Länkstig

Klinisk Hälsopsykologi

Kurs
PZ2101
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17464

Kort om kursen

Den här kursen riktar sig till dig som är legitimerad psykolog och som vill fördjupa dina kunskaper i hälsopsykologiska teorier, kliniska tillämpningar och i de komplexa sambanden mellan soma och psyke. Undervisningen sker på kvartsfart dagtid under två terminer och kursen är helt nätbaserad för att verksamma psykologer lättare ska kunna disponera sin studietid i relation till sitt arbete.

Om utbildningen

Inom området hälsopsykologi studeras hur olika psykologiska processer kan påverka vår kroppsliga hälsa, men också hur fysiska tillstånd kan påverka den psykiska hälsan. Den här kursen ger dig ökad kunskap om de centrala bio-psyko-sociala teoretiska ramverken inom hälsopsykologi och du får en introduktion till viktiga forskningsfynd som belyser patogena och salutogena mekanismer bakom hälsa och sjukdom.

  • Kursen problematiserar kring olika uttryck av hälsa och ohälsa och diskuterar sambandet mellan soma och psyke.
  • Kursen ger dig teoretiska och kliniska kunskaper om sambanden mellan psykologiska och fysiska faktorer och hur dessa samband kan påverka vårt hälsotillstånd.
  • Kursen syftar till att öka din förmåga att utvärdera evidensen bakom kliniska hälsopsykologiska studier.
  • Kursen går igenom psykologiska kliniska insatser för att förebygga och förändra beteenden och levnadsvanor som påverkar hälsan negativt.

Kursen har ackrediterats som två specialistkurser av Sveriges Psykologförbund och räknas som fördjupningskurs inom Hälsopsykologi, Psykologisk behandling, samt Pedagogisk psykologi.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs psykologexamen. Vidare krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska B/Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen ger legitimerade psykologer en fördjupad teoretisk- och klinisk kunskap om sambanden mellan psykologiska och fysiska faktorer och hur dessa kan påverka vårt hälsotillstånd.

Efter kursen kommer studenten att ha ökad kunskap om psykologiska kliniska insatser för att förebygga och förändra beteenden och levnadsvanor som påverkar hälsan negativt. Studenten kommer också att ha ökad förmåga att utvärdera evidensen bakom kliniska hälsopsykologiska studier.