Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Skolverksuppdrag

På Göteborgs universitet finns flera av Skolverkets satsningar för att öka behörigheten och fördjupa kompetensen hos förskollärare och lärare. Några av dessa samordnas av enheten för skolsamverkan, ämneslärarutbildning och kompletterande lärarutbildning (SÄL).

Nätverk för samordnare av nyanländas lärande

För att stödja samordnaren i arbetet med att systematiskt följa upp, analysera, planera och utveckla arbetet med nyanlända elevers lärande, har Skolverket gett lärosätena i uppdrag att leda nätverk. Nätverket vid Göteborgs universitet träffas tre gånger per termin (enbart digitala träffar under VT21). I dagsläget ingår följande kommuner i nätverket: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Vårgårda och Öckerö. Även fristående skolhuvudmän är välkomna att delta. Vid intresse kontakta SÄL.

Mer information på Skolverket

Handleda vidare

Kompetensutvecklande träffar för Läslyftshandledare, lärare, förstelärare och lektorer med ansvar för att leda kollegialt lärande inom området språk-, läs- och skrivutveckling. Två träffar anordnas varje läsår sedan 2017. Institutionen för pedagogik och specialpedagogik ansvarar för innehållet. Nästa träff i Handleda vidare är planerad till den 25 mars 2021. Läs mer om Handleda vidare på Korsvägen, Göteborgs universitets webbsida för kompetensutveckling för lärare och förskollärare.

Mer information på Skolverket

Programmering

Sedan programmering infördes i läroplanen för grundskolan 2018 har Skolverket gjort flera satsningar för att öka programmeringskompetensen hos lärarna. Programmering i visuell miljö (5 hp) är en kurs inom Skolverkets satsning. Kursen ges vid Institutionen för Fysik.  

Mer information på Skolverket

Förskolekurser i kommunen

Kurser för förskolepersonal utifrån lokala behov i verksamheten. Skolhuvudman som vill anordna en kurs enas med ansvarig institution om upplägg, startdatum, studiefart, antal deltagare mm. Kurserna som är på 7,5 hp genomförs på distans med några kursdagar på plats i kommunen. Vid intresse kontakta SÄL.

De kurser Göteborgs universitet kan erbjuda är:

Undervisning i förskolan: en kurs som stödjer förskollärarna att utveckla sina kunskaper om undervisning utifrån förskolans styrdokument och i relation till verksamhet och aktuell forskning.

Naturvetenskap och teknik: en kurs som ger pedagogisk personal i förskolan en möjlighet att utveckla sin kunskap och sitt sätt att arbeta så att barnens nyfikenhet och lärande i teknik och naturvetenskap utmanas och stimuleras.

Flerspråkighet: en kurs som ger deltagarna verktyg till att utveckla arbetssätt och metoder för att stödja flerspråkiga barns möjlighet att kommunicera såväl på sitt eget modersmål som på svenska.

Mer information på Skolverket

Lärarlyftet

För kurser vid Göteborgs universitet se Lärarlyftet

Mer information på Skolverket

Kontakt

Om du vill veta mer om de skolverkssatsningar som enheten för skolsamverkan, ämneslärarutbildning och kompletterande lärarutbildning (SÄL) samordnar, kontakta:

Kristina Lindahl
031-786 5860
kristina.lindahl@gu.se

Pia Lundahl
031-786 5574
pia.lundahl@gu.se