Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Svenska som andraspråk

I dagens samhälle finns ett stort behov av kunskaper om flerspråkighet och andraspråksinlärning. Svenska som andraspråk är ett språkvetenskapligt ämne med en tvärspråklig bredd. Jobbar du med utbildning, inom annan offentlig verksamhet eller näringslivet och behöver öka på din kunskap om flerspråkighet? Då är kurser i svenska som andraspråk något för dig! Kurserna riktar sig också till dig som är allmänt intresserad av språk, språkinlärning och språkanvändning.

Det här läser du

Att läsa kurser inom svenska som andraspråk innebär att du studerar andraspråksutveckling och språkanvändning ur ett flerspråkigt perspektiv med särskilt fokus på svenska. Under kurserna får du kunskaper om uttal, skrift, grammatik och ordförråd och lär dig göra jämförelser mellan olika språk och dess strukturer. Du studerar också läs- och skrivutveckling på ett andraspråk samt bedömning av svenska som andraspråk. Dessutom studerar du frågor som berör:

  • flerspråkighet
  • språkinlärning
  • språkutveckling
  • språkanvändning
  • och mycket mer!

Förutom de språkliga perspektiven kommer du även att studera den kulturella bakgrundens roll, migrationens mekanismer och flerspråkighetens effekter för individ och samhälle. Kurserna behandlar olika former av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som sedan går att tillämpa i olika flerspråkiga miljöer.

Efter studierna

Den som har kompetens inom svenska som andraspråk kan bidra inom alla yrkesområden som har med människor att göra. Detta innebär att ämnet är lämpligt att kombinera med många andra ämnen eller inriktningar – något som flera av våra studenter också har gjort eller gör innan de ger sig ut i arbetslivet.

Den största andelen av våra examinerade studenter hittar du inom utbildningsområdet. Där arbetar de med människor i alla åldrar, i förskola, grundskola, gymnasieskola eller vuxenutbildning. Gemensamt är att de arbetar med människor med olika kulturella och språkliga bakgrunder. Utöver detta har vi bland annat sett studenter som har gått vidare till myndigheter, socialomsorgen, vårdyrken och olika textyrken som journalistik, reklam och språkvård.

Kurserna kan ingå i en lärarexamen

Oavsett om du redan är utbildad lärare eller om du just nu studerar till lärare så kan du läsa kurser i svenska som andraspråk. För mer information om vilka kurser du kan inkludera i din lärarexamen, läs vidare i utbildningskatalogen eller på lärarutbildningens webbplats.

Svenska som andraspråk inom ämneslärarprogrammet

För att bli lärare i svenska som andraspråk måste du antingen läsa Ämneslärarprogrammet eller läsa fristående kurser och därefter kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

Om du vill läsa in ämnesbehörigheten för att ansöka till KPU läser du 90hp i svenska som andraspråk. Den första kursen du börjar med är antingen SSA111 Svenska som andraspråk, Grundkurs, 30hp eller SSA129 Svenska som andraspråk inom sfi-utbildningen, grundkurs, 30hp. Efter avslutad grundkurs går du vidare till fortsättningskurserna SSA121 Svenska som andraspråk, fortsättningskurs 1, 15hp och SSA125 Svenska som andraspråk, fortsättningskurs 2, 15hp. Avslutningsvis läser du våra fördjupningskurser SSA134 Svenska som andraspråk, fördjupningskurs del 1, 15hp och därefter SSA136 Svenska som andraspråk, fördjupningskurs del 2: Uppsats, 15hp.

Forskning inom ämnet

Svenska som andraspråk ingår som en del i flerspråkighetsforskningen. Forskningsfältet är brett och innefattar en rad olika inriktningar bland annat inom områden som andraspråksinlärning, andraspråksdidaktik, språkbruk i flerspråkiga miljöer, språkideologier, och språkpolitik.