Göteborgs universitet
Bild
Många små burkar med vatten och alger
Experiment pågår
Foto: Johan Wingborg

Regler för labbarbete

Om du ska arbeta med kemikalier, ska du alltid göra en riskbedömning och denna görs i KLARA. För riskbedömning, kontakta labbansvarig. Labbrockar och övrig skyddsutrustning finns att låna.

För arbete med ryggradsdjur samt bläckfisk krävs djurförsöksetiskt tillstånd.

Av säkerhetsskäl är det generellt sett inte tillåtet att jobba ensam i laboratoriet före kl 06.30, efter kl 22.00, samt under helg. Labbansvarig ska alltid rådfrågas innan laboratoriearbete utanför kontorstid utförs.

Allt förbrukningsmaterial som finns på laboratorierna tillhör någon. Vi har en labbshop där man kan köpa det nödvändigaste.

Allt ditt material, dina backar, dina akvarier m.m. bör märkas med namn och datum. Om du är osäker på var du ska kasta skräp eller ställa disk, kontakta labbansvarig.

Avjoniserat vatten finns på de flesta labb och det finns möjlighet att beställa flytande kväve, kolsyreis och gas. Kontakta labbansvarig för detta.

Gula labbet

Gula labbet finns för arbete utan toxiska kemikalier.

 • Djup- och ytvatten
 • 4 ”torra” labbänkar à 2 m2
 • 5 våtbänkar
 • Inverterat mikroskop (Olympus IX 71)
 • Stereomikroskop (Olympus SZX 12)
 • Kamera som passar båda mikroskopen

Kontakt och bokning

Ahmed Alrifaiy

031-786 96 15

Ekotronen

Bryggdäck med plats för:

3 kar (5,7 meter långa, 1,2 meter breda och 0,5 meter djupa), och 10 kar (1,0 meter långa, 1,0 meter breda och 1,0 meter djupa), utrustat med genomströmmande djup- och ytvatten (mesokosmer).

Karens vattendjup är justerbart. Med organismer i karen, kan man utföra experiment i semi-naturlig miljö.

Fördelen med Ekotronen är att man kan manipulera omvärldsfaktorer i en förhållandevis ekologiskt realistisk miljö jämfört med laboratoriemiljöer.

Kontakt och bokning

Ahmed Alrifaiy

031-786 96 15

Baltotronen

Baltotronen är ett mesokosm-akvariesystem för studier av till exempel arter från Östersjön. Baltotronen har sex kar, med av varandra oberoende vattensystem, som är delade i mitten med 860 liter volym i vardera halva. Karen har tillopp för djup- och ytvatten, samt kommunalt kranvatten.

Baltotronen kan användas antingen med återcirkulation eller genomflöde, med kontroll över salthalt och temperatur. Det går även att dela upp flödet för att utöka replikering. Under karen finns dräneringssystem som går att koppla mot antingen havet eller kommunalt avloppsreningsverk, beroende på vilka organismer som studeras.

Baltotronen är godkänd av Jordbruksverket för arbete med fisk, och kan också användas för studier av främmande arter eller populationer.

Kontakt och bokning

Ahmed Alrifaiy

031-786 96 15

Baltotron
Baltotronen består av 6 kar med av varandra oberoende havsvattensystem.
Foto: NN

Alghuset

Yta: 60 m2

Alghuset disponeras för närvarande helt av forskningsgruppen för vattenbruk vid Institutionen för marina vetenskaper. Används till forskning kring odling av makroalger, för utveckling av blå bioteknik. Här finns:

 • Ett 30-tal odlingstankar, av 400 liter och 100 liter volym.
 • Djup- och ytvatten, varav det ena går att temperera.
 • Inkommande vatten partikelfiltreras till 5 µm och UV-behandlas.
 • Reglering av lufttemperatur, bl.a. genom styrd ventilation.
 • Tidsinställd lampreglering och automatiserad inställning av skuggningsväv.
   

Arbetsflotten Algot 1

Till forskningsgruppen för vattenbruk finns också arbetsflotten Algot 1 . Den är 8 meter lång, 4 meter bred, har en generator som ger 360/220 V AC och en kran som lyfter 500 kg, 2 meter från flotte.

Kontakt Alghuset

Annelous Oerbekke

031-786 96 04

Utrustningen är tillgänglig endast efter överenskommelse med Göran Nylund eller Gunilla Toth.

Kontakt Algot 1

Gunnar Cervin

031-786 96 89

Algot 1 är tillgänglig efter överenskommelse.

FLUM/Hydrodynamiska laboratoriet

Beskriven utrustning tillhör forskningsgruppen för marin kemisk ekologi och biohydrodynamik vid Institutionen för marina vetenskaper.

Större strömakvarium med associerade instrument

Flödeskanalen är 6,5 meter lång, 0,5 meter bred och 0,3 meter djup. Vattnet (1200 liter) återcirkuleras genom ett rör beläget under kanalen. Flödeshastigheten kan regleras upp till ca 1 meter/sek och hastigheten kan mätas med en ADV (Acoustic Doppler Velocimeter, Nortek AS) i 3 dimensioner vid max 25 Hz. Flödeskanalens väggar är transparenta och vattnet i strömakvariet kan kylas till önskad temperatur.

Ett laserbaserat PIV/LIF system (LaVision med DaVis programvara) är monterat vid strömakvariet. PIV- (Particle Image Velocimetry) systemet mäter flödets storlek och riktning i ett 2-dimensionellt plan med hög spatial och temporal (max 15 Hz) upplösning. Med LIF- (Laser Induced Fluorescence) systemet studeras transport och spridning av kemiska ämnen i vattnet och spatial fördelning av ämnet i ett plan kan mätas vid max 15 Hz.

Mindre strömakvarium

Flödeskanalen är 2 meter lång, 0,2 meter bred och 0,1 meter djup och det återcirkulerande strömakvariet rymmer 65 liter. Maximal strömhastighet 0,2 meter/sek.

Strömkanal med genomflödande vatten

Flödeskanalen är 1,7 meter lång, 0,3 meter bred och 0,15 meter djup. Vattnet flödar kontinuerligt genom kanalen och utströmningsöppningen är avsmalnande med reglerbar vidd. Maximal strömhastighet ca 0.05 meter/sek.

ADCP för strömmätning i fält

ADCP:n (Acoustic Doppler Current Profiler, 1 MHz, Nortek AS) mäter strömhastigheten i 3 dimensioner och i flera nivåer i vattenpelaren. Vidden av de mätande lagren kan varieras mellan 0,3-4 meter och maxhastighet som kan registreras är 10 meter/sek. Profilerns räckvidd är ca 10-20 meter beroende på vattnets egenskaper. Monteringsutrustning finns för mätning från botten och uppåt eller för mätning ner mot botten. 

Kontakt

Ann Larsson

031-786 96 13

Utrustningen är tillgänglig efter överenskommelse.

Topplabb

Yta: 36 m2. Nr 310A.

 • 6 platser
 • Spolbord med djupvatten
 • Dragskåp
 • Punktutsug
 • Partikelräknare Coulter Counter (Beckman). Ansvarig för utrustningen är Henrik Pavia. Utrustningen är f.n. i Göteborg och behöver bokas minst en vecka i förväg.
 • Kyl och frys

Kontakt och bokning

Ahmed Alrifaiy

031-786 96 15

Marin kemisk ekologi-labb

Utrustat för främst arbete inom naturproduktkemi, dvs. extrahering och separering av sekundära metaboliter. Beskriven utrustning tillhör forskningsgruppen för marin kemisk ekologi vid Institutionen för marina vetenskaper.

 • GC/MS (Agilents 8690 med MS 5973inert, och 100-positions autosampler)
 • LC-MS-QTOF (Agilents 6540) med specialisering mot metabolomik
 • HPLC med RI-, DAD- och Fl-detektor (Hitachi LaChrom från 2000)

Kontakt

Gunnar Cervin

031-786 96 89

Utrustningen är tillgänglig efter överenskommelse.

RNA-labb

Yta 28 m(nr 105):

 • Dragskåp för RNA-isolering
 • StepOnePlus real-time PCR (Applied biosystems)
 • Kyl och frys

Kontakt och bokning

Ahmed Alrifaiy

031-786 96 15

Molekylärbiologilabb

DNA-labb, yta 42 m2 (nr 104)

Här preparerar man vävnad och utför DNA-extraktioner. Det finns 9 arbetsplatser.

 • Dragskåp
 • Tempererad centrifug för 96-hålsplattor (Beckman Coulter, Allegra)
 • Centrifug för mikrorör/8-strips (Eppendorf)
 • Minicentrifuger
 • Qubit Fluorometer (Invitrogen)
 • Nanodrop ND-1000
 • 3 värmeblock
 • Värmeplatta
 • Bullet mixer-mill (Retsch)
 • Våg
 • Rotator SB3 (Stuart)
 • Manuella och elektroniska mikropipetter
 • Tempererad skakinkubator
 • Ultra sonic cleaner
 • Tempererat vattenbad
 • Vortex
 • Kyl och frys
 • Ultrafrys (-86 °C)
   

PCR-labb (nr 107)

 • Gel-elektrofores-utrustning (2 tankar)
 • 4 PCR-maskiner med temperaturvariabelt block (Veriti, Applied biosystems)
 • 2 PCR:er (Eppendorf)
 • Kapillär elektrofores Beckman Coulter CEQ8000
 • Dragskåp
 • Kyl och frys
 • Separat arbetsplats (i dragskåp) för RNA-isolering

Kontakt och bokning

Ahmed Alrifaiy

031-786 96 15

Beskriven utrustning tillhör Institutionen för marina vetenskaper. Utrustningen är tillgänglig efter överenskommelse med Ahmed.

Mikrobiologilabb/renrum

Yta: 21 m2. Nr 108 & 109.

 • 2 labbänkar
 • Säkerhetsbänk, klass 2 – Thermo Scientific MSC-advantage
 • Dragskåp
 • Skakinkubatorer 
 • Värmeskåp
   

Histologilabb

Yta 21 m2. Nr 106.

 • Mikrotom och värmeskåp
 • Dragskåp
 • Djup- och ytvatten

Mikroskoprum/vågrum

Yta 12 m2. Nr 112.

Detta rum kan mörkläggas.

 • Olympus BX51
 • Fluorescensmikroskop med kamera
 • Flertalet stereomikroskop och ljusmikroskop 
 • Femdecimalvåg

Stora kurslabb

Yta 110 m2. Nr 204.

 • Plats för 32 studenter
 • 24 stereomikroskop och 4 ljusmikroskop
 • Dragskåp
 • 2 rännor för förvaring av levande organismer, djupvatten
 • Inverterat mikroskop
 • 42 tums skärm, att ansluta till dator eller mikroskopkamera
 • Spolbord med tillgång till djup- och ytvatten
 • Kyl och frys
 • Tillgång till glasförråd, ismaskin, destillerat vatten, vågar, filtreringsutrustning, centrifug, spektrofotometer, pH-meter

Lilla kurslabb

Yta 100 m2. Nr 219.

 • Plats för 28 studenter
 • 16 stereomikroskop och 8 ljusmikroskop
 • Dragskåp 
 • 2 rännor för förvaring av levande organismer, djupvatten
 • Inverterat mikroskop
 • 42 tums skärm, att ansluta till dator eller mikroskopkamera
 • Spolbord med djup- och ytvatten
 • Tillgång till glasförråd, ismaskin, destillerat vatten, vågar, filtreringsutrustning, centrifug, spektrofotometer, pH-meter

Kontakt och bokning

Ahmed Alrifaiy

031-786 96 15