Länkstig

Kristina Holmqvist Gattario

Universitetslektor

Psykologiska institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Rumsnummer
568
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Kristina Holmqvist Gattario

Kristina Holmqvist Gattario är filosofie doktor (sedan 2013) och docent (sedan 2018) i psykologi. Hennes forskningsområden rör barn och ungas tankar och känslor om den egna kroppen (kroppsuppfattning) med särskilt fokus på vad som kan främja en positiv kroppsuppfattning. Hon forskar även om barn och ungas erfarenheter av mobbning och sexuella trakasserier i skolan och vilka konsekvenser det kan få över tid.

Kristina är medlem i forskargruppen the Gothenburg group for Research in Developmental psychology (GRID). Hon sitter även i redaktörsstyrelsen för den internationella vetenskapliga tidskriften Body Image. Kristina samverkar regelbundet med samhället genom föreläsningar om sin forskning.

Kristinas undervisar på både grund- och avancerad nivå och främst inom hälsopsykologi och psykologisk metod.