Göteborgs universitet

Vid nödsituation

Vid nödsituation ring 112 och begär Ambulans / Brandkår / Läkare / Polis. Uppge ditt namn och att du befinner dig på Tjärnö marina laboratorium. Informera någon ur krisledningsgruppen.

Vid fel på fastigheten eller i fastighetens försörjningssystem kontakta Akademiska Hus fastighetsskötare:

Conny Niklasson
070–628 74 82
0526–251 88 (bostad)

Tappad nyckel

Om du skulle råka låsa in eller tappa din rumsnyckel/passerkort, kontakta receptionen under kontorstid. Övrig tid ringer du någon av följande:
Gunilla Johansson: 031–786 96 37
Kerstin Johannesson: 031–786 96 11

Brand

Du har skyldighet att informera dig om var nödutgångar och brandsläckare finns. Anslag finns uppsatta på insidan av alla rumsdörrar i förläggningarna och i korridorerna samt i kursbyggnaderna. Vid eldning i Vita förläggningens öppna spis måste spjället öppnas och fläkten sättas igång. Rökförbud gäller i alla byggnader.

Om brand utbryter

RÄDDA först dem som är i uppenbar fara

LARMA ring 112 eller tryck på någon av brandlarmsknapparna. Se utrymningsplanerna

MEDDELA KORTFATTAT

  • var det brinner
  • om det finns instängda människor
  • vem som ringer

VARNA övriga som kan hotas av branden

SLÄCK branden om du kan

BRANDSLÄCKARE brandsläckare (pulver) och brandposter (vatten) finns i byggnaden

UPPSAMLINGSPLATS
utanför carporten vid Verkstadsbyggnaden

FÖRBANDSLÅDA förbandsmaterial finns centralt i varje byggnad

HJÄRTSTARTARE
i källsorteringsrummet i Lars Afzelius-laboratoriet.

Vid larm, kontakta Conny Niklasson, 070–628 74 82

Krisledning

Krisledningsgruppen har i uppgift att leda och samordna verksamheten vid allvarliga olyckor, brand eller andra större störningar i verksamheten. Räddningstjänsten har alltid överordnat ansvar vid större olyckor. Krisledningsgruppen på Tjärnölaboratoriet består av:  

Kerstin Johannesson
stationschef, Tjärnö marina laboratorium
031–786 96 11

 

Jonathan Havenhand
proprefekt, Institutionen för marina vetenskaper
031–786 96 82

 

Helen Veerman
samordnare
031-786 96 35

 

Eva Marie Rödström
forskningssamordnare, arbetsmiljöombud
031–786 96 30

 

Teresia Martinsson
lokalvårdare, arbetsmiljöombud
031–786 96 38

 

Anna-Karin Ring
forskningsingenjör
031–786 96 15

 

Gunnar Cervin
forskningsingenjör
031–786 96 89

 

Martin Ogemark
tekniker
031–786 96 47

 

Martin Larsvik
informatör
031–786 96 21