Bild
Väljare som köar för att få rösta i valet 2022.
Foto: Emelie Asplund
Länkstig

Ny bok om svenska väljare

Publicerad

Boken Väljarna och valet 2022 ger en detaljerad beskrivning av det senaste riksdagsvalet – vad som hände under mandatperioden, valrörelsen, och på vilket sätt väljarnas preferenser och prioriteringar förändrades. Den är skriven av statsvetare vid Göteborgs universitet.

Valforskningsprogrammet har efter varje val sedan 1976 som tradition att avrapportera undersökningarna av väljarbeteende i bokform. Analyserna har stor relevans för förståelsen av opinionsbildning, valkampanjer och väljarbeteende i Sverige. Den senaste boken Väljarna och valet 2022 består av 44 kapitel som bland annat handlar om hur intresserade väljarna var för att ta till sig partibudskap i media, vilka frågor väljarna prioriterade, partiledarnas roll, och i vilken utsträckning som väljarna röstade taktiskt.

Hej där Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap. Hur skiljer sig den här undersökningen från tidigare undersökningar?
– Valundersökningen 2022 är den mest omfattande studien som vi har genomfört. Först tänkte vi att avrapporteringen skulle bli en längre rapport i vår rapportserie, men när vi väl satt i gång flödade kreativiteten och vi kunde inte sluta. I höstas bestämdes att vi lika gärna kunde skriva en bok, och vi har varit väldigt ambitiösa måste jag säga. Vi gått på djupet och studerat vad som hände under upptakten inför valet och under valrörelsen 2022, och fokuserat helt på väljarnas upplevelser. Boken är en fantastisk källa att ösa ur när vi kommunicerar vår forskning till en svensk publik – en inspiration för tidskriftsartiklar, bokkapitel och nya projekt i framtiden.

Är det något i undersökningen som förvånade dig?
Ja. Att väljarnas pessimism när det gäller utvecklingen av den svenska ekonomin var så pass stark, i själva verket starkare än under de svåraste krisåren i början av 1990-talet. Men också att medievalrörelsens dagordning skilde sig så pass mycket från väljarnas. Exempelvis återfanns väljarnas viktigaste fråga för partivalet – sjukvården – först på sjätte plats i mediernas bevakning.

Hur ser väljarna på den svenska valdemokratin?
Erfarenheterna av valrörelsen har i huvudsak varit positiva för väljarna totalt sett. Visst, den affektiva polariseringen slog ett nytt rekord och väljarna klagade som vanligt på att det var mycket partikäbbel. Men totalt sett ser vi inga tecken på att valet gav upphov till starkt negativa konsekvenser för saker som väljarnas intresse, kunskaper, åsiktssammanhållning och förtroende för nyckelaktörer.

 

Text: Anna-Karin Lundell

Boken

Bokomslag.

Boken kan beställas på Valforskningsprogrammets hemsida: Väljarna och valet 2022 | Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet (gu.se)

 

Författarna

Bild
Bild på författarna.
Från vänster: Maria Solevid, Richard Karlsson, Henrik Ekengren Oscarsson, Felix Bäckstedt och Anna Cederholm Lager. Bilden är tagen på gården utanför Statsvetenskapliga institutionen, det som statsvetare ibland kallar Jörgen Westerståhls plats.

 

 

Mer information

I september 2024 fyller Valforskningsprogrammet 70 år. Den första svenska valundersökningen genomfördes som en pilotstudie redan i samband med 1954 års val. Sedan dess har Valforskningsprogrammets forskning kretsat kring opinionsbildning, val, väljarbeteende och den representativa demokratin. Under hela året firar vi 70-årsjubileet med publikationer och evenemang.