Göteborgs universitet

Noos

Nätverket i Offentlig Organisation och Styrning (NOOS) vänder sig till doktorander och handledare som forskar om offentlig förvaltning.

Välkommen till NOOS-seminariet 2024!

Noos-seminariet 2024 blir det tionde i ordningen och anordnas av Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Seminariet pågår i två dagar, från lunch till lunch, den 1–2 februari.
Läs mer om NOOS 2024 här!

Nätverket i Offentlig Organisation och Styrning – NOOS – är ett samhällsvetenskapligt nätverk som vänder sig till doktorander och handledare som, oavsett ämnestillhörighet, forskar om offentlig organisation, förvaltning och styrning i bred bemärkelse. Huvudsyftet med nätverket är att främja kunskapsutbyte, kunskapsutveckling och nätverksbyggande och vi välkomnar mångfald såväl empiriskt, teoretiskt som ämnesmässigt!

Samverkansaktiviteter inom ramen för NOOS:

 • Ett årligt tvådagars doktorandseminarium som vänder sig till doktorander och handledare och forskare med särskilt intresse för offentlig organisation, förvaltning och styrning. Ansvaret för doktorandseminariet roterar bland nätverkets medlemsinstitutioner.
 • Informationsspridning om forskarutbildningskurser vid deltagande institutioner (på denna hemsida).
 • Informationsspridning om disputationer inom ämnesområdet (på denna hemsida)
 • Utformandet av gemensamma doktorandkurser. 

Kontaktinformation

Institutioner som önskar delta i eller har frågor om nätverket kan vända sig till nätverkets koordinator Tom Karlsson, tel. 031-786 5635

Deltagande institutioner

 

 • Göteborgs universitet
  Förvaltningshögskolan (koordinator)
 • Högskolan Väst
  Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik
 • Karlstad universitet
  Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap
 • Linköpings universitet
  CKS
  Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
 • Linnéuniversitetet
  Institutionen för management
 • Lunds universitet
  Företagsekonomiska institutionen
  Institutionen för tjänstevetenskap
  Statsvetenskapliga institutionen
 • Malmö universitet
  Globala politiska studier
 • Stockholms universitet
  Företagsekonomiska institutionen
  Statsvetenskapliga institutionen
 • Södertörns högskola
  Förvaltningsakademin
 • Umeå universitet
  Institutionen för geografi
 • Örebros universitet
  Forskarskolan offentlig verksamhet i utveckling
 • Halmstads högskola
  Akademin för lärande, humaniora och samhälle

NOOS tidigare år