Göteborgs universitet
Bild
Tre av Förvaltningshögskolans studenter promenerar i Haga
Studenter en höstdag utanför Förvaltningshögskolans lokaler i Haga.
Foto: Henrik Sandgren
Länkstig

Studera hos oss

Förvaltningshögskolan erbjuder flera utbildningsmöjligheter inom ämnet offentlig förvaltning. Kärnan i verksamheten är våra kandidat- och masterprogram (med möjlighet till både ett- och tvåårig master), men vi har även forskarutbildning och uppdragsutbildningar. Institutionens utbildningsverksamhet är omfattande och våra studenter är uppskattade på arbetsmarknaden.

Offentlig förvaltning är ett flervetenskapligt ämne, som lånar begrepp och teorier från bland annat företags- och nationalekonomi, juridik, sociologi och statsvetenskap. Vad som förenar är den offentliga sektorn som studieobjekt. Frågeställningar kan röra alltifrån hur jämställdhetspolitik impelementeras på EU-nivå till hur den lokala sophämtningen bäst organiseras. Blir sjukvården mer effektiv med målstyrning än med regelstyrning? Vad finns det för brister i kommunernas handlingsplaner för att motverka våldbejakande extremism? Överstiger samhällsnyttan de ekonomiska kostnaderna när det planeras en ny simhall i kommunen?

Genom att studera offentlig förvaltning lär du dig inte bara hur den offentliga sektorn fungerar, du förbereder dig också för att själv bli en del av den. Den arbetsmarknad som väntar dig efter studierna finns främst inom den offentliga förvaltningen, men det finns även en stor arbetsmarknad inom den privata sektorn. Inget större företag kan idag fungera utan ingående kunskaper om hur den offentliga sektorn fungerar, det kan gälla allt ifrån hur man gör en offentlig upphandlig till hur ett statligt tillsynsärende går till. Förvaltningshögskolan sätter högt värde på nära kontakter med såväl offentliga verksamheter som näringsliv.

Våra masterprogram kommer att öppna för sen anmälan!

Vill du läsa ett masterprogram i offentlig förvaltning? Förvaltningshögskolans masterprogram kommer att öppna för sen anmälan den 14 juli, och gå att söka fram till den 10 augusti. Programmen går att läsa antingen som ett- eller tvååriga, vilket gör det till en utmärkt möjlighet för dig som beviljats omställningsstöd.

Programmen finns i tre olika inriktningar: Redovisning och revision, Policyanalys samt Organisering management och samhälle. Oavsett inriktning blir du förberedd för kvalificerat arbete i eller gentemot offentlig sektor, och du får en unik kombination av perspektiv från företags- och nationalekonomi, statsvetenskap, sociologi och juridik.

Du söker alltid till det tvååriga masterprogrammet men vi erbjuder även möjlighet att avsluta efter ett år med en ettårig masterexamen (magister) i offentlig förvaltning.

Läs mer om våra olika program längre ner på den här sidan.