

Yta 100 m2. Nr 219.

 • Plats för 28 studenter
 • 16 stereomikroskop och 8 ljusmikroskop
 • Dragskåp 
 • 2 rännor för förvaring av levande organismer, djupvatten
 • Inverterat mikroskop
 • 42 tums skärm, att ansluta till dator eller mikroskopkamera
 • Spolbord med djup- och ytvatten
 • Tillgång till glasförråd, ismaskin, destillerat vatten, vågar, filtreringsutrustning, centrifug, spektrofotometer, pH-meter

Kontakt och bokning

Anna-Karin Ring

031-786 96 15