Länkstig

Rekommenderad studiegång för Magister- / masterexamen i svenska som andraspråk

På avancerad nivå kan du följa den rekommenderade studiegången mot en magister-/masterexamen i svenska som andraspråk. Kurserna inom den rekommenderade studiegången vänder sig till dig som är intresserad av svenskan i ett flerspråkigt perspektiv och till dig som arbetar eller vill arbeta professionellt med flerspråkighetsfrågor inom till exempel skola, kommun, media eller företag.

Examen på avancerad nivå

För att få en examen på avancerad nivå (magister-/masterexamen) vid Göteborgs universitet måste du läsa via den rekommenderade studiegången i svenska som andraspråk.

För magister- respektive masterexamen fordras ett antal obligatoriska kurser som ges inom den rekommenderade studiegången. Utöver de obligatoriska kurserna kan du läsa valbara kurser. Flera av kurserna inom den rekommenderade studiegången ges också fristående, för de studenter som inte vill läsa mot en examen på avancerad nivå utan för fortbildning eller kompetensutveckling. Samtliga kurser i svenska som andraspråk på avancerad nivå söks genom antagning.se.

Nätbaserad studiegång på halvfart 

Den rekommenderade studiegången i svenska som andraspråk på avancerad nivå är sammansatt av nätbaserade kurser där fysiska träffar kan erbjudas vid något eller några tillfällen. Kurserna ges vid Göteborgs universitet och i samarbete med forskare/lärare från andra lärosäten.

Kurserna inom den rekommenderade studiegångenges ges på halvfart och du kan alltså läsa 15 högskolepoäng (hp) varje termin. De flesta av våra studenter läser kurserna vid sidan av ett yrkesarbete.

Du väljer själv om du vill stanna vid en magisterexamen eller om du därefter vill fortsätta mot en masterexamen. Båda ger behörighet att söka till forskarutbildningen i svenska som andraspråk. En magisterexamen omfattar 60 högskolepoäng (hp) (två års halvfartsstudier) och en masterexamen 120 hp (fyra års års halvfartsstudier). Du behöver inte på förhand bestämma dig för vilken examen du siktar mot

Behörighet och urval

Behörighetskrav: Avlagd kandidatexamen med 90 hp inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp i något av huvudområdena svenska som andraspråk, svenska språket/nordiska språk, engelska, franska, spanska eller tyska med språkvetenskaplig inriktning eller allmän språkvetenskap/lingvistik. Därutöver krävs Svenska B/Svenska 3 eller Engelska A/Engelska 5.

Urval: Högskolepoäng utan maxgräns

Kommande kurser

Här kan du läsa kursupplägget för den rekommenderade studiegången för avancerad nivå.

Termin Perioder Obligatoriska kurser Valbara kurser
HT 21

1

SSA251 Andraspråksinlärning 1

SSA215 Korpuslingvistik

   

SSA256 Metod

 
 

2

SSA252 Andraspråksinlärning 2

SSA262 Flerspråkighet i det offentliga rummet

VT 22

1

SSA260 Språkanalys

 
   

SSA255 Grundläggande litteracitet

 
  1–2

SSA220/230 Magister/masteruppsats

 
  2  

SSA253 Ordförrådet i ett andraspråksperspektiv

HT 22 1

SSA 251 Andraspråksinlärning 1

SSA211 Andraspråksundervisning

   

SSA256 Metod

 
  2

SSA252 Andraspråksinlärning 2

SSA262 Flerspråkighet i offentliga rummet

   

 

SSA263 Experimentell forskningspraktik 

VT 23 1

SSA260 Språkanalys

SSA212 Andraspråksanvändning i utbildnings- och arbetslivspraktiker

   

SSA255 Grundläggande litteracitet

 
  1–2

SSA220/230 Magister/masteruppsats

 
  2  

SSA261 Teori

HT 23 1

SSA 251 Andraspråksinlärning 1

 
   

SSA256 Metod

 
  2

SSA252 Andraspråksinlärning 2

SSA2XX Kognitiv lingvistik

VT 24 1

SSA260 Språkanalys

SSA258 Flerspråkighet

   

SSA255 Grundläggande litteracitet

 
  1–2

SSA220/230 magister/masteruppsats

 
  2  

SSA253 Ordförrådet i ett andraspråksperspektiv

HT 24 1

SSA 251 Andraspråksinlärning 1

SSA215 Korpuslingvistik

   

SSA256 Metod

 
  2

SSA252 Andraspråksinlärning 2

SSA259 Språkpolitik