Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Blivande lärare i årskurs 4-6 studerar naturvetenskap och teknik.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

NO/TK för lärare åk 1-3

Kurs
LLNT12
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-00509

Kort om kursen

Den här kursen ges inom ramen för Lärarlyftet. Den vänder sig till dig som redan har en lärarexamen med inriktning mot åk 1-3, utan ämnesbehörighet i naturvetenskap och teknik. Du ska vara anställd som lärare och måste även ha huvudmannens godkännande.

Om utbildningen

Syftet med kursen är att du ska utveckla kunskap i och om naturvetenskap och teknik för undervisning i årskurs 1-3. Innehållet i kursen utgår ifrån gällande styrdokument och relevant ämnesdidaktisk forskning. Diskussion kring bedömning i relation till elevers kunskaper i naturvetenskap och teknik ingår också.

Du får lära dig mer om ämnesteori och ämnesdidaktik och diskussionen utgår från deltagarnas professionsrelaterade frågeställningar, vilket också utgör en grund för samtal om hur man kan planera och genomföra undervisning. Barns och vuxnas nyfikenhet, intresse och lärande av naturvetenskap och teknik är kursens utgångspunkt och du får veta mer om lekens betydelse för lärande och använda och problematisera olika metoder för att kommunicera naturvetenskap och teknik. Du får också kunskap om hur undervisning av naturvetenskapligt och tekniskt innehåll kan riktas mot aktuell åldersgrupp.

Du får även lära dig mer om ämnesspråkets specifika karaktär i ord, begrepp och texter och diskutera den naturvetenskapliga världsbildens framväxt samt teknikens utveckling. Även genusfrågor och kulturella skillnader inom naturvetenskapliga ämnen och teknik behandlas. I kursen ingår också att urskilja och kritiskt granska naturvetenskap och teknik i aktuella samhällsfrågor med fokus på hållbar utveckling.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Lärarexamen med inriktning mot åk 1-3, utan ämnesbehörighet i naturvetenskap och teknik. Dessutom krävs huvudmannens godkännande.

Instruktioner för ansökan

Kursen ges inom ramen för Lärarlyftet.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen sker främst på distans men tre campusträffar per termin ingår. Undervisningen sker genom föreläsningar, övningar, litteraturstudier och uppgifter som du genomför på din arbetsplats. Det ingår både skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter.