Göteborgs universitet

Vid nödsituation

Vid nödsituation ring 112 och begär Ambulans / Brandkår / Läkare / Polis. Uppge ditt namn och att du befinner dig på Tjärnö marina laboratorium. Informera någon ur krisledningsgruppen.

Vid fel på fastigheten eller i fastighetens försörjningssystem kontakta Akademiska Hus fastighetsskötare:

Christian Färnlöf
072–209 86 16

Tappad nyckel

Om du skulle råka låsa in eller tappa din rumsnyckel/passerkort, kontakta receptionen under kontorstid. Övrig tid ringer du någon av följande:
Gunilla Johansson: 031–786 96 37
Kerstin Johannesson: 031–786 96 11

Brand

Du har skyldighet att informera dig om var nödutgångar och brandsläckare finns. Anslag finns uppsatta på insidan av alla rumsdörrar i förläggningarna och i korridorerna samt i kursbyggnaderna. Rökförbud gäller i alla byggnader.

Om brand utbryter

RÄDDA först dem som är i uppenbar fara

LARMA ring 112 eller tryck på någon av brandlarmsknapparna. Se utrymningsplanerna

MEDDELA KORTFATTAT

  • var det brinner
  • om det finns instängda människor
  • vem som ringer

VARNA övriga som kan hotas av branden

SLÄCK branden om du kan

BRANDSLÄCKARE brandsläckare (pulver) och brandposter (vatten) finns i byggnaden

UPPSAMLINGSPLATS
utanför carporten vid Verkstadsbyggnaden

FÖRBANDSLÅDA förbandsmaterial finns centralt i varje byggnad

HJÄRTSTARTARE
i källsorteringsrummet i Lars Afzelius-laboratoriet.

Vid larm, kontakta Christian Färnlöf, 072–209 86 16.

Krisledning

Krisledningsgruppen har i uppgift att leda och samordna verksamheten vid allvarliga olyckor, brand eller andra större störningar i verksamheten. Räddningstjänsten har alltid överordnat ansvar vid större olyckor. Krisledningsgruppen på Tjärnölaboratoriet består av:  

Kerstin Johannesson
stationschef, Tjärnö marina laboratorium
031–786 96 11

 

Jonathan Havenhand
proprefekt, Institutionen för marina vetenskaper
031–786 96 82

 

Helen Veerman
samordnare
031-786 96 35

 

Olga Ortega-Martinez
forskare, arbetsmiljöombud
031–786 91 11

 

Teresia Martinsson
lokalvårdare, arbetsmiljöombud
031–786 96 38

 

Ahmed Alrifaiy
forskningsingenjör
031–786 96 15

 

Gunnar Cervin
forskningsingenjör
031–786 96 89

 

Martin Ogemark
tekniker
031–786 96 47

 

Martin Larsvik
informatör
031–786 96 21