Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Student visar en teckning.
Foto: Laila Östlund
Länkstig

Bild för lärare åk 7 - 9

Kurs
LLBD45
Grundnivå
45 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-00500
Ansökan stängd

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15040
Tillfället är inställt

Kort om kursen

Obs! Kursen är inte inställd.

Den här kursen ges inom ramen för Lärarlyftet och ger dig möjlighet att utveckla din lärarkompetens inom ämnet bild. Den vänder sig till dig som redan har en lärarexamen, men inte i bild för åk 7–9. Du ska vara anställd som lärare och ha arbetsgivarens godkännande.

Om utbildningen

Kursen behandlar bilddidaktisk verksamhet i grundskolans årskurser 7–9 och kopplar dina egna erfarenheter ifrån olika skolsituationer, bildteori och ämnesdidaktik med utgångspunkt i samtidskonst. Du kommer också få arbeta med konstbaserat arbete. Utbildningen bygger på estetiska lärprocesser och dialogiska arbetsformer som innebär att stor vikt läggs vid dokumentation av process, kommunikation, delaktighet och eget ansvar. Medverkan i diskussioner och samarbete är en förutsättning för att uppnå kursens mål. Det övergripande målet för samtliga kurser inom Lärarlyftet vid Göteborgs universitet är att du som kursdeltagare ska vidareutveckla din lärarkompetens. Utifrån din lärarerfarenhet, och med din undervisningsvardag som resurs, fördjupar du dina ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper, liksom din förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning i ämnet. Efter att du genomfört kursen med godkänt resultat kan du ansöka om utökad behörighet och lärarlegitimation i bild för årskurs 1–9.

Kursen ges på distans med 50% fart över 3 terminer. Det innebär att den studerande genomför självstudier i interaktion med kurslärare över nätet via Göteborgs universitets lärplattform. I studierna ingår litteraturstudier, eget konstbaserat projektarbete samt studier i grupp och enskilt med själv- och medbedömning av arbetsprocess. I utbildningen ingår 3 campusträffar per termin. Under dessa träffar möter du dina medstudenter i workshops, examinerande seminarier, redovisningar och föreläsningar. Här ingår också studiebesök.

De campusförlagda träffarna är obligatoriska. Kursen startar med Campusträff 1 i slutet av augusti ht21. Det kommer ges en kort introduktion till vårt intranät Canvas samt information om valideringsmöjligheter redan den 17 augusti ht21.

Möjlighet till validering

Studenten rekommenderas att få sina befintliga kunskaper och färdigheter validerade i relation till målen för lärarlyftskursen. Den som efter validering bedömts redan uppfylla delar av kursmålen behöver därefter inte delta i de kursmomenten. En validering innebär att en kartläggning av den sökandes kunskaper och färdigheter/kompetens genomförs. Den sökande får därefter besked om vilka delar av kursmålen man bedömts redan uppfylla.

Valideringen kan genomföras utifrån en kombination av olika typer av underlag, exempelvis kursintyg, praktiska eller teoretiska prov, specifika uppgifter och intervju. En validering påverkar inte längden på den validerades studier i lärarlyftskursen, kursen pågår 3 terminer för alla. Däremot får den som validerats en lägre studietakt under kurstiden genom att man befrias från vissa moment.

En validering är frivillig, den görs efter ansökan från den som antagits till kursen. Ett formulär för ansökan om validering kommer att finns tillgängligt i samband med att besked om antagning till kursen lämnas.

Den som vill ansöka om validering ska inte göra något i samband med ansökan till kursen – anmäl dig till kursen på vanligt vis via ”antagning.se”. När ansökningstiden gått ut granskas ansökningarna utifrån behörighetskraven, därefter skickas antagningsbesked ut till dem som antagits. När vi får besked om vilka som antagits kommer vi att informera om möjligheten att ansöka om validering. Valideringsprocessen kommer att inledas innan kursstarten i form av att ansökningsformulär skickas ut. Men valideringen kommer inte att vara slutförd innan kursstart.

BEHÖRIGHET/FÖRKUNSKAPSKRAV

Du som söker:

  • har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig i slöjd för åk 7-9
  • är anställd hos en huvudman eller hos entreprenör som utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i 2§ förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare
  • har en arbetsgivare som godkänt deltagandet.

Blankett för huvudmannens godkännande hittar du här: https://www.skolverket.se/4.5dfee44715d35a5cdfa563.html

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig till kursen är, i enlighet med reglerna för Lärarlyftet, student som uppfyller följande kriterier: har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig i bild för åk 7-9 är anställd hos en huvudman eller hos entreprenör som utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i 2§ förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare har en arbetsgivare som godkänt deltagandet.  

Urval

Lottning