Göteborgs universitet
Länkstig

Nationella forskarskolan i ekonomisk historia

Den nationella forskarskolan i ekonomisk historia startade 2014 som ett samarbete mellan institutionerna/avdelningarna för ekonomisk historia i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala. Samarbetet har det övergripande syftet att säkra en hög kvalitet på forskarutbildningen i ekonomisk historia i Sverige.

Mer specifika mål för forskarskolan är att:

  • erbjuda nationella forskarutbildningskurser i ekonomisk historia,
  • ge alla doktorander tillträde till forskarutbildningskurser utanför det egna lärosätet,
  • ge alla doktorander möjligheten att ta del av kompetensen inom ekonomisk historia vid andra lärosäten, samt att
  • erbjuda doktoranderna möjlighet att möta doktorander och forskare vid andra lärosäten

Basen för forskarutbildningen finns kvar på respektive institution/avdelning, t.ex. antagning, finansiering, anställning, handledning, studieplaner, kursplaner, poängsättning inom forskarutbildningen osv.

För nyantagna doktorander ordnas varje år ett introduktionsinternat och vid Ekonomisk-historiska mötet vartannat år anordnas särskilda avhandlingsseminarier där forskarskolans doktorander får möjlighet att lägga upp avhandlingsavsnitt och få kommentarer av forskare från hela landet. Varje termin erbjuds en forskarkurs som anordnas av någon av de samarbetande institutionerna/avdelningarna. Internationella föreläsare och lärare från andra svenska universitet kan vara engagerade. Kurserna ges i normalfallet på engelska om det inte bara är svensktalande deltagare. Normalt omfattar en kurs 7,5 högskolepoäng och ges vid två tillfällen för att begränsa resekostnaderna.

Den nationella forskarskolan leds av en styrgrupp som består av representanter för de samarbetande institutionerna/avdelningarna. Ordförandeskapet cirkulerar mellan orterna och skiftar i samband med det Ekonomisk-historiska mötet. Bakom forskarskolan står:

Forskarskolan är även öppen för doktorander i ekonomisk historia vid andra lärosäten i Sverige. Kursanmälan görs till kursanordnande avdelning/institution.

Nationella forskarutbildningskurser 2023

Sources and source criticism

7,5 ECTS, March - June 2023

Registration deadline 15 February.
Send e-mail to: Johan Svanberg, johan.svanberg@ekohist.su.se

Basic econometrics

7,5 ECTS, 27 October 2023- 14 January 2024

Registration deadline 30 September.
Send e-mail to: Anna Missiaia, anna.missiaia@gu.se

Tidigare forskarutbildningskurser

Key problems in economic history, 7,5 hp

Themes: Capital/technology and Institutions/Markets

Themes: Agriculture/natural resources and Labour/demography.

Course description and practical details

Download course description and practical details

Register for the course by sending an e-mail to Klas Rönnbäck: klas.ronnback@econhist.gu.se

 

Macroecomics and Historical Patterns of Growth and Development

7,5 ECTS, June-August 2022

Registration deadline 30 April. Send e-mail to:

Svante Prado, svante.prado@econhist.gu.se

Download course description

Basic Econometrics

7,5 ECTS,, November-December 2021

Registration deadline 26 October. Send e-mail to:

Anna Missiaia, anna.missiaia@gu.se

Contemporary methods in historical research

7, 5 hp, January-March 2021

Contact

Erik Lakomaa erik.lakomaa@hhs.se

Key problems in economic history

7, 5 hp, Spring semester 2020

27-28 February 2020 (in Stockholm): Themes: Capital/technology and Institutions/Markets

26-27 March 2020 (in Gothenburg): Themes: Agriculture/natural resources and Labour/demography.

Course description and practical details

Download course description and practical details

Registration

Register for the course by sending an e-mail to Klas Rönnbäck: klas.ronnback@econhist.gu.se

Registration deadline: 24 January 2020.
 

Forskarkurs i kvalitativa metoder

7.5 hp. Vårterminen 2020

Kursbeskrivning och praktiskt information

Ladda ner kursbeskrivning och praktisk information

Anmälan

Anmäl dig till kurser genom att maila till Ingemar Pettersson eller Orsi Husz.
Ingemar Pettersson: ingemar.pettersson@ekhist.uu.se
Orsi Husz: orsi.husz@ekhist.uu.se

Sources and Source Criticism

May-June 2019

Organizer: Department of Economic History, Stockholm University
Teacher: Yvonne Svanström

 

What is neoliberalism? Conceptual and theoretical perspectives on the economic and social history of neoliberalism, 1973 to the present

Autumn semester 2019

Course description and schedule

Download course description and schedule

Key problems in economic history

7, 5 hp, Spring semester 2018

Course description and schedule

Download course description and schedule

Register for the course by sending an e-mail to Mats Morell: mats.morell@ekhist.uu.se

Registration deadline: 20 January 2018

Key problems in economic history

Spring semester 2017

Contact: Klas Rönnbäck, klas.ronnback@gu.se

Download course description and schedule

Register for the course by sending an e-mail to Klas Rönnbäck: klas.ronnback@gu.se

Registration deadline: 20 January 2017

 

To make and maintain markets - Historical and theoretical perspectives on the construction of markets and their regulation.

Autumn semester 2017

Contact: Susanna Fellman and Oskar Broberg.

Download course description and schedule

Register for the course by sending an e-mail to Ida Ryberg: ida.ryberg@gu.se

Registration deadline: 31 May 2017

Institutional Analysis for the Economic and Social Sciences

Spring semester 2016

Organizer: Department of Economic History, Lund University

Teacher: Christer Gunnarsson

Contact: christer.gunnarsson@ekh.lu.se

Download course description and schedule

 

Banking and Financial History

Fall semester 2016

Organizer: Department of Economic History, Uppsala University

Teacher: Mats Larsson

Contact: mats.larsson@ekhist.uu.se

Download course description and schedule

Sources and Source Criticism

April-May 2015

Organizer: Department of Economic History, Stockholm University

Teachers: Ronny Pettersson, Yvonne Svanström

Contact:
ronny.pettersson@ekohist.su.se
yvonne.svanstrom@ekohist.su.se

Download the syllabus

Download course description

Download schedule

 

Energy, Economy and Environment in Historical Perspective

October-December 2015

Organizer: Department of Geography and Economic History, Umeå University

Teachers: Magnus Lindmark

Contact:
magnus.Lindmark@ekhist.umu.se

Download course description and schedule

History of Economic Thought

February-May 2014

Organizer: Department of Economic History, Uppsala University

Teacher: Lars Magnusson

Download course description (Swedish)

Download course description (English)

 

Labour Market in Economic-Historical Perspective

September-December 2014

Organizer: Unit for Economic History, University of Gothenburg

Teachers: Christer Lundh, Svante Prado, Maria Stanfors

Contact: christer.lundh@econhist@gu.se  

Download course description

Download schedule