Länkstig

Svenska som andraspråk – både utmanande och inspirerande

Anna-Karin Cederspång har läst grundkursen i svenska som andraspråk. Hon tycker att alla som arbetar inom skolan har nytta av kursen, inte bara de som undervisar inom traditionella språkämnen.

Navigate to video: Anna-Karin Cederspång berättar om sina studier i svenska som andraspråk
Video (1:05)
Anna-Karin Cederspång berättar om sina studier i svenska som andraspråk

– Jag valde att läsa den här kursen för att jag är intresserad av svenska som andraspråk. Jag skulle gärna vilja jobba med SFI-elever, alltså svenska för invandrare, eller med svenska som andraspråk i grundskolan.

Vad gör man under studierna?

– Under studierna lär man sig om vikten av modersmålet, hur man kan utveckla det och hur det också stärker svenskan. Man lär sig om grammatik, vad det kan finnas för skillnader, man lär sig om språkinlärning, men också om hur man kan jobba språkutvecklande.

Vad var det bästa med dina studier i svensk som andraspråk?

– Det bästa med kursen var att den var både utmanande och inspirerande. Jag fick många bra tankar men jag fick också brottas en del med de tankarna. Jag gillade gramatikkursen. Det var också väldigt bra lärare som var kunniga inom sina ämnen.

Vem skulle du rekommendera att läsa svenska som andraspråk?

– Jag skulle rekommendera alla som jobbar inom skolan att gå den här kursen. Det finns så många sätt att jobba språkutvecklande inom alla ämnen, inte bara inom traditionella språkämnen utan kemi, matte också!