Göteborgs universitet
Länkstig

Fjärrstyrda undervattensfarkoster

Tjärnö har tre fjärrstyrda undervattensfarkoster (ROV:er) och vi är öppna för alla typer av uppdrag och försöker så långt möjligt anpassa våra ROV:ar efter era önskemål.

Hur fungerar en ROV?

En fjärrstyrd undervattensfarkost (ROV = Remotely Operated underwater Vehicle) är sammankopplad via en kabel med ett fartyg. Från ett kontrollrum ombord styr en pilot ROV:n och dess utrustning. Några av våra ROV:er har manipulatorarmar som kan placera ut, flytta eller samla in olika föremål. Det finns även annan utrustning för biologisk provtagning samt sensorer för att samla information om havsvattnet och havsbotten.

Exempel på uppdrag

Med ROV kan du nå ned på mycket stora djup, observera, ta prover och filma flera timmar i sträck, vilket inte är möjligt med dykning.

  • Filma och fotografera – av arter och biotoper men också för inspektion av fartygsskrov, propellrar, vattenbruksanläggningar etc.
  • Samla in alger och djur
  • Sätta ut, justera och ta upp utrustning
  • Leta efter föremål i vattenmassan och på botten med hjälp av bl.a. sonar
  • Övervaka och ge support vid dyk

Tre ROV:er på Tjärnö

Tjärnö marina laboratorium har tre ROV:er i olika storlek anpassade efter olika uppdrag.

V8 M500

Denna ROV används till att dokumentera bottnar för forskning, utbildning och utåtriktad verksamhet, till att sjösätta och ta upp instrument för egna och gästande forskargrupper, liksom till riktad insamling av prover, till exempel kallvattenskoraller och svampdjur.

V8 Sii

Denna ROV används främst till att filmdokumentera bottnar, bl.a. för universitetsstuderande och för allmänhet. I andra hand sätter vi ut och tar upp mätinstrument för forskare, t ex vid korallrev.

BlueROV (Lilla blå)

”Lilla blå” är en smidig s k mini-ROV, men ändå robust med avancerad teknik. Den används vid enklare undersökningar från mindre båtar och bryggor.

Fjärrstyrd undervattensfarkost 100 meter under ett fartyg på havsytan, med kabel emellan
En fjärrstyrd undervattensfarkost som belyser och filmar 100 meter under fartyget Nereus
Foto: Martin Larsvik

Videor filmade med våra ROV:er

Navigate to video: Klippvägg vid Yttre Vattenholmen
Video (01:02)
Klippvägg vid Yttre Vattenholmen
Navigate to video: Survival of the fittest
Video (02:06)
Survival of the fittest