Göteborgs universitet

Noos

Nätverket i Offentlig Organisation och Styrning (NOOS) vänder sig till doktorander och handledare som forskar om offentlig förvaltning.

Välkommen till NOOS-seminariet 2024!

Noos-seminariet 2024 blir det tionde i ordningen och anordnas av Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Seminariet pågår i två dagar, från lunch till lunch, den 1–2 februari.
Läs mer om NOOS 2024 här!

Nätverket i Offentlig Organisation och Styrning – NOOS – är ett samhällsvetenskapligt nätverk som vänder sig till doktorander och handledare som, oavsett ämnestillhörighet, forskar om offentlig organisation, förvaltning och styrning i bred bemärkelse. Huvudsyftet med nätverket är att främja kunskapsutbyte, kunskapsutveckling och nätverksbyggande och vi välkomnar mångfald såväl empiriskt, teoretiskt som ämnesmässigt!

Samverkansaktiviteter inom ramen för NOOS:

 • Ett årligt tvådagars doktorandseminarium som vänder sig till doktorander och handledare och forskare med särskilt intresse för offentlig organisation, förvaltning och styrning. Ansvaret för doktorandseminariet roterar bland nätverkets medlemsinstitutioner.
 • Informationsspridning om forskarutbildningskurser vid deltagande institutioner (på denna hemsida).
 • Informationsspridning om disputationer inom ämnesområdet (på denna hemsida)
 • Utformandet av gemensamma doktorandkurser. 

Kontaktinformation

Institutioner som önskar delta i eller har frågor om nätverket kan vända sig till nätverkets koordinator Tom Karlsson, tel. 031-786 5635

Deltagande institutioner

 

 • Göteborgs universitet
  Förvaltningshögskolan (koordinator)
 • Högskolan Väst
  Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik
 • Karlstad universitet
  Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap
 • Linköpings universitet
  CKS
  Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
 • Linnéuniversitetet
  Institutionen för management
 • Lunds universitet
  Företagsekonomiska institutionen
  Institutionen för tjänstevetenskap
  Statsvetenskapliga institutionen
 • Malmö universitet
  Globala politiska studier
 • Stockholms universitet
  Företagsekonomiska institutionen
  Statsvetenskapliga institutionen
 • Södertörns högskola
  Förvaltningsakademin
 • Umeå universitet
  Institutionen för geografi
 • Örebros universitet
  Forskarskolan offentlig verksamhet i utveckling
 • Halmstads högskola
  Akademin för lärande, humaniora och samhälle

NOOS tidigare år

Välkommen till Noos-seminarium, 4-5 februari 2019 i Umeå!

Varmt välkomna till det nionde NOOS-seminarium som ska äga rum på Umeå universitet, 4-5 februari 2019!


Det nationella Nätverket i Offentlig Organisation och Styrning (NOOS) är ett tvärvetenskapligt samverkansnätverk mellan samhällsvetenskapliga institutioner vid svenska universitet och högskolor. Varje år hålls en konferens som riktar sig till doktorander och deras handledare som intresserar sig för frågor som i vid bemärkelse berör den offentliga sektorn. Vi välkomnar mångfald i ämnestillhörigheter!

Noos-seminariet 2019 blir det nionde i ordningen och anordnas denna gång av statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet.

Konferensen pågår i två dagar, från lunch till lunch, den 4 till den 5 februari. Syftet med konferensen är som tidigare år:

 • Att doktorander ska få tillfälle att lägga fram text, oavsett var i avhandlingsarbetet de befinner sig. Det kan handla om alltifrån idéskisser till färdiga avhandlingskapitel eller utkast till artiklar.
 • Att doktorander, under avslappnade former, ska få kommentarer på sina texter och även öva på att kommentera andras.
 • Att nätverk ska stärkas mellan doktorander och handledare inom samhällsvetenskapliga institutioner.

Välkommen till Noos-seminarium, 8-9 februari 2018 i Norrköping!

För mer information och anmälan till 2018 års konferens, följ länken:
https://liu.se/forskning/noos-seminariet2018

Det nationella Nätverket i Offentlig Organisation och Styrning (Noos) är ett tvärvetenskapligt samverkansnätverk mellan samhällsvetenskapliga institutioner vid svenska universitet och högskolor. Varje år hålls en konferens som riktar sig till doktorander och handledare som intresserar sig för frågor som i vid bemärkelse berör den offentliga sektorn. Vi välkomnar mångfald i ämnestillhörigheter!

Noos-seminariet 2018 blir det åttonde i ordningen och anordnas denna gång gemensamt av Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) och avdelningen för statsvetenskap, Linköpings universitet. 2013 stod Linköpings universitet värd för Noos-seminariet, då på Campus Valla i Linköping. Denna gång hälsar vi doktorander och handledare välkomna till universitetets campus i centrala Norrköping.


Konferensen pågår i två dagar, från lunch till lunch, den 8 feb till den 9 feb. Syftet med konferensen är som tidigare år:
Att doktorander ska få tillfälle att lägga fram text, oavsett var i avhandlingsarbetet de befinner sig. Det kan handla om alltifrån idéskisser till färdiga avhandlingskapitel eller utkast till artiklar.
Att doktorander, under avslappnade former, ska få kommentarer på sina texter och även öva på att kommentera andras.
Att nätverk ska stärkas mellan doktorander och handledare inom samhällsvetenskapliga institutioner.

Information om hur man anmäler sig kommer senare.

Det nationella Nätverket i Offentlig Organisation och Styrning (Noos) är ett tvärvetenskapligt samverkansnätverk mellan samhällsvetenskapliga institutioner vid svenska universitet och högskolor. Varje år hålls en konferens som riktar sig till doktorander och handledare som intresserar sig för frågor som i vid bemärkelse berör den offentliga sektorn. Vi välkomnar mångfald i ämnestillhörigheter!

Konferensen syfte

Noos-seminariet 2017 blir det sjunde i ordningen och anordnas denna gång av Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Det var just här som det första Noos-seminariet hölls år 2011. Konferensen pågår i två dagar, från lunch till lunch, den 9 feb till den 10 feb. Syftet med konferensen är som tidigare år:

 • Att doktorander ska få tillfälle att lägga fram text, oavsett var i avhandlingsarbetet de befinner sig. Det kan handla om alltifrån idéskisser till färdiga avhandlingskapitel eller utkast till artiklar.
 • Att doktorander, under avslappnade former, ska få kommentarer på sina texter och även öva på att kommentera andras.
 • Att nätverk ska stärkas mellan doktorander och handledare inom samhällsvetenskapliga institutioner.

Framförallt är konferensen ett ypperligt tillfälle att få umgås med likasinnade och lära av andra med liknande erfarenheter!


Kostnader

Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder även på maten under dagarna. Du får dock själv stå för resa och boende.

 

Program, Noos-seminarium, 9-10 februari 2017

Vi ses för registrering vid entrén till Campus Haga, Sprängkullsgatan 19: Karta.

Till middagen träffas vi utanför restaurangen.


torsdag 9 februari

11.15–12.00 Registrering, Campus Haga, Sprängkullsgatan 19

12.00–13.00 Lunch, Handelsrätten (tvärs över gatan)

13.15–14.00 Tjänstemän och meritokratiska förhållningssätt 1980 och 2016
Välkomna! Inledande presentation av professor Vicki Johansson (Förvaltningshögskolan)
Sal: A012 (Sprängkullsgatan 19, våning 0 - källarplan)
 

14.15–16.30 Arbetsgrupper, Sprängkullsgatan 19 (För arbetsgrupper, lokaler och papers klicka här)

Fika tillgängligt mellan 15.00-15.30 vid mingelytan utanför Lilla och Stora Skansen på våning 3

18.30 Gemensam middag, Taverna Averna (Tredje Långgatan 7, Göteborg: Karta)

fredag 10 februari
Frukostfralla och kaffe/thé tillgängligt mellan 08.30-09.00 i mingelytan utanför Lilla och Stora Skansen, våning 3

09.00-11.00 Arbetsgrupper, Sprängkullsgatan 19

11.15–12.00 Subversive action and institutional dynamics
Presentation av professor Jan Olsson (Örebro universitet)
Sal: A012 (Sprängkullsgatan 19, våning 0 - källarplan)

12.00 Planering av fortsatt nätverksarbete och nästa års möte.

12.15 Lunch, Handelsrätten

4-5 februari 2016 håller det Nationella Nätverket i Offentlig Organisation och Styrning (NOOS) sitt sjätte doktorandseminarium - denna gång vid Örebro universitet.

Målgruppen för dessa seminarium är doktorander och handledare som forskar om offentlig organisation, förvaltning och styrning i bred bemärkelse, oavsett ämnestillhörighet och syftet är att ge doktorander en möjlighet att diskutera och få kommentarer på sina arbeten - som kan vara allt ifrån idéer till nästan klara avhandlingskapitel eller artikelmanus. Därtill är det ett viktigt tillfälle för att bygga nätverk och mötas under kreativa former och finna nya kollegor vid andra lärosäten och kanske i andra ämnen.

Anmälan kan göras fram till den 20 januari 2016.

5-6 februari 2015 håller det Nationella Nätverket i Offentlig Organisation och Styrning (NOOS) sitt femte doktorandseminarium - denna gång vid Malmö högskola och Lunds Universitet.

Målgruppen för dessa seminarium är doktorander och handledare som forskar om offentlig organisation, förvaltning och styrning i bred bemärkelse, oavsett ämnestillhörighet och syftet är att ge doktorander en möjlighet att diskutera och få kommentarer på sina arbeten - som kan vara allt ifrån idéer till nästan klara avhandlingskapitel eller artikelmanus. Därtill är det ett viktigt tillfälle för att bygga nätverk och mötas under kreativa former och finna nya kollegor vid andra lärosäten och kanske i andra ämnen.

Anmälan kan göras fram till den 19 december 2014. Anmälningsformuläret hittar du här.

Texter skickas in senast den 23 januari. Vi återkommer med former för detta så att allt enkelt skall vara tillgängligt för alla deltagare. Texterna får gärna vara i form av pågående arbete.

Kostnader
Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på maten under dagarna. Men du får själv stå för resa och boende.

Program kommer inom kort.

Det nationella Nätverket i Offentlig Organisation och Styrning (NOOS) är ett mångvetenskapligt samverkansnätverk mellan samhällsvetenskapliga institutioner vid svenska universitet och högskolor.

Vid NOOS doktorandseminarium står doktorandernas texter i fokus. Doktorander i alla faser av sitt skrivande är välkomna att lägga fram sina texter.

Södertörns högskola i samarbete med Stockholms universitet var  värd för NOOS doktorandseminarium 2014!

Doktorandseminarium 6-7 februari 2014

År 2014 hölls NOOS fjärde doktorandseminarium vid Södertörns högskola torsdagen den 6 och fredagen den 7 februari. Arrangör var Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola i samarbete med statsvetenskap på Stockholms universitet. Syftet med seminariet var främst att doktorander skulle få kommentarer på sina arbeten, som kan vara allt ifrån idéer till nästan klara avhandlingskapitel eller artikelmanus. Därtill är seminariet ett viktigt tillfälle för att bygga nätverk och mötas under kreativa former och finna nya kollegor vid andra lärosäten och kanske i andra ämnen.

Välkomna till Linköpings universitet för NOOS doktorandseminarium 2013. Vi ses lunch till lunch den 7-8 februari och sätter tvärvetenskapen i fokus!

Mer information finns här.

Välkommen till Noos-seminariet 9-10 februari 2012 vid Karlstads universitet

För anmälan och mer information, se här

Det är nu hög tid att pricka in Noos-nätverkets andra doktorandseminarium i almanackan. Seminariet äger rum torsdag 9 februari och fredag 10 februari 2012 och ligger från lunch (9 februari kl 12) till lunch (10 februari kl 13). Avdelningen för politiska och historiska studier vid Karlstads universitet står som värd.

I likhet med 2011 års seminarium ligger tyngdpunkten på presentation och diskussion av doktoranders papers. Till det kommer föreläsningar och diskussion om nätverkets fortsatta arbete. På torsdagskvällen äter vi gemensam konferensmiddag.

Uppgifter om anmälan, hotellbokning, utförligt program etc kommer i mitten av oktober.

Välkommen till Karlstad!

Nätverket i offentlig organisation och styrnings första doktorandkonferens lockade 45 deltagare från samhällsvetenskapliga institutioner i hela Sverige – från Luleå i norr till Lund i söder. Under två dagar fördes livliga, intensiva och givande diskussioner kring ett trettiotal avhandlingsprojekt. Professor Stig Montin och professor Elisabeth Sundin höll två inspirerande föreläsningar i plenum kring forskningens utmaningar inom ämnesområdet med rubrikerna ”1980 och 2011 – Kommunal politik och förvaltning: förändring, kontinuitet och forskningsfrågor” respektive Kommunerna och New Public Management.