Bild
Foto: Tina Olsson
Länkstig

Slöjd för lärare åk 7-9, ingår i lärarlyftet

Kurs
LLSL45
Grundnivå
45 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-00505

Kort om kursen

Den här kursen ges inom ramen för Lärarlyftet och ger dig möjlighet att utveckla din lärarkompetens inom ämnet slöjd. Den vänder sig till dig som redan har en lärarexamen, men inte i slöjd för åk 7–9. Du ska vara anställd som lärare och ha arbetsgivarens godkännande.

Om utbildningen

Den här kursen ges inom ramen för Lärarlyftet och ger dig möjlighet att utveckla din lärarkompetens inom ämnet slöjd. Den vänder sig till dig som redan har en lärarexamen, men inte i slöjd för åk 7–9. Du ska vara anställd som lärare och ha arbetsgivarens godkännande.

Kursen har två huvudsakliga inriktningar: att utveckla kompetens på området för slöjdämnets material, redskap och hantverkstekniker, samt att utveckla deltagarnas ämnesdidaktiska kompetens. Studier om och i olika hantverkstekniker har ett stort utrymme i kursen och genomförs parallellt med ämnesdidaktiska inslag, som lägger fokus på att planera, organisera, leda och följa upp undervisning i grundskolans slöjdämne.

Det övergripande målet för samtliga kurser inom Lärarlyftet vid Göteborgs universitet är att du som kursdeltagare ska vidareutveckla din lärarkompetens. Utifrån din lärarerfarenhet, och med din undervisningsvardag kompletterar du dina ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper genom dina studier, liksom din förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning i ämnet.

Efter att du genomfört kursen med godkänt resultat uppfyller du kraven för utökad behörighet i slöjd och kan ansöka om lärarlegitimation för undervisning i grundskolans slöjdämne åk 1-9.

Kursen ges på 50% fart över 3 terminer. I kursen ingår 3 obligatoriska campusförlagda tvådagarsträffar per termin.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig till kursen är, i enlighet med reglerna för Lärarlyftet, student som uppfyller följande kriterier: har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig i slöjd för åk 7-9 är anställd hos en huvudman eller hos entreprenör som utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i 2§ förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare har en arbetsgivare som godkänt deltagandet. 

Urval

Lottning