Bild
Student visar en teckning.
Foto: Laila Östlund
Länkstig

Bild för lärare åk 7 - 9

Kurs
LLBD45
Grundnivå
45 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-00501
Ansökan stängd

Kort om kursen

Den här kursen ges inom ramen för Lärarlyftet och ger dig möjlighet att utveckla din lärarkompetens inom ämnet bild. Den vänder sig till dig som redan har en lärarexamen, men inte i bild för åk 7–9. Du ska vara anställd som lärare och ha arbetsgivarens godkännande.

Om utbildningen

Kursen behandlar bilddidaktisk verksamhet i grundskolans årskurser 7–9 och kopplar dina egna erfarenheter ifrån olika skolsituationer, bildteori och ämnesdidaktik med utgångspunkt i samtidskonst. Du kommer också få arbeta med konstbaserat arbete och göra fältstudier. Utbildningen bygger på estetiska lärprocesser och dialogiska arbetsformer som innebär att stor vikt läggs vid dokumentation av process, kommunikation, delaktighet och eget ansvar. Medverkan i diskussioner och samarbete är en förutsättning för att uppnå kursens mål. Det övergripande målet för samtliga kurser inom Lärarlyftet vid Göteborgs universitet är att du som kursdeltagare ska vidareutveckla din lärarkompetens.

Utifrån din lärarerfarenhet, och med din undervisningsvardag som resurs, fördjupar du dina ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper, liksom din förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning i ämnet. Efter att du genomfört kursen med godkänt resultat kan du ansöka om utökad behörighet och lärarlegitimation i bild för årskurs 1–9.

Kursen ges på distans med 50% fart över 3 terminer, totalt 45hp. Det innebär att den studerande genomför självstudier i interaktion med kurslärare över nätet via Göteborgs universitets lärplattform, Canvas. I studierna ingår litteraturstudier, eget konstbaserat projektarbete samt studier i grupp och enskilt med själv- och medbedömning av arbetsprocess.

I utbildningen ingår 3 obligatoriska campusträffar per termin. De innehåller examinationer, workshops, redovisningar och studiebesök.

Kursen startar med Campusträff 1 startar 29 augusti ht22. Mer information hittar du på översiktssidan för kursen LLBD45 i Canvas.

BEHÖRIGHET/FÖRKUNSKAPSKRAV

Du som söker:

  • har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig i bild för åk 7-9
  • är anställd hos en huvudman eller hos entreprenör som utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i 2§ förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare
  • har en arbetsgivare som godkänt deltagandet.

Blankett för huvudmannens godkännande på Skolverket

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig till kursen är, i enlighet med reglerna för Lärarlyftet, student som uppfyller följande kriterier: har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig i bild för åk 7-9 är anställd hos en huvudman eller hos entreprenör som utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i 2§ förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare har en arbetsgivare som godkänt deltagandet.  

Urval

Lottning