Länkstig

Ny kurs för dig som vill undervisa på sfi

Göteborgs universitet startar i höst en helt ny kurs med fokus på den speciella situation som sfi-undervisningen innebär. Kursen utmärker sig genom sitt särskilda vuxenperspektiv och om du har en lärarexamen blir du behörig att undervisa på sfi. Kursen är efterlängtad av både studenter och personal.

Bild
Bild på Alma Rauer, adjunkt i svenska som andraspråk.
Alma Rauer, adjunkt i svenska som andraspråk.
Foto: Jessica Oscarsson

– Vi har mött många studenter som har efterfrågat det här och vi har ju kompetensen, vi har bara inte haft det som finns däremellan, alltså en kurs. Men det har vi nu och vi har vaskat fram det finaste vi har som verkligen är relevant för sfi, säger Alma Rauer, en av lärarna som har utvecklat kursen.

Bakom kursen, som fått namnet Svenska som andraspråk inom sfi-utbildningen, står lärare och forskare vid Göteborgs universitet som har lång erfarenhet från sfi, vuxenutbildning och svenska som andraspråk. Lotta Olvegård är lektor i svenska som andraspråk och har lett arbetet med den nya kursen:

Bild
Bild på Lotta Olvegård, lektor i svenska som andraspråk.
Lotta Olvegård, lektor i svenska som andraspråk.
Foto: Jessica Oscarsson

– Forskning har kommit fram till att det ofta saknas ett vuxenperspektiv i lärarutbildningen – något som är särskilt viktigt i SFI-undervisningen. Grundkurserna som många studenter tar för att få ihop sina 30hp har inte fokus på undervisning och är alltså inte utarbetade för att man ska komma ut och vara redo att undervisa i sfi. Detta hoppas vi rätta till med den här kursen.

Vi kommer bjuda in externa föreläsare som är ute och undervisar i olika intressanta former på sfi.

Vuxenperspektivet är särskilt viktigt

Kursen omfattar 30hp uppdelat i fyra delkurser. Kursen ges på halvfart, distans och den inleds med att du introduceras till skolformen SFI och vad som styr den. Du får veta mer om vad du behöver förhålla dig till som inte bara är lagar och regler, så som eleverna och deras förutsättningar. Samtidigt får du ett grammatiknära perspektiv på andraspråksundervisning och fördjupar dig i hur forskning om muntlig interaktion kan omsättas didaktiskt och metodiskt i klassrummet. Kursen avslutas med en litteracitetskurs som fokuserar på läs- och skrivutveckling.

– En av ambitionerna har varit att de särskilda förutsättningar som finns på sfi ska vara tydliga kursen igenom, i varje moment. De vuxnas lärande och det språkdidaktiska perspektivet ska finnas som en röd tråd och inte vara något som studenterna lämnas att göra kopplingar kring själva. Det ska bearbetas kontinuerligt, säger Alma.

Göteborgs universitet har, och har haft, mycket forskning som rör vuxenutbildning. Traditionen är stark och kursen kommer att hållas av personer med en gedigen erfarenhet från vuxenutbildningen som dessutom arbetar som lärarutbildare idag.

– Och vi kommer bjuda in externa föreläsare som är ute och undervisar i olika intressanta former på sfi. Där får vi utnyttja våra kontakter inom skolan, säger Lotta.

När man hör distanskurs kanske man tror att kursen bara består i individuell inläsning av kurslitteratur och skriftliga uppgifter. Men vi tror mycket på interaktion

Få en behörighet att undervisa på sfi

I dagsläget finns det flertalet obehöriga lärare inom ramen för sfi och studenter på olika lärarutbildningar som vill undervisa i sfi eller i andra delar inom vuxenutbildningen. Förhoppningen är att dessa ska söka sig till kursen, men man riktar sig också till de som idag är någon helt annanstans och blickar mot sfi.

– Det kommer ju säkert finnas de med mycket undervisningserfarenhet som söker kursen men troligtvis också några som vill sadla om. Vi har exempelvis mött journalister som vill bli sfi-lärare och då blir det en spännande mix i interaktionen mellan studenterna på kursen, säger Lotta.

– Ja, När man hör distanskurs kanske man tror att kursen bara består i individuell inläsning av kurslitteratur och skriftliga uppgifter. Men vi tror mycket på interaktion och så har vi tänkt även inom den här kursen, tillägger Alma.

Om du har en lärarexamen så kan du direkt efter kursen börja undervisa på sfi men en lärarexamen är inget behörighetskrav för kursen. Vem som helst med grundläggande behörighet kan gå den. Lotta igen:

– Om du till exempel arbetar med grundläggande vuxenutbildning eller jobbar på folkhögskola med vuxna, så kan den här kursen vara intressant – eftersom du får vuxenperspektivet. Alla är välkomna att söka!

Både Alma och Lotta är förväntansfulla inför kursstart och hoppas på stort intresse.

– Det är väldigt spännande att sjösätta en helt ny kurs. Många av planerna är ju saker vi har diskuterat i några år och nu ska vi äntligen få testa det här, och det är väldigt roligt, säger Alma.

Läs mer om kursen i kurskatalogen och ansök redan idag

Text: Sven Lindström

FAKTA

Kursen Svenska som andraspråk inom sfi-utbildningen är framtagen av Kerstin Larsson Tannerud, Ulla Bodelsson, Carolina Nielsen, Lotta Olvegård, Alma Rauer och Malin Wideberg Blix. Samtliga på institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet.