Göteborgs universitet
Bild
Katrin Wissing
Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing invid ett minnesmärke över den svenske diplomaten Raol Wallenberg, Haga Kyrkoplan i Göteborg.
Foto: Marie Grusell
Länkstig

MP: Det demokratiska samtalet hämmas av hot och hat

Det politiska språkbruket kring klimat och miljö behöver bli enklare att förstå och lättare för folk att ta till sig, menar Miljöpartiets (MP) partisekreterare Katrin Wissing. På sociala medier har dock partiet problem – miljöpartister är de som hotas allra mest, vilket hämmar det demokratiska samtalet.

Katrin Wissing är på Göteborgs universitet och diskuterar språkbruk och gränsdragningar för det demokratiska samtalet, i serien Samtal med partisekreterare. Enligt henne är Miljöpartiet det enda partiet i Sverige som har en progressiv miljöpolitik. Hon anser att de äger klimatfrågan, och att klimatet måste upp på agendan i valrörelsen 2022.

Det ser ut att behövas, för trots att klimatfrågan aldrig varit så het som nu är den inte väljarnas viktigaste valfråga. Stödet för Miljöpartiet har minskat. Enligt Sifos april-mätning har partiet ett väljarstöd på 2,9 procent, vilket är under riksdagsspärren.

– Det klart att man vill skrika ibland. Det är otroligt frustrerande att vara klimatpolitiker och inte kunna nå fram till folk med sin hjärtefråga. Men trots klimathotet ska vi inte vara domedagsprofeter. Vi måste lyssna på väljarna för att förstå deras vardagsproblem, och visa dem varför vår politik behövs för framtiden, säger Katrin Wissing.

Miljöpartister ska vara lätta att hålla med

Miljöpartiets hjärtefråga bygger på olika solidariteter, förklarar hon. Det är solidaritet med djur, natur, jordens alla människor och kommande generationer. Inför valet i september har partiet tagit fram en politisk och kommunikativ strategi som heter Vår tid är nu. De tre viktigaste områdena som partiet går till val på är 1) miljö, natur och klimat, 2) jämställdhet, samt 3) mänskliga rättigheter och demokrati.

Strategin är att kommunikationen ska bli tydligare och att miljöpartister ska vara lätta att förstå och lätta att hålla med. Enligt Katrin Wissing har partiet länge haft svårt att nå fram, språkbruket kring klimat och miljö har inte sällan varit högtravande och alltför tekniskt detaljerat.

– En av mina partikamrater gjorde ett inlägg i sociala medier där det stod: ”rör inte min reduktionsplikt”, vilket handlar om att sänka utsläppen i drivmedel. Men varför skriver vi inte det i stället, eller använder ordet ”bränslebyte” som är lättare för folk att förstå?

Sociala medier skadligt för demokratin

Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, är miljöpartister de politiker som är mest utsatta för hot och hat – speciellt i sociala medier. Det har medfört att det demokratiska samtalet dämpats eftersom politiker inte vågar prata om vissa ämnen. På frågan hur Miljöpartiet agerar för att motverka det faktum att vissa ser dem som ett ”knäppgöksparti” med extrem politik, svarar Katrin Wissing att de tagit fram faktabaserade svar till alla sina medlemmar.

 – Vår politik baseras på forskning om klimatet. Vi vet vart Sverige ska och vad vi behöver göra för att nå dit. Vi måste bland annat bli självförsörjande på mat och energi, ha ett jordbruk som inte är beroende av konstgödsel eller utsäde från exempelvis Ryssland. När vi möter människor ska vi förklara vår politik på ett lättbegripligt och relevant sätt.

En lokalpolitiker kan nå in i folks hjärtan 

Som lokalpolitiker i Åre har Katrin Wissing fått kämpa för att vara relevant. Vissa förslag hon lagt fram i kommunen har uppfattats som storstadspolitik som är svår att genomföra i glesbygd. Hon vet att människor inte tycker att politiker förstår vilka problem deras förslag kan medföra i människors vardag. Därför anser hon att den gröna omställningen måste bli rättvis med hänsyn till både stad och landsbygd. Som ett led i detta vill Miljöpartiet bland annat öka glesbygdsstödet till 4 000 kronor per år, i stället för att sänka bensinskatten.

– Vi behöver ställa om till ett fossilfritt samhälle för att nå klimatmålet. Individer i glesbygd som inte klarar sig utan bil ska inte känna sig utpekade som miljöbovar eller drabbas alltför hårt ekonomiskt. Det fina med att vara lokalpolitiker är att jag tillsammans med medborgarna kan diskutera stora frågor på en vardagsnära nivå. Jag kan prata på ett sätt som når in i hjärtat på folk.

Att lösa klimatfrågan ligger inte på den enskilde individen, menar Katrin Wissing. Det är upp till politikerna att se till att det exempelvis finns andra och bättre alternativa drivmedel till diesel och bensin på marknaden. Själv kör hon sin bil på biogas, vilket gynnar både miljön och privatekonomin.

– Jag tankade en full tank med biogas häromdagen för 400 kronor. Den är tillverkad av östersundarnas bajs. Det brukar vara roligt att skoja med barn och fråga om de vill åka i min pruttbil.

Kommunikation med lite jävlar anamma

I det nödläge som klimatkrisen innebär behövs Miljöpartiet säger Katrin Wissing, men för att få makt att påverka måste partiet växa. I sin senaste målgruppsanalys har partiet definierat 750 000 potentiella väljare som de ska försöka övertyga om en röst i höstens val. De finns både på landet och i stan.

– Dessa människor är globala rättvisekämpar som vill att världen ska utvecklas till det bättre. Trots klimathotet så är målgruppen hoppfull och tror att en grön omställning är möjlig. Målgruppen tror också att det är vi i Miljöpartiet som bedriver precis en sådan politik. Nu är det upp till oss att visa lite jävlar anamma och bevisa det i vårt sätt att kommunicera våra frågor.

 

Text: Anna-Karin Lundell

Katrin Wissing
Katrin Wissing på Göteborgs universitet tillsammans med Peter Esaiasson, till vänster, och Henrik Ekengren Oscarsson.
Foto: Marie Grusell

Mer information

Katrin Wissing har varit partisekreterare för Miljöpartiet de gröna sedan 2020 och har tidigare bland annat varit sammankallande för Miljöpartiets riksvalberedning. Tidigare festival- och konsertarrangör, uppvuxen och bosatt i Åre/Duved med flertalet kommunala och regionala uppdrag i bagaget. Jobbat inom restaurang- och entreprenadbranschen och aktiv inom miljörörelsen sedan mitten av nittiotalet.

Onsdagen den 13 april 2022 medverkade Katrin Wissing i serien Samtal med partisekreterare som arrangerades av Statsvetenskapliga institutionen och institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet. Tillsammans med Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap, diskuterade hon gränsdragningarna för det demokratiska samtalet, och hur partiet arbetar för att vårda en sund samtalskultur inför höstens val. Moderator var Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap.