Göteborgs universitet
Länkstig

Fjärrstyrda undervattensfarkoster

En fjärrstyrd undervattensfarkost (ROV = Remotely Operated underwater Vehicle) är sammankopplad via en kabel med ett fartyg. Från ett kontrollrum ombord, styr en pilot ROV:n och dess utrustning. Med kameror och via kabeln kan vi visa rörliga bilder och stillbilder i realtid ombord och samtidigt spela in. ROV är användbar inom utbildning, forskning och utåtriktad verksamhet.

Med ROV kan du nå ned på mycket stora djup, observera, ta prover och filma flera timmar i sträck, vilket inte är möjligt med dykning. Några av våra ROV:er har manipulatorarmar som kan placera ut, flytta eller samla in olika föremål. Det finns även annan utrustning för biologisk provtagning samt sensorer för att samla information om havsvattnet och havsbotten.

Exempel på uppdrag

  • Filma och fotografera – av arter och biotoper men också för inspektion av fartygsskrov, propellrar, vattenbruksanläggningar etc.
  • Samla in alger och djur
  • Sätta ut, justera och ta upp utrustning
  • Leta efter föremål i vattenmassan och på botten med hjälp av bl.a. sonar
  • Övervaka och ge support vid dyk

Vi är öppna för alla typer av uppdrag och försöker så långt möjligt anpassa våra ROV:ar efter era önskemål.

Fjärrstyrd undervattensfarkost 100 meter under ett fartyg på havsytan, med kabel emellan
En fjärrstyrd undervattensfarkost som belyser och filmar 100 meter under fartyget Nereus
Foto: Martin Larsvik
Video (01:02)
Klippvägg vid Yttre Vattenholmen
Video (02:06)
Survival of the fittest