Länkstig

Magnus Lindwall

Professor

Psykologiska
institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Magnus Lindwall

Magnus Lindwall är professor i psykologi med inriktning hälsopsykologi. Hans forskning är framförallt inriktad mot den del av områdena idrottspsykologi och hälsopsykologi som handlar om fysisk aktivitet, träning och psykologisk hälsa och motivation till fysisk aktivitet och hälsobeteenden (på engelska: exercise psychology).

Magnus disputerade 2004 vid Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet på en avhandling som handlade om självuppfattning, kroppsuppfattning, och träning. Åren 2004-2008 var han lektor vid Högskolan i Halmstad och 2008-2011 var han verksam vid Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet via en post-doc tjänst och sedan som lektor. Från hösten 2011 var han anställd som lektor vid Institutionen för kost och idrottsvetenskap och 2015 blev han befordrad till professor i idrottsvetenskap där. Från januari 2017 var han åter anställd på Psykologiska Institutionen som lektor i hälsopsykologi. I maj 2017 blev han befordrad till professor i psykologi med inriktning hälsopsykologi.

Från mars 2019 är han även gästprofessor vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm.

Magnus forskning handlar framförallt om följande områden:

- relationen mellan fysisk aktivitet/motion/träning och psykisk hälsa. Han har under de senaste åren bland annat undersökt sambanden mellan fysisk aktivitet och depression och kognition hos äldre i olika stora longitudinella databaser.

- motivation till livsstil och beteendeförändring, framförallt kopplat till fysisk aktivitet och träning. Denna forskning utgår främst från en teori som heter Self-Determination theory (SDT) och handlar om hur man kan skapa en långsiktigt hållbar och mer självbestämmande motivation till fysisk aktivtet och träning. 2019 kom en bok på svenska om motivation ("Motivation inom träning, hälsa och idrott", utgiven av Studentlitteratur) som sammanfattar forskningen och beskriver hur man kan jobba praktiskt, där Magnus var en av redaktörerna. Hösten 2020 kom han tillsammans med Olof Röhlander ut med boken "Motivationsrevolutionen" som också handlar om hållbar motivation.

- självkänsla och självuppfattning (framförallt inriktat mot kroppen), där han hösten 2011 kom ut med en bok på svenska ("Självkänsla: Bortom populärpsykologi och enkla sanningar").

Förutom forskning och undervisning är han även engagerad i det som kallas för tredje uppgiften, dvs att dela med sig av kunskap utanför universitetet och samverka med samhället. Han medverkar även regelbundet i debatten kring pseudovetenskap i populärpsykologi via debattartiklar, inlägg och på sociala media.