Skip to main content
University of Gothenburg

Department of Languages and Literatures

Contact information

Postal address
GÖTEBORGS UNIVERSITET
Institutionen för språk och litteraturer
Box 200
405 30 Göteborg
Visiting address
Renströmsgatan 6 (huvudentré/main entrance)
Lundgrensgatan 9
Lundgrensgatan 11
Shipping address
Lundgrensgatan 5

Fakturaadress/Billing address:
Göteborgs universitet
Institutionen för språk och litteraturer
Box 115
405 30 Göteborg

Beställar-id ska finnas på fakturan som referens / Include order ID as a reference on the invoice