Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Rekommenderad studiegång för Magister-/masterexamen i svenska som andraspråk

På avancerad nivå kan du följa den rekommenderade studiegången mot en magister-/masterexamen i svenska som andraspråk. Kurserna inom den rekommenderade studiegången vänder sig till dig som är intresserad av svenskan i ett flerspråkigt perspektiv och till dig som arbetar eller vill arbeta professionellt med flerspråkighetsfrågor inom till exempel skola, kommun, media eller företag.

Examen på avancerad nivå

För att få en examen på avancerad nivå (magister-/masterexamen) vid Göteborgs universitet måste du läsa via den rekommenderade studiegången i svenska som andraspråk.

För magister- respektive masterexamen fordras ett antal obligatoriska kurser som ges inom den rekommenderade studiegången. Utöver de obligatoriska kurserna kan du läsa valbara kurser. Flera av kurserna inom den rekommenderade studiegången ges också fristående, för de studenter som inte vill läsa mot en examen på avancerad nivå utan för fortbildning eller kompetensutveckling. Samtliga kurser i svenska som andraspråk på avancerad nivå söks genom antagning.se.

Nätbaserad studiegång på halvfart 

Den rekommenderade studiegången i svenska som andraspråk på avancerad nivå är sammansatt av nätbaserade kurser där fysiska träffar kan erbjudas vid något eller några tillfällen. Kurserna ges vid Göteborgs universitet och i samarbete med forskare/lärare från andra lärosäten.

Kurserna inom den rekommenderade studiegångenges ges på halvfart och du kan alltså läsa 15 högskolepoäng (hp) varje termin. De flesta av våra studenter läser kurserna vid sidan av ett yrkesarbete.

Du väljer själv om du vill stanna vid en magisterexamen eller om du därefter vill fortsätta mot en masterexamen. Båda ger behörighet att söka till forskarutbildningen i svenska som andraspråk. En magisterexamen omfattar 60 högskolepoäng (hp) (två års halvfartsstudier) och en masterexamen 120 hp (fyra års års halvfartsstudier). Du behöver inte på förhand bestämma dig för vilken examen du siktar mot

Behörighet och urval

Behörighetskrav: Avlagd kandidatexamen med 90 hp inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp i något av huvudområdena svenska som andraspråk, svenska språket/nordiska språk, engelska, franska, spanska eller tyska med språkvetenskaplig inriktning eller allmän språkvetenskap/lingvistik. Därutöver krävs Svenska B/Svenska 3 eller Engelska A/Engelska 5.

Urval: Högskolepoäng utan maxgräns

Kursupplägg

Här kan du läsa kursupplägget för den rekommenderade studiegången för avancerad nivå.

Termin Period Antagna HT16 Antagna HT17 Antagna HT18 Start HT19 Start HT20
VT 18

P1

Magisteruppsats
SSA220

Grundläggande
litteracitet
SSA255

 

 

 
VT 18

P2

Magisteruppsats
SSA220

Flerspråkighet
SSA258

 

 

 
HT 18

P1

Teori

Metod
SSA256

Andraspråks-
inlärning 1
SSA251

 

 
HT 18

P2

Undervisning
i och på ett
andra
språk

Undervisning
i och på ett
andra
språk

Andraspråks-
inlärning 2 SSA252

 

 
VT 19 P1

Språkanalys
SSA260

Magisteruppsats
SSA220

Grundläggande
litteracitet SSA255

 

 
VT 19 P2

Ordförråd
SSA253

Magisteruppsats
SSA220

Ordförråd
SSA253

 

 
HT 19 P1

Språkpolitik
SSA259

Teori

Metod
SSA256

Andraspråks-
inlärning 1 SSA251

 
HT 19 P2

Språkliga
landskap

Språkliga
landskap

Språkliga
landskap

Andraspråks-
inlärning 2
SSA252

 
VT 20 P1

Masteruppsats
SSA230

Språkanalys
SSA260

Magisteruppsats
SSA220

Grundläggande
litteracitet SSA255

 
VT 20 P2

Masteruppsats
SSA230

Korpus
SSA215

Magisteruppsats
SSA220

Korpus
SSA215

 
HT 20 P1

Ordförråd
SSA253

Teori

Metod
SSA256

Andraspråks-
inlärning 1 SSA251

 
HT 20 P2

Språkpolitik
SSA259

Språkpolitik
SSA259

Språkpolitik
SSA259

Andraspråks-
inlärning 2 SSA252

 
VT 21 P1

Masteruppsats
SSA230

Språkanalys
SSA260

Magisteruppsats
SSA220

Grundläggande
litteracitet SSA255

 
VT 21 P2

Masteruppsats
SSA230

Flerspråkighet
SSA258

Magisteruppsats
SSA220

Flerspråkighet
SSA258

 
HT 21 P1

 

Undervisning
i och på ett
andraspråk

Teorier inom
andraspråks- och
fler
språkighets-
forskning
SSA261

Metod SSA256

 
HT 21 P2  

Korpus
SSA251

Ordförråd
SSA253

Grammatisk och
fonologisk
utveckling

 
VT 22 P1  

Masteruppsats
SSA230

Språkanalys
SSA260

Masteruppsats
SSA230

 
VT 22 P2  

Masteruppsats
SSA230

Flerspråkighet i
d
et offentliga
rummet

Masteruppsats
SSA230