Länkstig

Rekommenderad studiegång för Magister- / masterexamen i svenska som andraspråk

På avancerad nivå kan du följa den rekommenderade studiegången mot en magister-/masterexamen i svenska som andraspråk. Kurserna inom den rekommenderade studiegången vänder sig till dig som är intresserad av svenskan i ett flerspråkigt perspektiv och till dig som arbetar eller vill arbeta professionellt med flerspråkighetsfrågor inom till exempel skola, kommun, media eller företag.

Examen på avancerad nivå

För att få en examen på avancerad nivå (magister-/masterexamen) vid Göteborgs universitet måste du läsa via den rekommenderade studiegången i svenska som andraspråk.

För magister- respektive masterexamen fordras ett antal obligatoriska kurser som ges inom den rekommenderade studiegången. Utöver de obligatoriska kurserna kan du läsa valbara kurser. Flera av kurserna inom den rekommenderade studiegången ges också fristående, för de studenter som inte vill läsa mot en examen på avancerad nivå utan för fortbildning eller kompetensutveckling. Samtliga kurser i svenska som andraspråk på avancerad nivå söks genom antagning.se.

Nätbaserad studiegång på halvfart 

Den rekommenderade studiegången i svenska som andraspråk på avancerad nivå är sammansatt av nätbaserade kurser där fysiska träffar kan erbjudas vid något eller några tillfällen. Kurserna ges vid Göteborgs universitet och i samarbete med forskare/lärare från andra lärosäten.

Kurserna inom den rekommenderade studiegångenges ges på halvfart och du kan alltså läsa 15 högskolepoäng (hp) varje termin. De flesta av våra studenter läser kurserna vid sidan av ett yrkesarbete.

Du väljer själv om du vill stanna vid en magisterexamen eller om du därefter vill fortsätta mot en masterexamen. Båda ger behörighet att söka till forskarutbildningen i svenska som andraspråk. En magisterexamen omfattar 60 högskolepoäng (hp) (två års halvfartsstudier) och en masterexamen 120 hp (fyra års års halvfartsstudier). Du behöver inte på förhand bestämma dig för vilken examen du siktar mot

Behörighet och urval

Behörighetskrav: Avlagd kandidatexamen med 90 hp inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp i något av huvudområdena svenska som andraspråk, svenska språket/nordiska språk, engelska, franska, spanska eller tyska med språkvetenskaplig inriktning eller allmän språkvetenskap/lingvistik. Därutöver krävs Svenska B/Svenska 3 eller Engelska A/Engelska 5.

Urval: Högskolepoäng utan maxgräns

Kommande kurser

Här kan du läsa kursupplägget för den rekommenderade studiegången för avancerad nivå.

Termin Period Obligatorisk Valbar
HT23 1 SSA251 Andraspråksinlärning 1 SSA264 Kognitiv lingvistik och flerspråkighet
    SSA256 Metod  
  2 SSA252 Andraspråksinlärning 2  
VT24 1 SSA260 Språkanalys SSA261 Teori
  1 SSA255  
  1-2  SSA230/230 SSA253
HT24  SSA251 Andraspråksinlärning 1  
  SSA256 Metod  
  SSA252 Andraspråksinlärning 2  SSA258 Flerspråkighet 
VT25  SSA260 Språkanalys   
  1 SSA255 Litteracitet   
  1-2  SSA230 Uppsats  SSA259 Språkpolitik 
HT25  SSA251 Andraspråksinlärning 1 SSA256 Metod   
  SSA252 Andraspråksinlärning 2  SSA211 Andraspråksundervisning 
VT26  SSA260 Språkanalys   
  1 SSA255 Litteracitet    
  1-2  SSA230 Uppsats  SSA263 Experimentell forskningspraktik 
HT26  SSA251 Andraspråksinlärning 1 SSA256 Metod   
  SSA252 Andraspråksinlärning 2  SSA262 Offentliga rummet