Länkstig

Ann-Sophie Lindqvist Bagge

Universitetslektor

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Ann-Sophie Lindqvist Bagge

Bakgrund Ann-Sophie Lindqvist Bagge disputerade år 2004 med en preklinisk avhandling om hur anabola androgena steroider påverkar beteende och monoaminergt system. Hon erhöll docentgrad år 2017 och innehar ett lektorat inriktat mot hälsopsykologi. Ann-Sophie Lindqvist Bagge blev legitimerad psykolog 2011 och är idag specialistbehörig i psykologisk behandling/psykoterapi samt i beroendepsykologi. Hon har innehaft kliniska positioner inom rättspsykiatrin, företagshälsovård samt inom specialiserad psykiatri. Ann-Sophie Lindqvist Bagge är anlitad expert och sakkunnig inom fält som rör psykologisk behandling, hälsa och psykologisk forskning.

Undervisning Ann-Sophie Lindqvist Bagge är kursansvarig för kurser på avancerad nivå inom hälsopsykologi och missbrukspsykologi. Hon handleder studenter och fungerar som examinator.

Pågående forskning Ann-Sophie Lindqvist Bagges huvudsakliga forskningsområde rör samband mellan somatisk- och mental hälsa. Hon ingår i forskningsgrupper med kollegor från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Akademi samt från CELAM (Centre for Ethics, Law and Mental Health) och Wallenberg Centre of Molecular and Translational Medicine vid Göteborgs universitet.

Se Ann-Sophie Lindqvist Bagges inspelade föreläsning om Framtida utmaningar inom Hälsopsykologin! https://play.gu.se/media/0_xcp8j41b

Se Ann-Sophie Lindqvist Bagges inspelade föreläsning om Livskvalitet - ett modeord för granskning! https://play.gu.se/media/0_4k9do3b9