Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Vid nödsituation

Vid nödsituation ring 112 och begär Ambulans / Brandkår / Läkare / Polis. Uppge ditt namn och att du befinner dig på Tjärnö marina laboratorium. Informera någon ur krisledningsgruppen.

Vid fel på fastigheten eller i fastighetens försörjningssystem kontakta Akademiska Hus fastighetsskötare:

Conny Niklasson
070–628 74 82
0526–251 88 (bostad)

Tappad nyckel

Om du skulle råka låsa in eller tappa din rumsnyckel/passerkort, kontakta receptionen under kontorstid. Övrig tid ringer du någon av följande:
Gunilla Johansson: 031–786 96 37
Kerstin Johannesson: 031–786 96 11

Brand

Du har skyldighet att informera dig om var nödutgångar och brandsläckare finns. Anslag finns uppsatta på insidan av alla rumsdörrar i förläggningarna och i korridorerna samt i kursbyggnaderna. Vid eldning i förläggningarnas öppna spisar måste spjällen öppnas och fläkten sättas igång. Rökförbud gäller i alla byggnader.

Om brand utbryter

RÄDDA först dem som är i uppenbar fara

LARMA ring 112 eller tryck på någon av brandlarmsknapparna. Se utrymningsplanerna

MEDDELA KORTFATTAT

  • var det brinner
  • om det finns instängda människor
  • vem som ringer

VARNA övriga som kan hotas av branden

SLÄCK branden om du kan

BRANDSLÄCKARE brandsläckare (pulver) och brandposter (vatten) finns i byggnaden

UPPSAMLINGSPLATS
utanför carporten vid Verkstadsbyggnaden

FÖRBANDSLÅDA förbandsmaterial finns centralt i varje byggnad

HJÄRTSTARTARE
i källsorteringsrummet i Lars Afzelius-laboratoriet.

Vid larm, kontakta Conny Niklasson, 070–628 74 82

Krisledning

Krisledningsgruppen har i uppgift att leda och samordna verksamheten vid allvarliga olyckor, brand eller andra större störningar i verksamheten. Räddningstjänsten har alltid överordnat ansvar vid större olyckor. Krisledningsgruppen på Tjärnölaboratoriet består av:  

Kerstin Johannesson
stationschef, Tjärnö marina laboratorium
031–786 96 11

 

Henrik Pavia
prefekt, Institutionen för marina vetenskaper
031–786 96 85

 

Eva Marie Rödström
forskningssamordnare, arbetsmiljöombud
031–786 96 30

 

Teresia Martinsson
lokalvårdare, arbetsmiljöombud
031–786 96 38

 

Gunnar Cervin
forskningsingenjör
031–786 96 89

 

Thore Hilmersson
tekniker
031–786 96 71

 

Martin Larsvik
informatör
031–786 96 21