Göteborgs universitet

Vid nödsituation

Vid nödsituation ring 112 och begär Ambulans / Brandkår / Läkare / Polis. Uppge ditt namn och att du befinner dig på Tjärnö marina laboratorium. Informera någon ur krisledningsgruppen.

Fel på fastigheten

Vid fel på fastigheten eller i fastighetens försörjningssystem kontakta Akademiska Hus drifttekniker:

Christian Färnlöf
Tel: 072–209 86 16

Tappad nyckel

Under kontorstid

Kontakta receptionen om du skulle råka låsa in eller tappa din rumsnyckel/passerkort, under kontorstid.

Övrig tid

Övrig tid kontaktar du husvärd eller ringer någon av följande:

Gunilla Johansson: 031–786 96 37
Kerstin Johannesson: 031–786 96 11

Brand

Du har skyldighet att informera dig om var nödutgångar och brandsläckare finns. Anslag finns uppsatta på insidan av alla rumsdörrar i förläggningarna och i korridorerna samt i kursbyggnaderna. Rökförbud gäller i alla byggnader.

Om brand utbryter:
 

RÄDDA först dem som är i uppenbar fara

LARMA genom att ringa 112 eller trycka på någon av brandlarmsknapparna.

Se utrymningsplanerna.

MEDDELA KORTFATTAT

  • var det brinner
  • om det finns instängda människor
  • vem som ringer

VARNA övriga som kan hotas av branden.

SLÄCK branden om du kan.

Brandsläckare

Brandsläckare (pulver) och brandposter (vatten) finns i byggnaderna.

Uppsamlingsplats

Utanför carporten vid Verkstadsbyggnaden.

Förbandslåda

Förbandsmaterial finns centralt i varje byggnad.

Hjärtstartare

Hjärtstartare finns i källsorteringsrummet i Lars Afzelius-laboratoriet.

Kontakt vid larm

Vid larm, kontakta Christian Färnlöf, Akademiska Hus.
Tel: 072–209 86 16

Krisledning

Räddningstjänsten har alltid överordnat ansvar vid större olyckor. Krisledningsgruppen har i uppgift att leda och samordna verksamheten vid allvarliga olyckor, brand eller andra större störningar i verksamheten.

Krisledningsgruppen på Tjärnölaboratoriet består av:  

Marina Panova
stationschef, Tjärnö marina laboratorium
031–786 96 23

Jonathan Havenhand
proprefekt, Institutionen för marina vetenskaper
031–786 96 82

Helen Veerman
samordnare
031-786 96 35

Olga Ortega-Martinez
forskare, arbetsmiljöombud
031–786 91 11

Teresia Martinsson
lokalvårdare, arbetsmiljöombud
031–786 96 38

Ahmed Alrifaiy
forskningsingenjör
031–786 96 15

Gunnar Cervin
forskningsingenjör
031–786 96 89

Martin Larsvik
informatör
031–786 96 21