Göteborgs universitet
Bild
Foto: Johan Wingborg

Uppdragsutbildning

Inom vår uppdragsverksamhet kan vi till exempel erbjuda uppdragsutbildning och handledning. Här hittar du de aktuella kurser vi ger just nu, men också exempel på uppdrag vi genomfört tidigare. Tveka inte att kontakta våra studierektorer för mer information!

Exempel på tidigare genomförda samverkansuppdrag inom utbildning


Lek, fritid och relationer i fritidshem

Kursen anordnades av Göteborgs universitet i samarbete med Center för skolutveckling.

På kursen fick medarbetarna utveckla sin förmåga att arbeta utifrån fritidshemmets uppdrag även om de inte har utbildning som grundlärare.

De medarbetare som inte har behörighet som grundlärare men vill söka till Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem kan tillgodoräkna sig poängen från kursen om de antas till programmet.

Omfattning: 7,5 hp

Motverka främlingsfientlighet och rasism

Kursen ges för personal inom förskola och skola i syfte att stärka skolans och förskolans arbete att motverka och bemöta främlingsfientlighet och rasism.

Omfattning: Kursen omfattar fyra campusförlagda heldagsträffar med föreläsningar, seminarier och övningar. Däremellan bedriver kursdeltagarna självstudier i form av webbföreläsningar via lärplattform, litteraturstudier och kursuppgifter.

Kostnad: 450 000 kr exkl moms

Föreläsning på ämnet "Dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete"

Föreläsningen hölls vid ett fortbildningsarrangemang i en kommun.

Omfattning: Ett tillfälle på tre timmar.

Kostnad: ca 10 000 kr exkl moms. Resa och ev övernattning tillkommer.