Bild
Blivande lärare i årskurs 4-6 studerar naturvetenskap och teknik.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

NO/TK för lärare åk 1-3

Kurs
LLNT12
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-00500

Kort om kursen

Den här kursen ges inom ramen för Lärarlyftet. Den vänder sig till dig som redan har en lärarexamen med inriktning mot åk 1-3, utan ämnesbehörighet i naturvetenskap och teknik. Kursen är en uppdragskurs för Skolverket och kräver huvudmannens godkännande. Undervisningen sker främst på distans men det ingår ett antal träffar på campus varje termin.

Om utbildningen

Syftet med kursen är att du ska utveckla kunskap i och om naturvetenskap och teknik för undervisning i årskurs 1-3. Innehållet i kursen utgår ifrån gällande styrdokument och relevant ämnesdidaktisk forskning.

Undervisningen sker både på distans och på campus genom föreläsningar, övningar, litteraturstudier och uppgifter som du genomför i din egen verksamhet. Du förväntas ha möjlighet att planera, genomföra och utvärdera egen undervisning i naturvetenskap och teknik.

Genom kursen får du lära dig mer om både ämnesteori och ämnesdidaktik, om ämnesspråkets specifika karaktär i ord, begrepp och texter, arbetssätt och diskutera den naturvetenskapliga världsbildens framväxt samt teknikens utveckling. Med utgångspunkt i deltagarnas professionsrelaterade frågeställningar diskuteras och förs samtal om planering och genomförande av undervisning inom naturvetenskap och teknik.  

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Lärarexamen med inriktning mot åk 1-3, utan ämnesbehörighet i naturvetenskap och teknik. Dessutom krävs huvudmannens godkännande.

Instruktioner för ansökan

Kursen ges inom ramen för Lärarlyftet.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna