Göteborgs universitet
Bild
Ledningar med havsvatten från ytan och från större djup, liksom ledning för tryckluft
Havsvatten från 1,4 meters djup och från 45 meters djup.
Foto: Martin Larsvik

Havsvattenssystem

Genomströmmande filtrerat havsvatten är en av våra viktigaste faciliteter på Tjärnö marina laboratorium. Vi har djupvatten, med relativt hög och stabil salinitet, och ytvatten, där både salinitet och temperatur varierar. Tack vare en vattenreservoar och alarm till fastighetsskötare, är havsvattenssystemen relativt driftssäkra.

För både djup- och ytvatten som går in i Lasselabb på Tjärnö mäts salinitet och temperatur kontinuerligt. Det kan ses på sidan för Vatten- och väderdata.

Djupvatten

Vattnet tas in på 45 meters djup. I Pumphuset rinner inkommande vatten genom en 10 mm grovsil och pumpas genom filter med sand i tre lager (6-8 mm, 3-4 mm och 1-2 mm) till vattenreservoaren ovanför Vita förläggningen. Därifrån rinner vattnet till Kursbyggnaden, Lars Afzelius-laboratoriet, Vita laboratoriet, Gula laboratoriet och Ekotronen. Totalt finns djup- eller ytvatten att tillgå från ca 800 kranar. Sammanställda mätresultat från 2009-2018 visas i diagrammen nedan.

Diagram över salinitetens variation över året i djupvattnet på Tjärnölaboratoriet
Salinitet på djupvatten i laboratorierna, medelvärde (fet linje) med 95% konfidensintervall (blått fält). Högsta och lägsta uppmätta värdet är 35,2 ‰ resp. 28,6 ‰.
Foto: Martin Larsvik
Diagram över temperaturens variation över året i djupvattnet på Tjärnölaboratoriet
Temperatur på djupvatten i laboratorierna, medelvärde (fet linje) med 95% konfidensintervall (blått fält). Högsta och lägsta uppmätta värdet är 16,9 °C resp. 2,2 °C.
Foto: Martin Larsvik

Ytvatten

Under frostfri säsong (ofta april-november) finns genomströmmande ytvatten. Det pumpas upp från 1,5 meters djup. Pumpen skyddas genom att vattnet går genom en 2 mm filterduk, men i övrigt är det ingen filtrering. Vatten går att kyla till som lägst 4 °C, och värma till som högst 30 °C. Ytvatten finns i Kursbyggnaden, Lars Afzelius-laboratoriet, Gula laboratoriet och Ekotronen. Totalt finns yt- eller djupvatten att tillgå från ca 800 kranar. Sammanställda mätresultat från 1980-2013 visas i diagrammen nedan.

Diagram över salinitetens variation över året i ytvattnet på Tjärnölaboratoriet
Salinitet på 1 meters djup i havet invid ytvattensintaget, medelvärde (fet linje) med 95% konfidensintervall (blått fält). Högsta och lägsta uppmätta värdet är 34,5 ‰ resp. 9,3 ‰.
Foto: Martin Larsvik
Diagram över temperaturens variation över året i ytvattnet på Tjärnölaboratoriet
Temperatur på 1 meters djup i havet invid ytvattensintaget, medelvärde (fet linje) med 95% konfidensintervall (blått fält). Högsta och lägsta uppmätta värdet är 24,1 °C resp. -1,5 °C.
Foto: Martin Larsvik